cheap oakleys outlet cheap fake watch sale cheap gucci replica cheap gucci replica replica gucci cheap nfl jerseys wholesale nfl jerseys Wholesale Jerseys From China wholesale nfl jerseys Karnataka Muslims » LIST OF QURRAH PROVISIONAL COVERS HAJ 1433 (H) – 2012

Share |

LIST OF QURRAH PROVISIONAL COVERS HAJ 1433 (H) – 2012

KARNATAKA STATE HAJ COMMITTEE
LIST OF QURRAH PROVISIONAL COVERSHAJ 1433 (H) – 2012
STATE : KARNATAKA
SR_NO COVER NO NAME OF THE PILGRIM PRIORITY NO MOBILE NO
1 KAF-30001-1-0 ABDULHAMID LATIFNAVAR, S/o UMMARSHA 16 9945793816
2 KAF-10-4-0 DILSHATH CHERLO, S/o ABDUL JABBAR SAB 192 9900199017
3 KAF-12-5-0 ABDUL JABBAR , S/o ABDUL MAJEED 5 9845729912
4 KAF-22-5-0 MOHAMMED SADATHULLAH AAMIR KHADER, S/o NOORULLAH ABDUL KHADER 149 9845931480
5 KAF-27-4-0 ABDUL KHALAK , S/o SABJAN SAB 113 8123999102
6 KAF-31-3-0 MOHAMMED NIZAMUDDIN BURHANUDDIN, S/o MOHAMMED BURHANUDDIN 78 9886427833
7 KAF-33-2-0 NIYAZ AHMED , S/o AZEEZ PASHA 33 9945400581
8 KAF-37-2-0 MOHAMMED ABDULLA , S/o ABDUL RAHMAN 14 9845824436
9 KAF-43-1-0 ABDUL , S/o ABDUL SHUKUR 11 9980228399
10 KAF-49-1-0 DADA PEER , S/o GAFOOR SAB 2 9902857928
11 KAF-56-2-0 IBRAHIM ABDUL KHADER, S/o ABDUL KHADER 7 9916215768
12 KAF-58-2-0 NAZEERUDDIN , S/o ABU SALAR 104 9035247248
13 KAF-60-3-0 IQBAL RAZAK MALA, S/o MALA RAZAK KASAM 184 9886712310
14 KAF-73-2-0 ABDUL RUB , S/o ABDUL KHALEEL 34 9844404686
15 KAF-87-2-0 IQBAL HUSSAIN , S/o ABDUL KHADER 191 9740197844
16 KAF-89-3-0 PARVEEZ AHMED , S/o KUNIGAL PYAREJAN 64 9741438072
17 KAF-105-2-0 ABDUL LATHEF , S/o ABDUL KAREEM SAB 19 9845039446
18 KAF-106-4-0 MOHAMMED MAZHARULLAH , S/o MOHAMMED JAMAL 15 8023346869
19 KAF-120-2-0 SYED NISAR PASHA , S/o SYED GAFFAR 157 9731127906
20 KAF-121-3-0 MOHAMMED AZEEZULLA KHAN, S/o GHOUSE HAKEEM KHAN LATE 187 9972937303
21 KAF-134-4-0 ABDUL SALEEM JALEEL , S/o ABDUL JALEEL MADAR 15 9742178943
22 KAF-139-5-0 PYARE JAN , S/o SAB JAN 28 9740618038
23 KAF-145-2-0 KHALIDULLA SHARIFF , S/o ANWAR SHARIFF 13 9972853844
24 KAF-147-2-0 ZAMEER AHAMED KHAN , S/o HUSSAIN KHAN 18 9663124646
25 KAF-155-2-0 AZMATHULLAH TENGA MOHMMED, S/o TENGA ABDUL SUBHAN 110 9972479494
26 KAF-163-2-0 SAMIULLA KHAN , S/o PACHA SAB 117 9902478397
27 KAF-164-3-0 RIYAZ AHMED RAHEEM , S/o ABDUL RAHIM 92 9741221950
28 KAF-175-2-0 WAZEER KHAN , S/o MOOSA KHAN 31 9449266377
29 KAF-188-4-0 MUMTAZ AHMED , S/o HAJI ABDUL GANI 181 9341233002
30 KAF-192-3-0 ABDUL SATTAR SAHAB , S/o NANNU SAHAB 21 9343380063
31 KAF-199-2-0 ZIAULLA KHAN , S/o CHICKMAGLUR ABDUL RAVOOF KHAN 216 9242474157
32 KAF-225-4-0 SYED NADEEM AHMED , S/o SYED BASHEER AHMED 11 9591540350
33 KAF-228-3-0 ABDUL GAFFAR , S/o MOHAMMED MUNAVARUDDIN 3 9632808320
34 KAF-234-4-0 MOHAMMED NASEER , S/o MOHAMMED SALEEM 5 9902527092
35 KAF-247-2-0 MOHAMMED SHOUKAT ALI MOHAMMED, S/o MOHAMMED YOUSUFF 142 9845534729
36 KAF-248-1-0 MOHAMED KALEEM , S/o RAZACK NAWAB 134 9845721213
37 KAF-262-3-0 MANSOOR SYED, S/o SYED AHAMED 54 9901637913
38 KAF-268-2-0 MD FAIZULLA SHARIFF , S/o MOHAMMED HANEEF 94 9900003187
39 KAF-271-4-0 AHSAN JAMEEL ANSARI, S/o SHAMIM AHMED ANSARI 212 9972429267
40 KAF-279-4-0 MOHAMMED ILYAS KALAVAI HAYATH BASHA, S/o HAYATH BASHA 1 9620407337
41 KAF-286-2-0 RIYAZ AHMED , S/o ZAINULOBDDIN 42 9902057502
42 KAF-293-2-0 SYED NAZIR AHMED SYED MEER SAHIB, S/o SYED MEER 209 9686339451
43 KAF-307-4-0 SYED ABDUL RAHAMAN , S/o YOUSFF SAB 13 9620022780
44 KAF-308-2-0 NASIR KHAN BASHEER , S/o BASHEER KHAN 10 9060524034
45 KAF-355-3-0 MOHAMMED HAYATH , S/o MOHAMMED HANEEF 166 9141569190
46 KAF-369-1-0 AMEER , S/o SYED AKBAR 83 9343143435
47 KAF-377-2-0 MOHAMMED QASIM , S/o MOHAMMED ABDULLA 47 9986749956
48 KAF-379-2-0 IQBAL PASHA , S/o LATE ABDUL GAFFAR 17 9945558152
49 KAF-398-2-0 SYED FAYAZ , S/o SYED YUSUFF 139 9738836389
50 KAF-399-4-0 ABDUL BASHEER , S/o MOHAMED ZAHIRUDDIN 60 9740022168
51 KAF-402-3-0 SYED MAHABOOB PASHA , S/o AKBER SAHEB 9 9448429227
52 KAF-407-2-0 SAIFULLA KHAN , S/o KHADER KHAN 119 9845265162
53 KAF-412-2-0 ABDUL KHALEEL RONUR , S/o ABDUL KHADER RONUR 51 9448563300
54 KAF-413-4-0 KAMITIDAR SAMIULLA , S/o KAMITIDAR SHAIK HUSSAIN 7 9448686663
55 KAF-416-2-0 MOHAMMED NOORULLA , S/o BABA SAHIB GAFOOR SAHIB 9 9844342519
56 KAF-420-2-0 ATIQUE KHAN MAHBOOB KHAN, S/o MAHBOOB KHAN 46 9886713435
57 KAF-425-2-0 SYED ABDUL KHADER , S/o MAHABOOB MIYAN 26 9019278234
58 KAF-431-2-0 ANWAR BASHA KHALEEL, S/o KHALEEL SAB 17 9164857084
59 KAF-435-4-0 MOHAMMED BASHA VANAKAR, S/o ABDUL AZEEZ 198 9448017157
60 KAF-436-3-0 KHIZER PASHA , S/o GULAB SAB 3 9008536053
61 KAF-443-2-0 MOHAMED RAHIM , S/o MOHAMED JAFFER SHARIFF 202 9342295246
62 KAF-446-2-0 KASHIM ABDUL KAREEM ADONI ADONI, S/o ABDUL KAREEM ADONI 73 9620087681
63 KAF-447-2-0 MOHAMMED GHOUSE , S/o BASHA MAKANDAR 74 9448989364
64 KAF-449-2-0 AKRAMULLA SYED , S/o SYED AMANULLA 23 9448529020
65 KAF-456-2-0 NOOR MAHAMMAD , S/o ABDUL GAFOOR 19 9972701637
66 KAF-458-2-0 MANSOOR PASHA , S/o CHAND PASHA SYED 28 9844106074
67 KAF-469-2-0 MOHIDEEN ZIAULLA SHARIFF , S/o MOHIDEEN PACHA 2 9886176041
68 KAF-476-3-0 NAWAZ ALLA BAKASH , S/o ABDUL RAHAMAN NK 53 9845898842
69 KAF-478-2-0 MARUVEKERE MAHABOOB KHAN YUNUS KHAN , S/o MARUVEKERE SUBHAN KHAN MAHABOOB KHAN 25 9986234248
70 KAF-481-3-0 MOHAMMED ABBAS , S/o MOHAMMED 154 9945665470
71 KAF-482-2-0 SHAIK INAYATHULLA , S/o SHAIK HUSSAIN HUSSAIN BHAJI 65 9343777272
72 KAF-486-2-0 NAJEEB , S/o ABDUL SATTAR 226 9739663298
73 KAF-522-2-0 MOHAMED SHABBIR MAHABOOB , S/o MAHABOOB HANAJI 18 9880857941
74 KAF-525-4-0 SHASHAVALI , S/o ABDUL SATTAR 10 9886880707
75 KAF-526-2-0 MIRZA KHAJA NOORUDDEEN , S/o MIRZA KHAJA PEER 46 9916148411
76 KAF-532-5-0 SHA SYED MAHMOOD , S/o SYEDEN MIYAN 1 7411189543
77 KAF-534-4-0 BABU MOHAMMED GULRIAZ , S/o MOHAMMED YACOOB 37 9449033231
78 KAF-545-4-0 ABDUL RASHEED KHALEEL , S/o ABDUL KHALEEL 51 9902174314
79 KAF-546-3-0 SYED RIYAZ , S/o SYED MOHAMMED 36 9845342797
80 KAF-548-3-0 SHAIK MAHBOOB PASHA , S/o SATTAR SAB 36 9844180169
81 KAF-551-2-0 MOHAMED RAHAMATULLA TIPTUR, S/o SHEIK ABDUL RAHEEM 59 9449753485
82 KAF-555-1-0 SYED SHARIQ IQBAL , S/o SYED IQBAL AHMED 227 9880578632
83 KAF-556-3-0 JABEER SHAIK, S/o FAKRUDDIN SHEIK 112 8050065229
84 KAF-562-2-0 SYED MUSTAFA NISARAHMED , S/o NISAR AHMED TIPPU MYSORE 8 9686227760
85 KAF-565-1-0 DAVOOD BEG, S/o FARZALIBAIG BEG 15 9379276882
86 KAF-568-3-0 RAFEEQ AHMED , S/o ABDUL JABBAR 23 9448528313
87 KAF-571-2-0 MUNEER HESARAGHATTA , S/o ABDUL WAHAB HESARAGHATTA 129 9740363569
88 KAF-574-4-0 MANSOOR AHAMED BELLUR MUTHIYAR, S/o MUKTHIYAR AHAMED 58 9164602836
89 KAF-576-3-0 SIRAJ ULLA , S/o SHEK ARIFULLA 148 9900909890
90 KAF-585-2-0 ABDUL SAMAD , S/o ABDUL GAFFAR 59 9448173588
91 KAF-590-2-0 JAMEEL AHMED , S/o MOHAMMED YOUSUF 93 9242219537
92 KAF-592-2-0 MOHMMED ARIF ULLA , S/o MOHMMED SAB 10 9945816064
93 KAF-593-2-0 ABDUL HAMEED , S/o AMEER KHAN 43 9743073236
94 KAF-603-2-0 SHAIK KHAJA PEERAN , S/o MASOOM SAHEB 27 8722226811
95 KAF-605-3-0 AMEEN PASHA , S/o ABDUL KHALEEL 88 9343145087
96 KAF-607-2-0 ASADULLA SHARIFF, S/o ABDUL GAFFOR 51 9880216340
97 KAF-623-2-0 ABDUL MUJEEB , S/o ABDUL LATHEEF 199 9845520857
98 KAF-639-3-0 NASEEN ASLAM AHMED KHAN KHAN, S/o NASEEMULLA KHAN 135 9740516686
99 KAF-641-2-0 ABDUL JABBAR , S/o MOHAMMED MOHIUDDIN 20 9900304656
100 KAF-645-1-0 MOHAMMED YUSUF DHARMAYATH, S/o DAD SAHEB 80 9902859855
101 KAF-651-1-0 MOHAMMED EHSAN , S/o ABDUL JABBAR 131 9845024394
102 KAF-659-1-0 NISAR AHMED SYED BASHA MOHAMMED, S/o SYED BASHA 137 9902034931
103 KAF-660-2-0 SYED MINHAJ SALIGRAMA AMEEN, S/o SYED AMEEN 21 9900949441
104 KAF-661-2-0 SYED GHOUSE MOHADDIN , S/o PEER SAAB 51 9538586786
105 KAF-672-1-0 JAFFARKHAN URF USMANKHAN CHINWAL, S/o MEHBOOB KHAN 29 9986056818
106 KAF-676-3-0 KOTTUR SAMRUDDIN , S/o KOTTUR BASHA SAB 10 9141306112
107 KAF-679-3-0 ALTAF PASHA , S/o MOHAMMED MUSTAFFA 196 9945909781
108 KAF-681-4-0 ABDUL HAMEED NAZEER AHMED , S/o ABDUL HAMEED 194 9341223958
109 KAF-684-1-0 ABDUL GAFFAR , S/o SABU SAB LATE 42 9008295494
110 KAF-685-3-0 AZMATHULLA KHAN , S/o MOHAMMED GHAIBAN KHAN 39 9741401628
111 KAF-688-3-0 ALLA BAKASH , S/o ABDUL HAMEED 145 9742092134
112 KAF-693-2-0 ABDUL RAUF , S/o DASTAGIRI SAB 21 8970026900
113 KAF-696-2-0 MOHAMMED SHABREZ , S/o ZABIULLA 64 8904338874
114 KAF-699-2-0 MAKTHIYARA AHMED , S/o AMANULLA 42 9845806409
115 KAF-703-4-0 SYED MUJEEB , S/o BASHUSAB 1 9845176433
116 KAF-708-1-0 BABU SHAIK KADAR, S/o KADAR PASHA 17 9880878999
117 KAF-712-1-0 RAHIMULLA SHARIFF , S/o MAHAMOOD SHARIFF 33 9448562973
118 KAF-733-2-0 ABDUL WAHAB ALIAS NAUSHAD SHAIK, S/o MOHIDEEN SABULAL 30 9886270975
119 KAF-741-2-0 MOHAMED HAROON , S/o MOHAMED SULAIMAN 18 9448242667
120 KAF-743-2-0 NAZEER AHMED GAFAR SAHEB KITTUR, S/o GAFAR SAHEB KITTUR 38 9880118674
121 KAF-745-2-0 MOHAMMAD SALEEM MAKHDUM HUSEIN BELGAUM, S/o MAKHDUM HUSEIN BELGAUM 51 7899424440
122 KAF-746-2-0 MUNAVAR PASHA , S/o GHOUSE SAB 6 8553858495
123 KAF-747-3-0 MOULALI DODDAMANI, S/o SHARIF SAB 46 9036998912
124 KAF-753-2-0 ULFAT KHAN BIRADAR, S/o RIYAZ KHAN 42 9742730196
125 KAF-758-4-0 ABDUL RAWOOF , S/o RAWOOF MOHAMMED KHASIM 174 9900580619
126 KAF-765-3-0 MOHAMED SADIQ NEELGAR, S/o MOHAMED GOUSE NEELGAR 6 9945433237
127 KAF-767-5-0 GOUSUSAHEB KAULGERI, S/o DASTAGIR 55 9742499029
128 KAF-773-4-0 JAFFERKHAN KERIKATTI, S/o AMEERKHAN 19 9900335313
129 KAF-775-1-0 MAHABOOB SUBHAN , S/o FAKRUDDIN SAHEB 16 9342926317
130 KAF-777-2-0 AFSAR PASHA , S/o SHAIK MAHBOOB 61 9742076620
131 KAF-790-3-0 MAINUDDIN JAKATI, S/o IBRAHIM SAHEB 25 9742778766
132 KAF-794-3-0 ANWAR JAAN , S/o JAAN AHAMAD 10 9945820249
133 KAF-796-3-0 ZAFERULLA KHAN , S/o KHADER KHAN 16 9986073569
134 KAF-798-2-0 MOHAMED ZAID SHARIFF , S/o AHAMED SHARIFF 21 9742391519
135 KAF-825-3-0 ABDUL KARIM KHATIB, S/o ABDUL AJIJ 7 8792721668
136 KAF-827-2-0 MUNIR AHMED SYED, S/o RAHIM KHASIM SYED 9 9886907419
137 KAF-828-3-0 SYED MUJEER AHMED , S/o SYEDNAZEERAHMED 80 9844364629
138 KAF-835-3-0 AFTAB HUSSAIN , S/o MAHMOOD HUSSAIN 28 9844096130
139 KAF-836-3-0 ALI KIKKERE ABDUL, S/o ABDUL KIKKERE MOIDU 41 9632777893
140 KAF-839-2-0 ASLAM PASHA , S/o ABDUL RAZAK 18 9448249593
141 KAF-850-3-0 SYED KALEEM AHMED , S/o MOHAMEED ISMAIL 158 9900446134
142 KAF-851-4-0 SYED ABDUL HAMEED , S/o S A KHADER 44 9964312870
143 KAF-852-4-0 HABEEBULLA , S/o KHAIRULLA 23 9738051541
144 KAF-880-4-1 HABIB ULLA BAIG , S/o MUNAWAR BAIG 165 9845095376
145 KAF-886-2-0 ABDUL SALEEM ANSARI, S/o ABDUL RAZAK 30 9986112639
146 KAF-895-2-0 GHOUSE MOHIDDIN , S/o SYED BUDDIN SAB 40 9916229715
147 KAF-898-2-0 MOHAMMED ALIYAS PASHA , S/o MOHAMMED ABDUL RAHEEM SAB 34 8884180697
148 KAF-903-1-0 MAHAMAD ZEEYAULLA , S/o ABDUL BASHEER 30 9845186965
149 KAF-904-2-0 MOHAMMED MEERAU ALI , S/o KHAJA HUSSAIN 25 9036655781
150 KAF-910-2-0 GHOUSE SYED, S/o SYED HAMEED 150 9448682135
151 KAF-912-3-0 HAZRATH ALI ADONI, S/o ADONI ABDUL SATTAR SAB 44 9481714654
152 KAF-913-2-0 MOHAMMED EQBAL HUSSAIN , S/o ABDUL BASHEER T.R 4 9880834235
153 KAF-915-2-0 TAJ PASHA , S/o ABDUL BASHEER 34 9980570401
154 KAF-919-2-0 RIYAZ AHMED , S/o ABDUR SATTER 40 9945948230
155 KAF-927-2-0 MUNEER , S/o HUSSAIN SAB MOHAMMED 27 9731767586
156 KAF-943-2-0 ABDUL RAZAK , S/o ABDUL KHAYUM 43 9900111043
157 KAF-944-3-0 MOHAMED ZAHIRUDDIN , S/o MOHAMED SIRAJUDDIN 14 8277095487
158 KAF-953-1-0 VALI SAB KALIGER, S/o RASOOL SAB KALIGER 28 9449622746
159 KAF-958-3-0 MAHABOOB NAJEEB KHATEEB, S/o MOHAMMED HASHIM KHATEEB 71 9448343032
160 KAF-960-2-0 MOHAMMED SHARIFF , S/o MOHAMMED GHOUSE 77 9341942393
161 KAF-962-2-0 MOHAMMED MUSHTAQ VIRINCHIPURAM, S/o ABDUL SUBHAN 66 9341271833
162 KAF-967-2-0 MOHAMED HAYATH , S/o SIRUR MOHAMED JAFARI 60 9886279623
163 KAF-968-2-0 SHAIK KHALEEL AHAMED , S/o ABDUL KHDUS 213 9886528692
164 KAF-969-4-0 HASHMATHULLA SHARIFF , S/o HUSSAIN SHARIFF 14 9972959222
165 KAF-970-1-0 PATEL HABIBULLA , S/o PATEL ABDUL SATTAR 176 9886629852
166 KAF-971-2-0 ASGAR KHAN , S/o AZEEZ KHAN 32 9880116092
167 KAF-973-3-0 SYED ATHAR , S/o SYED ALAM ANSER 8 9632591521
168 KAF-986-3-0 NAYEEM KHAN , S/o MAHAMOOD KHAN 7 8892029497
169 KAF-1026-3-0 SHEIK MOHAMAD BAGEPALLY ABDUL JALEEL, S/o ABDUL JALEEL SAHEB 11 9449676237
170 KAF-1029-2-0 FAZLUR REHMAN , S/o ABDUL RAHIM 172 9449659064
171 KAF-1040-1-0 ABDUL KHADAR MULLA, S/o HUSAIN SAHEB 2 0000000000
172 KAF-1041-2-0 NOOR MOHAMED , S/o KHASAR BHASHA 33 9972377161
173 KAF-1042-3-0 RAHAMAN KHAN , S/o KHALEEL KAHN HAYATH 31 8792241012
174 KAF-1052-5-0 ASHPAK SOUDAGAR, S/o MAHMMAD SAB 18 9035569687
175 KAF-1061-2-0 USMAN ALI BAIG , S/o KHADAR BAIG 5 9036170529
176 KAF-1064-2-0 NAZIR AHMED , S/o AZIZ PASHA 66 9845113750
177 KAF-1070-2-0 ABDUL RASHEED , S/o ABDUL GAFFUR 103 9141091551
178 KAF-1074-2-0 JAVEED PASHA , S/o ABDUL WAHEED 16 8050277889
179 KAF-1085-2-0 RIAZ AHMED , S/o ABDUL RAHIM 20 9880681279
180 KAF-1088-5-0 AHAMAD PASHA SURKHI, S/o ZAINUDDIN 22 9449855999
181 KAF-1089-3-0 KHAJA ZAKIR HUSSAIN , S/o WAHEEDUL HUSSAIN 1 9845467304
182 KAF-1090-4-0 MOHAMMED RAFI , S/o HUSSAIN SHARIFF 41 9845404434
183 KAF-1096-2-0 IMRAN KHAN, S/o IQBAL KHAN 179 9739933904
184 KAF-1099-1-0 SALEEM MULLAL, S/o BASHA SAB 49 8050747064
185 KAF-1100-4-0 MOHAMMED AZMATH ULLA , S/o SABJAN SAB 14 9980762076
186 KAF-1113-3-0 JUNAID AHMED MADARVET, S/o MADAR FAROOQ AKIL 91 9342948859
187 KAF-1115-4-0 MOHAMMAD YASEEN TADVALGA, S/o HUSEN SAB TADVALGA 55 9880377485
188 KAF-1121-5-0 DILSHAD KHAN , S/o SHAFI KHAN 223 9845735906
189 KAF-1123-4-0 ABRAR AHMED , S/o NASEER AHMED 8 9008709425
190 KAF-1124-4-0 ADONI MOHAMMED IBRAHIM CHIPTHI CHIPTI, S/o A ABDUL NABI 34 9483786309
191 KAF-1126-2-0 SYED IQBAL AHMED , S/o SYED ABDUL JALEEL 12 9845650865
192 KAF-1127-5-0 KHADER ABDUL, S/o SHAIK AHMED 205 9986359002
193 KAF-1133-2-0 MOHAMED AMEENULLAH PANAPAKAM, S/o PANAPAKAM ABDUR RAHMAN 189 9620901321
194 KAF-1143-2-0 FAYAZ KHAN , S/o SAMEER KHAN 214 9141368718
195 KAF-1145-2-0 ABDUL SUBHAN , S/o SABUSAB 2 9986010660
196 KAF-1146-4-0 NURAHMAD MIRJA, S/o ALLABAKSH MIRJA 39 9972659590
197 KAF-1147-3-0 ABDULAKHADAR JAMADAR, S/o IMAMSAB JAMADAR 1 9036947894
198 KAF-1156-2-0 CHOTU SAB , S/o MASTAN SAAB 6 8762182258
199 KAF-1159-3-0 ANVAR BEIG , S/o HASSAN BEIG 52 8892993340
200 KAF-1163-2-0 GHOUSE MOHAMMED IBRAHIM , S/o GHOUSE SAB 32 9448310483
201 KAF-1164-2-0 SYED AHMED , S/o SYED GAFFAR 219 9845743341
202 KAF-1168-1-0 NAZEER AHMED , S/o ABBASAB 24 9880771522
203 KAF-1174-2-0 MOHAMMED UMAR , S/o GULAM MOHAMMED 25 9686031502
204 KAF-1187-5-0 NAYAZA AHMED KHAN , S/o ABDUL RAWOOF KHAN 19 9342232534
205 KAF-1193-2-0 CHOTU KHAN , S/o RASHEED KHAN 197 9342861348
206 KAF-1195-2-0 SYED IBRAHIM , S/o MIYAN SAHEB KHAN SAHEB 22 7795459717
207 KAF-1209-3-0 RAHMATHULLA SHARIFF , S/o ABDUL PYAROO 67 9916232440
208 KAF-1215-4-0 AHAMEDULLA KHAN , S/o RASHEED KHAN SAHEB 6 8453339006
209 KAF-1217-1-0 INAYATHULLA KHAN , S/o FAKRULLA KHAN 49 9343782540
210 KAF-1219-2-0 MUSTAFA ABDUL RAZACK , S/o MOHAMMED MUSTAFA 20 9611769827
211 KAF-1220-2-0 MOHAMMED BABU , S/o KHATIF SAB 42 9343873838
212 KAF-1222-2-0 MAHAMMADA GOUSA KUDAGI, S/o HAMAJA SAB 47 9900836111
213 KAF-1226-2-0 BASHEER AHMED NIDONI , S/o HUSENSAHEB NIDONI 12 9880890876
214 KAF-1235-2-0 SYED NAHID IMRAN , S/o SYED MAHMOOD 64 9886667634
215 KAF-1236-3-0 BASHEER AHMED KOTWAL, S/o ABDUL RAHEEM 25 9886509973
SR_NO COVER NO NAME OF THE PILGRIM PRIORITY NO MOBILE NO
216 KAF-1237-2-0 MOHAMMED IQBAL , S/o MOHAMMED JAFFAR 39 9986859896
217 KAF-1241-2-0 BASHA SAB HUBALURU, S/o IMAM SAB 63 8762221736
218 KAF-1245-2-0 SHAIK BAHADUR , S/o SHAIK MAHMOOD 30 9980552298
219 KAF-1254-4-0 UBEDULLA , S/o ABDUL SATTAR 28 9900409574
220 KAF-1259-2-0 FAZALULLA KHAN , S/o HAJI AMEER KHAN 57 9740126504
221 KAF-1265-3-0 KHATALSAB BEPARI, S/o GHUDU SAB 78 9945169472
222 KAF-1275-2-0 SYED NAJMA PASHA , S/o SYED NOOR PASHA 16 9480999786
223 KAF-1277-4-0 MAHAMED QASEEM LALANAVAR, S/o ABDUL RAZAK 3 9620465968
224 KAF-1278-1-0 SYED OBAIDUR RAHMAN , S/o R SYED NOORULLA 120 9986531080
225 KAF-1281-3-0 ABDUL MUTALLIB KATAGI, S/o MOHAMAD GOUSE SAHEB 62 8971144786
226 KAF-1286-2-0 ABDUL MAJEED , S/o PEER SAB 90 9480683019
227 KAF-1289-2-0 SYED RIYAZ AHMED BOKHARI, S/o SYED AMEER HAMZA 73 9141855205
228 KAF-1294-2-0 AMEER PASHA, S/o MOHAMED KHASIM 15 9886488798
229 KAF-1302-2-0 KHALID AHAMED , S/o BASHEER AHAMED 21 9740113317
230 KAF-1309-1-0 ABDUL SALEEM , S/o MOHAMMED MASOOM ALI 69 9035064067
231 KAF-1310-2-0 ASMATH ALI KHAN , S/o TAQI ALI KHAN 37 9740027866
232 KAF-1311-2-0 UMAR SHARIEFF USMAN, S/o USMAN SHARIEFF 222 8147713611
233 KAF-1313-2-0 MEHABOOB SAB , S/o SHYAMID SAB 7 9060584889
234 KAF-1315-2-0 SHAIK SAMIULLA , S/o SHAIK SABAN 23 9449675243
235 KAF-1317-1-0 NIJAMUDDIN , S/o JAPHAR SHEKH 27 9845843601
236 KAF-1321-2-0 ABDUL MUNAF SAIKALAGAR, S/o IMAMSAB 2 9900792712
237 KAF-1325-5-0 MAHIBOOB GALAGALI, S/o BUDDESAHEB 33 9342212667
238 KAF-1327-4-0 MANNA SAB MAKANDAR, S/o DASTAGIR SAB 29 0000000000
239 KAF-1333-2-0 SHAFIULLA INAMDAR, S/o BASHA SAB 61 9916466278
240 KAF-1336-3-0 AMEER PARVEEZ , S/o AMEER JAN 208 8147869743
241 KAF-1337-2-0 MOHAMMED MUZAFFIR HUSAIN SHAKEEL, S/o SHABBIR AHAMED 6 9964186217
242 KAF-1341-2-0 SIRAJ UL HAQH , S/o NOOR UL HAQH 19 9008422303
243 KAF-1355-1-0 KUTUBUDDEEN HUNGUND, S/o MAHIBOOB 6 9241002088
244 KAF-1357-2-0 KHASIM KHAN CHANNAPATNA DILAWAR, S/o DILWARA KHAN 5 9901671556
245 KAF-1361-3-0 MUJEEB AHAMED , S/o SHEIK VAZEER AHAMED 56 9886053592
246 KAF-1364-3-0 ABDUL REHAMAN , S/o ABDUL SATTAR 69 9980476178
247 KAF-1367-2-0 NAYAZ AHMED KHAN , S/o BASHEER AHMED KHAN 87 9036803325
248 KAF-1372-1-0 ANWAR BASHA , S/o MUSTHAFFA 25 9845357879
249 KAF-1373-1-0 SYED SIRAJUDDIN , S/o SYED KAHDER 190 9591383374
250 KAF-1376-2-0 SYED ATHAULLA , S/o SYED JAFFAR 28 9845273714
251 KAF-1383-3-0 RIZWAN ULLA SHARIFF , S/o NOOR ULLA SHARIFF 8 9449509777
SR_NO COVER NO NAME OF THE PILGRIM PRIORITY NO MOBILE NO
252 KAF-1384-2-0 ANJUM AHMED SHERIFF , S/o SUBAN SHARIFF 7 9986126370
253 KAF-1387-2-0 AKMAL AHAMED , S/o ABDUL JABBAR 29 9980518852
254 KAF-1391-3-0 SYED ARIF , S/o SYED ISMAYIL 16 8970442410
255 KAF-1406-5-0 IRFAN SHARIFF, S/o USMAN SHARIFF 177 9845281223
256 KAF-1407-2-0 ZAFRULLA SHARIEFF , S/o ISMAIL SHARIEF 30 9845172618
257 KAF-1408-1-0 ABDUL WAHID , S/o RAHAMATH ALI 84 7259788772
258 KAF-1414-4-0 AZEEM KHAN , S/o KHALANDER KHAN 114 9845537589
259 KAF-1417-2-0 NAVAJ KHAN , S/o AMEER KHAN 34 9741446680
260 KAF-1418-5-0 DAWALASAB SANKANAL, S/o MODINSAB 52 8105945970
261 KAF-1426-1-0 ABDUL SALAM , S/o ABDUL MATEEN 6 9845464317
262 KAF-1437-2-0 SYED SHABIR AHMED SYED CHANPASHA TAKKALKIKHAR, S/o SYED CHAND PASHA 162 9886674435
263 KAF-1441-3-0 SYED SEDEEQ AHMED, S/o SYED BASHEER AHMED 143 8892662474
264 KAF-1442-4-0 MOHAMMED SHOUKATH PASHA , S/o MOHAMMED DASTAGIR SAB 14 9434503506
265 KAF-1443-4-0 MOHAMMED JAFFER , S/o MOHAMMED KHASIM 46 9448175968
266 KAF-1448-2-0 SADIK PASHA , S/o ABDUL HUKKUR SAB 25 9844706324
267 KAF-1451-2-0 ABDUL LAFEES , S/o MOHAMMED ABDUL JABBAR 16 9448757640
268 KAF-1453-3-0 RAHMATULLAH KHAN , S/o MAHMOOD KHAN 39 9916762454
269 KAF-1455-2-0 MOHAMMED ABDUL MUNEER , S/o MOHAMMED ABDUL KHUDDUS 12 9343391428
270 KAF-1461-3-0 FAYAZ UR RAHAMAN , S/o ABDUL GANI SAB 26 9632066070
271 KAF-1463-3-0 MOHAMED RAFEEQH , S/o ABDUL RAVOOF 24 9880430736
272 KAF-1464-3-0 GHOUSE KHAN MOHIDDIN KHAN , S/o ABDUL JABBAR KHAN 42 9591894437
273 KAF-1468-1-0 KALEEMULLA KHATEEB SULTAN AHMED, S/o KHATEEB SULTAN AHMED 36 8892307248
274 KAF-1470-2-0 MAKTUM SAB ABDUL SATTAR KHAJI, S/o ABDUL SATTAR 15 9980632237
275 KAF-1472-2-0 BASHEER AHMED , S/o HUSENSA BAGALKOT 14 9242060847
276 KAF-1477-2-0 ABDUL RAFEEQ AHMED PEERZADE, S/o SAYED AMEENUDIN 44 9060555786
277 KAF-1480-5-0 NISAR AHMED , S/o SATTAR SAB 38 9845011392
278 KAF-1484-2-0 MAHAMAD HUSEN SAB HIREHAL, S/o ABDUL RAHIMAN SAB 59 9480340991
279 KAF-1487-3-0 SHAIK BASHU , S/o SHAIK HAYATH SAB 46 9741843209
280 KAF-1490-2-0 APSAR PASHA CHOTA SAB, S/o CHOTA SAB 10 9886358358
281 KAF-1495-4-0 MOHAMMED ISMAIL , S/o MOHAMMED GHOUSE MOINUDDIN 22 9740389065
282 KAF-1496-1-0 ANWAR PASHA , S/o BABA SAB 8 9448410306
283 KAF-1503-3-0 SYED WAHEEDUDDIN SIDDIQUI, S/o MOHAMMED GULAM HYDER 13 9741854505
284 KAF-1506-3-0 RAJAVALI , S/o KHAJA HUSSAIN 28 9481936897
285 KAF-1508-3-0 ABDUL NAYEEM , S/o G.K ABDUL AZEEZ 4 8892576900
286 KAF-1510-2-0 MOHAMMED MUQEETH , S/o MOHAMMED ISHAQ 18 9844285681
287 KAF-1515-2-0 SYED BASHEER , S/o SYED GAFFAR 7 9886812266
SR_NO COVER NO NAME OF THE PILGRIM PRIORITY NO MOBILE NO
288 KAF-1516-2-0 MOHAMMAD ADAM , S/o MOHAMMAD RUHALLA SAHEB 35 9845745058
289 KAF-1521-2-0 SYED HAFEEZ , S/o SYED MOHIDDIN 5 9986640377
290 KAF-1522-5-0 ABDUL RAHMAN MALLUR, S/o HUSENA KHAN 12 9964465465
291 KAF-1524-2-0 MOHAMED RAHAMATHULLA KHAZI , S/o MOHAMED FAKRUDDIN 122 9945973551
292 KAF-1531-2-0 SAMI ULLA JANGAMAKOTE HYDER, S/o JANGAMAKOTE HYDER 23 9845519570
293 KAF-1534-2-0 MOHAMMED YOUNUS , S/o ABDUL RAHIMAN 161 9880589802
294 KAF-1538-2-0 ILYAS KHAN, S/o RAHMAN KHAN 39 8123810889
295 KAF-1542-2-0 MAQBUL SAB , S/o LATIF SAB 44 0000000000
296 KAF-1546-2-0 NISAR AHMED , S/o MOHAMMED NOORULLA SAB LATE 46 9972983166
297 KAF-1548-4-0 ABDUL RAJAK , S/o MOHAMMED RASUL 11 9342068153
298 KAF-1550-4-0 ISMAIL RAJESA BAGAWAN, S/o RAJESA BAGAWAN 56 8971115740
299 KAF-1552-2-0 JIKAULLA BAIG, S/o AHMED BAIG 22 9731359708
300 KAF-1553-2-0 BABA JAN , S/o ABDUL JABBAR SAB 29 9448139237
301 KAF-1554-2-0 ABDUL SATTHAR SAAB , S/o GOWSU SAB 40 8970932772
302 KAF-1555-3-0 ABDUL HAQH , S/o MOHAMED GHOUSE SAHIB 53 8453084727
303 KAF-1557-2-0 MOHAMED SHAKEEL , S/o MOHAMMED SAYEED FAZIULLA 34 9900597018
304 KAF-1559-3-0 MOHAMED HAFIZULLA , S/o CHAMAN SAB 26 9916280841
305 KAF-1561-2-1 KHALID KHAN, S/o REHMAN KHAN ISHAKHAN 43 8105287703
306 KAF-1564-2-0 RAFEEQ AHAMED KHASIM, S/o MOHAMED KHASIM BURHAN 25 9743074029
307 KAF-1566-2-0 NOOR MOHAMMED , S/o MOULA SAB 41 9945845874
308 KAF-1568-4-0 MUSHTAQ AHAMED SAHEB DODDAMANI, S/o ABDUL KHADER 37 9481014370
309 KAF-1569-2-0 SHAIK MAHBUB SABANI , S/o SHAIK KASIM SAHEB 17 9900543264
310 KAF-1570-4-0 BASHA MOHAMMED DAZAVAYAHALLI, S/o MOHAMAD SAB 13 9880082659
311 KAF-1574-2-0 NAJIRA AHAMMAD GANJENAVAR, S/o MODINA SAB 18 9448630691
312 KAF-1576-5-0 SHEIKH TAJMAL , S/o SHEIKH IBRAHIM 39 9845250391
313 KAF-1578-2-0 NOOR AHMED , S/o DASTAGIR AHMED 53 9845490543
314 KAF-1580-3-0 MOHAMMED SHAMID ALI , S/o MOHAMMED GULAM MUSTAFA 15 9902798640
315 KAF-1584-2-0 SYED ASLAM PASHA , S/o SYED ADAN SAB 186 9741135255
316 KAF-1588-3-0 MOHAMMED HANEEF , S/o RAJISAB 163 9945776044
317 KAF-1589-2-0 MOHIYUDDIN SHAIK BABA, S/o BABASAB BURUDUGUNTA 30 9035138742
318 KAF-1598-2-0 MOHAMMED ILIAS, S/o ABDUL SUBHAN 55 9900662294
319 KAF-1599-2-0 FAIROZ PASHA , S/o MAHABOOB SAB 12 9448713277
320 KAF-1607-2-0 AJAS , S/o AMIRJAN 182 9845286324
321 KAF-1609-2-0 MOHAMMED SAB KILLEDAR, S/o HAJI ABDUL SAB KILLEDAR 22 9980568031
322 KAF-1615-1-0 JALAL BABA SAHIB, S/o BABA SAHIB 146 9844185826
323 KAF-1616-3-0 JAMEEL AHAMED VARDI KHADAR, S/o ABDUL KHADAR VARDI 23 9448873267
324 KAF-1619-2-0 ASHPAK AHMED DAFEEDAR, S/o GOUS SAHEB 5 9945802770
325 KAF-1620-2-0 MOHAMMED YUSUF KAZI, S/o MOHAMMED IBRAHIM 37 9880357988
326 KAF-1623-3-0 RAJESAB GADDANAKERI, S/o MALIKASAB 26 9448646968
327 KAF-1624-4-0 SHAHAJAHAN BABA SAHEB PINJAR, S/o BABASAHEB PINJAR 25 9964031262
328 KAF-1625-2-0 PASHA MUKRAM, S/o AMEEN HUSAIN 5 9986471634
329 KAF-1633-4-0 ARIPPAIL MAHAMOOD , S/o MOIDU 21 9448131785
330 KAF-1635-2-0 MOHAMMED HUSSAIN , S/o BABU SAB KALIMANI 15 9242066541
331 KAF-1647-2-0 DADASAB HASAN SAB CHITTAWADGI, S/o HASANSAB CHITTAWADGI 7 9972975645
332 KAF-1649-2-0 MAHEBOOB KHAN , S/o AZMATH KHAN 14 9902485763
333 KAF-1650-2-0 ABDUL RAZAK SYED, S/o SYED ABDUL KHALIK 54 9880598519
334 KAF-1651-3-0 SYED JAHANGEER PASHA , S/o SYED HABEEB PASHA 58 9448427594
335 KAF-1654-2-0 MOHAMED PHYAZ AHMED KHASIM, S/o MOHAMMED KHASIM SAB 25 8971813044
336 KAF-1655-1-0 SYED ATAULLA KHAJI, S/o ABDUL RAHMAN KHAJI 58 9900894192
337 KAF-1656-2-0 MOHAMED KHAN , S/o HUSSAIN KHAN 43 8123772410
338 KAF-1661-2-0 ABDUL AZEEZ MADIKERI ESMAIL, S/o ESMAIL SAB 18 9448208475
339 KAF-1668-3-0 MOHAMMED RAHAMATHULLA , S/o ABBU SALEHA 32 9590584681
340 KAF-1677-4-0 KHALEEL AHAMED KASAB SHAIK, S/o SHAIK SAB 57 9902398862
341 KAF-1678-2-0 ABDUL RAFEEQ , S/o NANNESAB 39 7259608023
342 KAF-1681-1-0 SHAIK RAHMAN , S/o SHAIK BABASAB 46 9901501785
343 KAF-1685-2-0 BADHEER AHMED MALLIKSAB HAVALDAR, S/o MALLIKSAB 67 9008256686
344 KAF-1688-5-0 MOILASAB NASEER AHMED , S/o MOULASAB 19 9916622942
345 KAF-1692-2-0 ABDUL GANI KODIHALLI, S/o KHAJA HUSAIN SAHIB 55 9986684733
346 KAF-1693-3-0 INTHIYAJ KHAN SHAIKH, S/o S SALEEM KHAN 27 9986561957
347 KAF-1694-1-0 SATHAR SAB BEKARY, S/o SHEKH SAB 29 9535969498
348 KAF-1695-2-0 HUSSAIN SAHEB KAHUM NIMBALAGERE, S/o HUSSAIN SAHEB NIBALAGERE 70 9449605275
349 KAF-1697-2-0 SIKANDAR BASHA , S/o FAKRUDDIN SAB 61 9611772455
350 KAF-1698-2-0 RAJA HUSSAIN SAB TAVARGERE, S/o TAVARGERE SHAMID SAB 77 9008058820
351 KAF-1699-2-0 UMARA SAB , S/o JANGALI SAB 44 9141790540
352 KAF-1708-2-0 RIYAZ AHMED SINGHATTA GAFOOR, S/o ABDUL GAFOOR 8 9844574474
353 KAF-1713-2-0 DIVAN SAB MULLA, S/o ABBAS ALI 9 9448441823
354 KAF-1717-3-0 SUBHANI TADAPATRI, S/o MABUSAB TADAPATRI 9 9945723224
355 KAF-1723-2-0 MAHAMMAD RAFIQ BORGI, S/o HUSEN SAHEB BORGI 41 9448342798
356 KAF-1725-2-0 INAYATHULLA SHARIFF , S/o AHAMED BASHA SAB SUDAGAR 1 9482771236
357 KAF-1726-3-0 MAHAMAD JAFAR KHADRI, S/o SHAHAMAHAMMAD 14 9964436122
358 KAF-1732-2-0 AFSAR KHAN , S/o ISMAIL KHAN 9 9886992226
359 KAF-1734-2-0 ZABIULLA KHAN , S/o USMAN KHAN 147 9945823477
SR_NO COVER NO NAME OF THE PILGRIM PRIORITY NO MOBILE NO
360 KAF-1738-3-0 SYED ALI MULLA, S/o HUSURA MOHIDDIN SAB MULLA 67 8088473327
361 KAF-1740-1-0 ALIADILSHA MALALI, S/o GULAB SAHEB 47 9945875586
362 KAF-1745-4-0 ABDUL SAMAD , S/o SHAFIULLA MOHAMMED 9 9845712622
363 KAF-1748-2-0 SHOUKAT PASHA , S/o SHAIK MOHIYUDDIN SAHEB 19 9448032823
364 KAF-1753-5-0 MEERAN SAB BAGAWAN, S/o ALAUDDIN BHAGVAN 34 9740042139
365 KAF-1754-2-0 VALI MOHIUDDIN , S/o SHAIK MOHIUDDIN 59 9945296763
366 KAF-1756-2-0 BAKAS KASIM , S/o KASIM BAIG 42 9535008427
367 KAF-1757-3-0 SALEEM SYED, S/o SYED RASHEED 68 9448275840
368 KAF-1760-3-0 RAHAMATHULLA , S/o MOHAMAD HIMAM SAB 12 9449729891
369 KAF-1765-2-0 DAWOOD MOHAMMED, S/o MOHAMMED ABDUL KAREEM 170 9740189785
370 KAF-1766-2-0 ABDUL RASHEED , S/o NOOR AHAMED 44 9945250486
371 KAF-1769-3-0 NAZEER AHMED KHAN , S/o ABDUL GAFOR SAHIB 178 9902924595
372 KAF-1783-2-0 MOHMED ARIFFULLA , S/o ABDUL KHALAQULLA UMAIRA 79 9845415517
373 KAF-1786-1-0 AZAM BASHA , S/o ABDUL HABEEB 115 9901066391
374 KAF-1788-2-0 NOOR AHMMAD ADAM SAHEB ELIGAR, S/o ADAM SAHEB 20 9740478334
375 KAF-1794-2-0 MOHAMMED KHAJA HUSSAIN , S/o SHAOK MAHEBOOB 10 9663566811
376 KAF-1795-3-0 HAROON KHAN , S/o ABDUL MAJID KHAN 45 9141174880
377 KAF-1796-2-0 HAJI MALANGA SAB SHAIKH, S/o ABDULA RAHAMAN 15 9611867545
378 KAF-1797-5-0 RAJA SAB KHURAISHI, S/o HUSSAIN SAB KHURAISHI 20 9620567547
379 KAF-1800-3-0 DADA PEER SHAIK, S/o GHOUSE MOHIUDDIN 72 9448262230
380 KAF-1801-4-0 SYED USMAN , S/o SYED HABIBULLA 32 9449335525
381 KAF-1810-3-0 KAMAL SAB KORBU, S/o HASAN SAB 36 9448343042
382 KAF-1811-3-0 ABU BAKKAR , S/o SHAIK MAHMMAD 11 9036279710
383 KAF-1812-2-0 MAHABUB SAHEB CONTRACTOR, S/o MOHUMMAD HUSEN CONTRACTOR 12 9449892242
384 KAF-1813-2-0 IBRAHIM , S/o RAJ MOHAMMED SAB 20 9036808711
385 KAF-1817-4-0 SYED GOUSH PASHA , S/o SYED KHAJA MAINUDDIN 2 9986148862
386 KAF-1824-4-0 RIYAZ BAIG , S/o MUSTAFA BAIG 27 9916931684
387 KAF-1825-3-0 MAKBOOL BALEKAI, S/o SATTAR SAHEB BALEKAI 5 9686368200
388 KAF-1831-4-0 JAMEEL AHMAD MAMADAPUR, S/o CHAND SAB 57 9845961890
389 KAF-1836-2-0 JAMEEL PASHA , S/o ABDUL SATTAR 18 9481672817
390 KAF-1837-2-0 JAILABDIN KONEMEDENA HALLI MOHADEEN SAB, S/o SHEIK MOHADEEN SAB 36 9379102113
391 KAF-1838-1-0 ANIR UR RAHMAN SYED, S/o SYED HABIBUR REHMAN 7 9845214771
392 KAF-1839-3-0 MOHAMMED PASHA , S/o RAJ HUSSAIN 18 9448791478
393 KAF-1844-1-0 MOHAMMED SHAFIULLAH , S/o ABDUL SATHAR SAB 128 9343026797
394 KAF-1849-2-0 ABDUL GANI BELLARY, S/o ABDUL VAHAB BELLARY 138 9740618014
395 KAF-1855-4-0 KASHIF SHARIFF , S/o AHMED SHARIFF SALEHA 118 9740147687
396 KAF-1858-1-0 SHAKEEB AHRAZ , S/o HASHMATHULLA SHARIFF 54 9611416716
397 KAF-1861-2-0 MOHAMMED OSMAN , S/o MOHAMMED ABDUL RAZZAK 36 9480377765
398 KAF-1864-2-0 MOHAMMED RIYAZ , S/o MOHAMMED IMAM 8 8892115786
399 KAF-1865-3-0 JAMALUDDIN SAB , S/o MAHMAD SAB 55 9483695363
400 KAF-1866-2-0 CHANDPASHA SHEKH, S/o SAIPANSAB SHEKH 23 9686650092
401 KAF-1867-2-0 MOHAMMED IQBAL BILGI, S/o RUKMODDIN IQBAL 3 9945298080
402 KAF-1869-2-0 MOHAMMAD ISMAIL DEVADURGA, S/o SHAIKHHUSSAIN 19 9845610840
403 KAF-1872-1-0 ABDUL JABBAR , S/o IBRAHIMSAB 7 9535336402
404 KAF-1875-2-0 SYED RIZWAN , S/o SYED HABEEB 11 9902780085
405 KAF-1876-2-0 KHAJA SAB , S/o HONNUR SAB 32 9480546333
406 KAF-1885-2-0 MOHAMED NOORUL HUSSAIN BHANGI, S/o ABDUL NAZEER SAB 41 9880064703
407 KAF-1886-2-0 YEHESANULLA MOULVI, S/o FAYZULULLA 58 9449409303
408 KAF-1887-1-0 SABIQ MUNAVER SHAIKH, S/o ISHAKH MUNAVER 173 9886185429
409 KAF-1888-2-0 MOHAMMED SAMIULLA KHAN , S/o AHMED KHAN 49 9343536476
410 KAF-1894-2-0 DASTAGEERASAB BAGAVAN, S/o CHANASAB 40 9141511337
411 KAF-1896-2-0 MAINUDDIN AFRAD, S/o SAIFAN SAHEB AFRAD 32 9448361726
412 KAF-1898-2-0 SYED JAVID , S/o SYED MAHMOOD 7 9141349054
413 KAF-1903-4-0 MOHAMED ZIKRIYA , S/o MOHAMMED ALI 16 9035171557
414 KAF-1905-1-0 MUSTAQ PASHA BASHOO, S/o BASHOO SAB 10 9448663793
415 KAF-1908-2-0 MOHAMMED ARIFULLA HUDA, S/o ABDUL KHYUM 8 9945303435
416 KAF-1920-2-0 RAFIQ AHMED , S/o SAABJAN 31 9342111770
417 KAF-1923-3-0 SHOUKAT HUSSAIN , S/o MOHAMMED ANWAR 50 9141787117
418 KAF-1925-2-0 SYED SIRAJ , S/o SYED YOUSF 32 9448820543
419 KAF-1927-3-0 MOHAMMED NASIR KHAN , S/o GHOUSE KHAN 45 9945020939
420 KAF-1930-4-0 MOHAMMED KARIM MOHAMMED GOUSE, S/o MOHAMMED GOUSE 63 8105514414
421 KAF-1932-2-0 SYED YAKUB , S/o SYED HUSSAIN 32 9902418424
422 KAF-1935-2-0 ABDUL SARDAR BASHA , S/o MOHAMMED HUSSAIN SAB 28 9535218262
423 KAF-1946-5-0 IRFAN ULLA KHAN , S/o RAHMATH ULLA KHAN 40 9986127105
424 KAF-1949-4-0 MOHAMED NASRULLA SHARIFF , S/o ABDUL RAHIM SHARIFF 12 9901681400
425 KAF-1955-2-0 HAYATH KHAN , S/o GHOUSE KHAN 9 9448391116
426 KAF-1956-2-0 MOHAMED UMAR , S/o ABDUL JABBAR 14 9916178328
427 KAF-1957-3-0 ANSER IQBAL , S/o AHAMED SHARIFF SAHIB SORAB 16 9448901074
428 KAF-1958-5-0 MUSTAFA HITTANALLI, S/o MURTUJA SAB 7 9902776327
429 KAF-1962-2-0 ZAMEER AHMED GOKAK, S/o ISMAIL 21 8050380705
430 KAF-1963-2-0 ABDUL KHADAR KHAJI, S/o IBRAHIM SAHEB 27 9448561354
431 KAF-1964-1-0 MAHIBUB SAB VASTAD, S/o ISUPA SAB 39 9980696354
432 KAF-1967-2-0 MOHAMMED YOUNUS , S/o SHAIK BANGI SAHEB 3 9448378786
433 KAF-1974-3-0 SHABBIR AHMED KHAN , S/o MOHAMMED AMEER 4 9900123987
434 KAF-1981-2-0 AYUB KHAN , S/o SATTAR KHAN 26 9448370539
435 KAF-1985-2-0 SYED YAKOOB SAYEED , S/o SYED GHOUSE 45 9900507577
436 KAF-1986-2-0 MODINAGAUD PATIL, S/o JAPHARAGAUD 25 9880700675
437 KAF-1989-4-0 MAQBOOL MULLA MULLA, S/o MAHAMOOD SAB 8 9844048156
438 KAF-1990-2-0 SYED FAREEDUDDIN , S/o SYED MUBAREZUDDIN RAFATH 13 9986054616
439 KAF-1991-2-0 SYED HABEEB , S/o SYED AHMED 1 9663792003
440 KAF-1994-5-0 AKRAM PASHA , S/o ABDUL RASOOL 25 9663262001
441 KAF-1995-3-0 HONNUR HUSSAIN , S/o MAHAMMAD HUSSAIN 26 9448561840
442 KAF-2001-2-0 BHAKSHI SAB , S/o HAYATH KAN 20 9902066785
443 KAF-2007-4-0 DADAPEER AMANULLA KHAN , S/o AMANULLA KHAN 45 9964194720
444 KAF-2008-4-0 SYED AKRAMBASHA , S/o SYED ZAINULLA 60 9986788241
445 KAF-2012-3-0 SYED ALAM , S/o ALI MIYAN 36 8748976718
446 KAF-2014-2-0 NASARULLA SHARIFF , S/o AHMED SHARIFF 12 9845875440
447 KAF-2016-2-0 MOHAMMED KHALEEL KULMI, S/o ABDUL WAHAB SAB 32 9945624196
448 KAF-2018-2-0 SAJJAD PASHA , S/o ABDUL RASHEED 13 9448342278
449 KAF-2022-4-0 SULAIMAN SHARIEFF , S/o IQBAL SHARIEFF 74 9886189298
450 KAF-2025-1-0 ADAMSAB ATTAR, S/o ABDUL SAB 1 9945442729
451 KAF-2028-1-0 NAJMUDDIN KHAWAS, S/o RAJMOHAMMAD 68 9342984767
452 KAF-2031-2-0 BADASHASAB AGASIMUNDIN, S/o RAJESAHEB 35 9611564772
453 KAF-2032-2-0 BADIUZZAMA INAMDAR, S/o MURTUZA SAB 16 9844999499
454 KAF-2035-2-0 ABDUL RAHIMAN MULLA, S/o DASTAGIR SAHEB 3 7259344948
455 KAF-2040-4-0 AFZAL HUSSAIN , S/o ABDUL RAHEEM 5 9449143739
456 KAF-2041-1-0 KHAJAMOHADDIN RAJESAB YADAHALLI, S/o RAJESAB YADAHALLI 46 8861504261
457 KAF-2045-2-0 ALTAF AHMED SHAIKH, S/o MAHAMMED HUSSAIN 76 9731668477
458 KAF-2047-2-0 MOHAMMED MAINUDDIN , S/o ABDUL GAFAR SAB 10 9060533131
459 KAF-2048-2-0 SHABBIR ALI MOHAMADMIYA SAIYED, S/o SAIYED MOHAM 3 9483982238
460 KAF-2049-1-0 AMIN HUSEN , S/o PEERSAB 26 9481937107
461 KAF-2051-1-0 ABDUL RASOOL , S/o MOHAMED DASTAGIR 3 9241449668
462 KAF-2052-2-0 MOHAMMED MUSTAFA SHAIK, S/o SHAIK MOHABOOB 56 9845262122
463 KAF-2055-1-0 ZABIULLA , S/o KALEEM AHMED 6 9880214098
464 KAF-2070-2-0 SYED ABDUL TAHER , S/o SYED ABDUL BASEER 17 9880755199
465 KAF-2071-2-0 MOHAMMED FAYAZ , S/o TAJUDDIN KERALA PEREMBUR 55 9844562797
466 KAF-2075-4-0 ABDUL WAHAB , S/o SALAR MASOOD 58 9844429066
467 KAF-2078-4-0 SYED SHABBIR PASHA , S/o SYED JAFFER SHARIFF 41 9663033351
468 KAF-2079-2-0 MOHAMMED ZAKARIYA , S/o MOHAMMED YAHYA 217 9341939795
469 KAF-2082-2-0 MOHAMMED IMRAN , S/o K G N HAFEEZ 55 9341624345
470 KAF-2086-1-0 MOHAMED USMAN , S/o BUDEN SAB 37 9342146813
471 KAF-2089-2-0 IBRAHIM KHAN , S/o GAFFUR KHAN 116 9902763067
472 KAF-2092-2-0 MOHAMMED ATHAULLA , S/o ABDUL AZEEZ 37 9141444994
473 KAF-2094-3-0 MAULANA ABDUSH SHAKUR , S/o MOHAMMED ISHAQ 31 9886834417
474 KAF-2095-2-0 MAHABOOB SHARIF , S/o BASHA SHARIF 164 9343414822
475 KAF-2099-2-0 SYED KHALEEL UR RAHMAN , S/o ABDUL VASIM SYED 69 9901462834
476 KAF-2108-3-0 ABDUL RAHAMAN BAIG , S/o MAHMOOD BAIG 7 9886867862
477 KAF-2113-2-0 FATHE AHMED SHABDI, S/o IMAM SAB 9 9972196602
478 KAF-2115-2-0 KHAJASAB CHAJJO, S/o NABISAB 63 8050030056
479 KAF-2123-2-0 MOULALI FAKRUDDIN BELLARY, S/o FAKRUDDIN 34 9739610732
480 KAF-2128-2-0 MAHAMMAD RAFIQ KASIMSAB BETAGERI, S/o KASIMSAB 31 9343100063
481 KAF-2130-2-0 MOHAMMED HASHIM GANGAVATHI, S/o MOHAMMED GHOUSE 12 7899881470
482 KAF-2132-2-0 TALURU KHAJA SAB , S/o TALUR MASTAN SAB 71 9480065290
483 KAF-2136-2-0 SHOUKAT ALI MUJAWAR, S/o MEHABOOB SAB 26 8904883437
484 KAF-2138-5-0 ASHFAK AHMED BIJAPURI, S/o MAKTHUMHUSAINE 70 9902597819
485 KAF-2145-3-0 KUNTE GHOUSESAB MAHABOOB , S/o KUNTE MOHAMMAD GHOUSE 5 9945862604
486 KAF-2147-2-0 ABDUL MUQEETH YAKKEGONDI GOUSE MOHIQUIDDIN, S/o YAKKEGONDI CHAMAN SAB GOUSE 24 9538807677
487 KAF-2148-3-0 ASAPAKHA INAMDAR, S/o ABDUL KHADAR INAMDAR 67 8951818465
488 KAF-2150-2-0 MOHAMMED ABDUL MUJEEB , S/o MOHAMMED ABDUL WAHID 29 9886986030
489 KAF-2151-4-0 KARIM SAB BILLI, S/o GOUS SAAB 21 9964684325
490 KAF-2152-2-0 HASAN SAB MUNDARGI, S/o NABI SAB BAPU SAB MUNDARGI 27 8147484368
491 KAF-2155-1-0 SYED SHA KHALEELULLAH QADRI , S/o SYED SHA MUSTAFA QUADRI 23 9449310391
492 KAF-2158-2-0 GHOUSE MOHIDIN SAB SYED, S/o SYED ABDUL WHAB 23 9448332358
493 KAF-2167-3-0 MOHAMMED SIRAJUDDIN , S/o MOHAMED SHABUDDIN 109 9880072218
494 KAF-2172-2-0 MEER ASIF ALI , S/o MIR ASHRAF ALI 13 9972448747
495 KAF-2176-4-0 AKRAM PASHA , S/o HYDER KHAN 4 9448310494
496 KAF-2179-2-0 NISAR AHMED BAIG , S/o ABDUL RAZAK 3 9449116644
497 KAF-2182-2-0 MOHAMMED RAFIQULLA , S/o ABDUL KAREEM 159 9845769169
498 KAF-2185-2-0 BELLARY KHASIM SAB , S/o GHOUSE MOHIDDIN KASAB 21 9880965099
499 KAF-2186-2-0 IQBAL AHAMED , S/o ABDUL AHAMED 49 9449489597
500 KAF-2193-1-0 MAHBOOB SAB , S/o KARIM SAB 8 9844270190
501 KAF-2200-2-0 MOHAMED HABEEB ULLA KHAN , S/o MOHAMED IBRAHIM KHAN 9 9538317686
502 KAF-2201-3-0 SYED NISHAD , S/o SYED WAHAB 200 9845800426
503 KAF-2205-2-0 KASIM SAB , S/o PAKRU SAB 54 9449835390
504 KAF-2229-2-0 MOHAMMED KAMRUDDIN , S/o NABI BAKSH 22 9742131343
505 KAF-2232-2-0 NAZEER AHMED , S/o MOHAMMED PASHA 53 9741483148
506 KAF-2234-2-0 NISARAAHMED NAGARABAWADI, S/o DASTAGIRSAB 45 8050897127
507 KAF-2236-2-0 SYED HUSAIN, S/o SYED HAYATH 9 9886788775
508 KAF-2239-2-0 ABDUL HAMEED MOHIUDDIN SAHEB BEPARI, S/o MOHIUDDIN 14 9972367918
509 KAF-2240-2-0 ADYAR KANNUR BADARUDDIN , S/o HASANABBA 3 9449174887
510 KAF-2246-4-0 GOUSEMODIN MANCHAGI, S/o HAZRATH SAHEB 31 9742443129
511 KAF-2250-2-0 SHAFIQ AHAMED , S/o KHALEEL WAHAB SAB 6 8553483688
512 KAF-2253-2-0 WAHEED PASHA , S/o MAHBOOB KHAN 31 9844707868
513 KAF-2254-1-0 SULTAN MOHIUDDIN , S/o MOHAMMED SHAH KHAN 6 9972447431
514 KAF-2257-2-0 MAHEBOOB KASAR, S/o RASUL SAHEB 45 8453609141
515 KAF-2260-4-0 FAZLUDDIN , S/o ZIAUDDIN 26 9886865021
516 KAF-2264-2-0 MOHAMMED ARIF SOUDAGAR, S/o HAJILAL SOUDAGAR 6 9742926673
517 KAF-2265-3-0 SYED SADICK , S/o SYED HASSEN 2 9342911740
518 KAF-2270-1-0 MOHAMMED WASI AHMED , S/o MOHAMMED AFTABUDDIN 18 9902522291
519 KAF-2278-3-0 MOHAMED SHAFI , S/o CHOTE SAHEB 106 9845539255
520 KAF-2281-2-0 KHAJA HUSSAIN , S/o RAJJU SAB 56 9980429727
521 KAF-2282-2-0 GOUSMHODIN SAYED ABDUL HADI KILLEDAR, S/o SAYED ABDUL HADI 75 9448363921
522 KAF-2284-2-0 SYED ABDUL MAJID , S/o SYED MOHIDDIN SAHEB 23 9844506375
523 KAF-2286-4-0 SHOUKAT ALI MOHAMMED SAHEB CHOPDAR, S/o MOHAMMAD SAHEB CHOPDAR 30 9591201980
524 KAF-2288-4-0 SYED NISAR AHMED MALEBENNUR AMEER, S/o SYED AMEER KHAZI 40 9845041396
525 KAF-2289-2-0 MOHAMMED ATTAULLA KHAN , S/o MOHAMMED KHUDRATULLA KHAN 52 9900491914
526 KAF-2291-2-0 FAYAZ AHMED CHOUDHARI, S/o NAZEER AHMED 24 9945433045
527 KAF-2292-2-0 MOHAMMED ABEED SHIRHATTI, S/o ABDUL SATTAR 2 9945554118
528 KAF-2294-2-0 SHAFIULLA , S/o KHADAR SAB 17 9986456852
529 KAF-2295-4-0 MAINUDDIN MAHUMMED HUSSAIN SAHEB KHATIB, S/o MAHUMMED HUSSAIN SAHEB 15 9008149435
530 KAF-2302-3-0 ALLABAKSHI RAICHUR, S/o SHAIK HUSSAIN SAB 49 9035975726
531 KAF-2303-3-0 ABDUL VALI MEERAN, S/o M ABDUL BASHEER 62 9902488493
532 KAF-2305-2-0 REHMAN SAB BAPUR, S/o MEHBOOB SAB 36 9972981311
533 KAF-2307-2-0 RAJA PEER MADAHALLI, S/o RAJA SAHIB MADAHALLI 31 9341655877
534 KAF-2314-2-0 MOHAMED IMAM NIMBUWALA, S/o HAJI FAKRUDDIN SAB NIMBUWALA 6 9448386771
535 KAF-2321-2-0 MUHAMMAD KASIM , S/o EMAM SAB 17 9008736275
536 KAF-2322-2-0 KHUTHBUDDIN , S/o KHASIM SAB SHAIKH 9 9449604611
537 KAF-2323-2-0 ABDUL SHAIK, S/o HONNUR 76 9480510718
538 KAF-2324-5-0 ABDUL SAHEB MULLA, S/o DAWAL SAHEB 61 9886449864
539 KAF-2325-2-0 NAZIR AHMED , S/o BUDEN SAB 29 7259185483
540 KAF-2336-2-0 ABDUL HAKEEM , S/o MOHAMED AMEER 34 9448037876
541 KAF-2340-2-0 ANWAR SAB SAVANUR , S/o ABDUL JABBAR SAB 48 9448422879
542 KAF-2342-2-0 ASHFAQ AHMED , S/o AZEEZ AHMED 27 8453427988
543 KAF-2344-2-0 MOHAMMED HUMAYUN , S/o MOHAMMED HAYATH 59 9845725844
544 KAF-2348-2-0 ALEEM ULLA BEIG , S/o AHAMED BEIG 17 9986156981
545 KAF-2352-2-0 ALLA BAKSH , S/o JAFFER MOHIYUDDIN SAHEB 105 9845378882
546 KAF-2355-4-0 ABDULLA KHAN , S/o FAZULLA KHAN 24 9448402133
547 KAF-2361-2-0 YAKLAS AHAMMED , S/o ABDUL SAMAD 31 9449377344
548 KAF-2362-1-0 MOHAMMED MOULAVI , S/o MOHIDDIN 4 9449396718
549 KAF-2364-1-0 ABDUL WAHID , S/o ABDUL SALAM 151 9448078678
550 KAF-2370-1-0 AHMED HUSSAIN RARAVI, S/o MOHAMMED HUSSAIN 50 7259795035
551 KAF-2376-2-0 JEELANI BASHA MOHAMMED SHARIF KHATIB, S/o MOHAMMED SHARIF KHATIB 26 9742453303
552 KAF-2383-2-0 SHAIK SHA VALI BASHA DANKA, S/o ABDUL AZEEZ 59 9886878902
553 KAF-2391-2-0 SYED AJAZ AHMED , S/o SYED HANEEF URF PASHU 14 9141641092
554 KAF-2393-2-0 ABDUL BASHEER , S/o ABDUL RASHEED 111 9343443298
555 KAF-2398-2-0 SHAIK NUSRATHULLA , S/o GULAM MOHIUDDIN 218 9739549769
556 KAF-2408-3-0 MOHAMED AHMED , S/o ABDUL SUBHAN BACHA 56 9008799470
557 KAF-2410-2-0 MOHMAD SAB ADHONI, S/o IBRAHIM SAB 30 8447436154
558 KAF-2411-2-0 SATHTHARAKHAN HONNALLI, S/o KARUIMA KHAN 44 9986939406
559 KAF-2415-3-0 ABDUS SATTAR , S/o MANZOOR MIYAN 65 9449036507
560 KAF-2417-2-0 MOHAMMED JAFFAR HUSSAIN , S/o MOHAMMED SAHAB HUSSAIN 65 9972999809
561 KAF-2418-2-0 NASEER HUSEN BORGI, S/o ABDUL RASHID BORGI 19 9845893582
562 KAF-2419-1-0 SYED AAMIR AHMED, S/o SYED KHASIM 144 9611498661
563 KAF-2420-2-0 SHAFI AHMED MURANAL, S/o NABI SAHEB 1 9900954805
564 KAF-2425-3-0 MUNIR AHMAD LOHAR, S/o ABDULA KHADAR 25 9036436178
565 KAF-2426-3-0 SHABBIR KUDACHI, S/o MAHABOOB SAHEB 23 9902894544
566 KAF-2430-2-0 BABAHUSHEN GAVARI, S/o ABDUL KHADAR 8 9591839737
567 KAF-2435-2-0 IQBAL AHMED MOHAMED, S/o MOHAMED NAJMUDDIN 38 9538025587
568 KAF-2438-3-0 NOOR AHMED , S/o KHALID AHMED 27 8050797511
569 KAF-2442-3-0 MOHAMMAD HUSSAIN DATAGEER MULLA, S/o DASTAGEER SAB MULLA 36 9611517530
570 KAF-2444-2-0 SYED ZIAULLA, S/o KHADER SYED ABDUL 171 9141714929
571 KAF-2445-2-0 MOHAMED DASTAGIR , S/o ABDUL GAFFAR 27 9886424336
572 KAF-2446-2-0 AHMED BASHA REHAMAN , S/o SIKANDAR BASHA REHAMAN 49 9886324131
573 KAF-2447-5-0 KHAJAMODIN SULTANSAB SHIGGAVI, S/o SULTANSAB 38 9901027683
574 KAF-2448-3-0 SAJJAD AHMED KAZI, S/o HASSAN SHAREEF 32 9731416767
575 KAF-2449-4-0 MUSTAKAHMAD DUKANDAR, S/o MOHMMEDJAFAR 22 8007091997
576 KAF-2451-2-0 IFTEKHAR MIR ALI, S/o MIR QUDRAT ALI 210 9448709979
577 KAF-2452-2-0 MOHAMMED IQBAL ABDUL JABBAR, S/o ABDUL JABBAR 180 8553171833
578 KAF-2453-3-0 ABDULA KHADAR NADAGAUDAR, S/o SAIYADALI 6 9886476429
579 KAF-2455-1-0 MOHAMMED SHAFI , S/o AMEER 8 9448154389
580 KAF-2458-5-0 DILAWAR DHARAWADAKAR, S/o KARIM SAHEB 41 9986825238
581 KAF-2462-2-0 RAHMATH ULLA SHARIFF , S/o MOHAMED DASTAGIR SAHIB 5 9886226848
582 KAF-2464-5-0 RASHEED KHAN DAMBAL, S/o MAHABOOB KHAN 42 9886342128
583 KAF-2466-2-0 AZEEZ AZAM ABDUL, S/o ABDUR RASHEED MOHAMMED 57 9980929573
584 KAF-2467-1-0 DASTAGIR ABDUL RAZACK, S/o ABDUL RAZACK 153 9164403187
585 KAF-2469-5-0 MAHMAD ISMAIL , S/o ALLAUDEEN 21 9902674142
586 KAF-2473-5-0 ALLABHAKSHA UKKADAGATHRI, S/o HUSENABA 17 9972365239
587 KAF-2475-5-0 ASIM MAHMOOD , S/o MAHMOOD SAIT 3 9448059535
588 KAF-2484-2-0 HAROON RASHID HATTIWALE, S/o MEHBOOB PASHA HATTIWALE 46 9844478334
589 KAF-2486-5-0 KARIMAKHAN GADAG, S/o HUSENAMIYAN 21 9740396220
590 KAF-2494-2-0 UMARPHARUK BEEDE, S/o KHAJASAB BEEDE 60 9916275414
591 KAF-2495-4-0 MOHAMMED SALEEM , S/o SYED SARDAR 156 9845986112
592 KAF-2508-4-0 MOHAMMED TALHA , S/o MOHAMED ANWAR 2 9035914852
593 KAF-2509-2-0 HIDAYATH ULLA SHARIFF , S/o ABDULLA SHARIFF 29 9448041805
594 KAF-2511-1-0 JAMEEL AHMED , S/o ABDUL JALEEL 28 8861999356
595 KAF-2515-3-0 NURMOHAMMADA HUSSEINSAB JAKATI, S/o HUSEINSAB 24 9449501261
596 KAF-2520-3-0 HAJILAL MODINSAB BAGWAN, S/o MODINSAB NABI SAB 39 9448128818
597 KAF-2524-1-0 AZMATH ULLA KHAN , S/o ABDUL MUJEEB KHAN 3 9900792007
598 KAF-2526-2-0 SHAFEEULLA , S/o ABDUL KHUDUS 26 9916581946
599 KAF-2528-5-0 SUBAN KHAN NITTUR, S/o RAVUF KHAN 20 9342226025
600 KAF-2530-2-0 BABU MIYA , S/o PEER SAB 61 9902397674
601 KAF-2532-4-0 ALAM BASHA , S/o ABDUL NABI SAB 53 9916637836
602 KAF-2539-2-0 ABDUL RAZAK TAHVILDAR, S/o SAYED AHMED 66 9945837229
603 KAF-2541-2-0 ZABIULLA KHAN , S/o ZAHIRULLA KHAN 29 8197460478
604 KAF-2544-2-0 AMEER BABU KHAN , S/o AMEER KHAN 15 9443626160
605 KAF-2546-1-0 KHADER SAHIB SHAIK, S/o SUBHAN SAHIB 35 9945942900
606 KAF-2548-2-0 ZAHIR PASHA , S/o ABDUL JALEEL 43 9448551699
607 KAF-2551-5-0 SIRAJ AHMED AZIMUDDIN , S/o AZIMUDDIN 102 9880151062
608 KAF-2561-2-0 HAFIZULLA KHAN KANAKUPPE, S/o MAHAMAD MUSTAF 45 9901661289
609 KAF-2563-4-0 MAHBOOB PASHA , S/o SHEIKH AAMIR 121 9449112414
610 KAF-2565-2-0 MOINUDDIN CHITGI, S/o MD HANEEF SAB 1 9916638646
611 KAF-2571-5-0 MOHAMED IQBAL HUSSAIN ANSAR , S/o ABDUL KHADER 3 9916042567
612 KAF-2572-2-0 MOHAMED ZIYAULLA , S/o MOHAMED ZIKRIYA SAB 3 9164534286
613 KAF-2573-4-0 SHATAJ PARVEEZ KHAN , S/o K.L.ISMAIL KHAN 22 9448448976
614 KAF-2574-2-0 BABAJAN HAMEED , S/o HAMEED 124 9739893151
615 KAF-2579-2-0 LAYEEQUR RAHMAN KHAN , S/o PACHA ABDUS SUBHAN 155 9845296386
616 KAF-2580-2-0 ABDUL BASITH KHUDDUS , S/o ABDUL KUDDUS 99 9448050786
617 KAF-2586-5-0 SHABEER HUSSAIN , S/o SYED HASSAIN SAB 38 9845013084
618 KAF-2593-3-0 DASTIGIRSAB DAVALSAB HARTIKOTE, S/o DAVALSAB 49 7259342232
619 KAF-2596-2-0 ABDUL JABBAR KARUR, S/o KHAMRUDDIN KARUR 15 9141674158
620 KAF-2603-2-0 HAMEED MIYA SAHEB KATIK, S/o MIYA SAHEB 22 9611868440
621 KAF-2604-2-0 JAINUDDIN MULLA, S/o AMIRBI MULLA 10 7916382832
622 KAF-2606-2-0 AZIZAHAMAD PATEL, S/o NABISAHEB 42 8746875108
623 KAF-2607-1-0 MOHAMMED OBEDULLAH , S/o SHAIK SAB 2 9986902177
624 KAF-2615-3-0 NOOR AHAMAD HUBLI, S/o BABUSAHEB 4 9448186781
625 KAF-2620-2-0 ABDUL RAHEEM RAFEE , S/o RAHEEM SAHEB APPA RAO ABDUL 8 9686035388
626 KAF-2621-2-0 AJIM HARAPANAHALLI KHAZI, S/o DASTAGIR SAB 12 9844137065
627 KAF-2627-4-0 ABDUL SAHEB TATTIPURI, S/o MOHAMMAD SAHEB 60 9739779585
628 KAF-2633-2-0 ABDUL RAJAK KHATIB, S/o MOHMDA KASIM KHATIB 29 9902223065
629 KAF-2640-2-0 JABBAR , S/o SHAIK MAHABOOB SAB 11 9743476918
630 KAF-2641-2-0 MAHAMED SHARIF KIRVADI, S/o HUSSAINSAB 9 9686390002
631 KAF-2644-4-0 SYED AMEER JAN , S/o SYGAR YUSUF 43 9242194495
632 KAF-2649-2-0 WAJID ULLA KHAN , S/o ABDULLA KHAN 15 9901242772
633 KAF-2654-3-0 SAMDANI , S/o MAHEMOOD NAIK 66 9448571505
634 KAF-2656-2-0 AQEEB JAVEED , S/o ASHRAF 11 7899617411
635 KAF-2659-2-0 MUNEER AHMED, S/o ABDUL KAREEM 207 9343802203
636 KAF-2663-2-0 NOOR AHMED , S/o PEER KHAN 4 9141520960
637 KAF-2666-3-0 SYED MOINUDDIN , S/o SYED AZEEZ UR RAHAMAN 136 8453605033
638 KAF-2670-1-0 MAHAMMAD ASGAR , S/o IBRAHIM SAB 27 7899904345
639 KAF-2674-1-0 SYED KHALEEL AHMED , S/o SYED GHOUSE 49 7411918106
640 KAF-2676-2-0 SYED MUNEER PASHA GOLLAHALLI SYED, S/o SYED ANWAR 54 9448940481
641 KAF-2680-2-0 MOHAMMED SAIFULLA , S/o ABDUL JABBAR 7 9342312519
642 KAF-2681-2-0 ABDUL KHALEEL , S/o AHMED HUSSAIN 188 9945330964
643 KAF-2684-2-0 ANSAR KODEPALLI EBRAHIM, S/o IBRAHIMSAHEB 89 9731666901
644 KAF-2693-4-0 MASHAK SOUDAGAR, S/o MAHBOOB SAHEB 24 9449415237
645 KAF-2696-2-0 ABDUL AZEEM KHAN PATHAN, S/o ABDUL LATIF 48 9663324582
646 KAF-2698-4-0 SYED HABIBULLA , S/o SYED NAZIRULLA 55 9448356313
647 KAF-2706-5-0 AZEEZULA KHAN ABDUL WAHAB, S/o MOHAMMED ABDUL WAHAB KHAN 20 9845010747
648 KAF-2710-2-0 LIYAKHAT ALI KHAN , S/o ABDUL RAHIM KHAN 41 9481493947
649 KAF-2717-2-0 ABDUL JABBAR , S/o SHEK ABDUL JABBAR 33 9945492041
650 KAF-2719-1-0 SUBHANI KHAJI, S/o KHAJI SHRMASVALI 30 9379050964
651 KAF-2732-3-0 AINUDDIN PENDARI, S/o HUSENSAB 10 9900182863
652 KAF-2733-2-0 SYED HAFEEZ ULLA , S/o SYED AHMED 15 9980416121
653 KAF-2735-2-0 ZAHOOR ALI KHAN GURANNI, S/o ABDUL KAREEM KHAN 22 9449259092
654 KAF-2736-2-0 MAHAMADE GOWSA DUKANADAR, S/o ISMAIL SAHEB DUKANADAR 31 9742103525
655 KAF-2740-2-0 MOHAMMED FAZLUR RAHMAN , S/o MOHAMMED SULIMAN 35 9964205039
656 KAF-2742-2-0 WASEEM MANIYAR, S/o AKBAR 37 9731250786
657 KAF-2743-4-0 HASAN MUJAWAR, S/o SAIFAN SAB 16 9663709981
658 KAF-2746-2-0 PHAKIR MOHAMMED HANAGI, S/o HUSSENI SAB 38 9900689413
659 KAF-2749-2-0 SYED SALLAUDDIN , S/o SYED YUSOOF 57 8050997630
660 KAF-2752-2-0 BASHEER AHMED BURUJ, S/o ISMAIL 6 9448644606
661 KAF-2755-2-0 MAHABOOB PASHA , S/o MAHAMED KASIM 2 9886294785
662 KAF-2756-3-0 ISMAIL PENDARI, S/o ALLAH BAKSH SAHEB 46 9980336183
663 KAF-2770-1-0 SYED RAFIQ , S/o SYED HUSSAIN 6 9449334074
664 KAF-2778-3-0 REHAN KHAN , S/o ISMAIL KHAN 97 8123340995
665 KAF-2781-4-0 SHAIK SYED MUSTAFA , S/o SYED ABDUL ZABBAR 16 9845508418
666 KAF-2785-2-0 SYED HUSSAIN BASHA , S/o SYED MUSTAFA 20 9900307860
667 KAF-2790-2-0 SEEREKOLAM FAKRUDDIN , S/o SEEREKOLAM MOHIDIN SAB 140 9008785903
668 KAF-2799-2-0 MOHAMMED PEER , S/o ABDUL BASHEER 28 9886673804
669 KAF-2806-1-0 ABDUL GAFUR , S/o KHADER MOHIUDDIN 14 9972279913
670 KAF-2808-2-0 AYUB PASHA , S/o SABULAL 17 9902631949
671 KAF-2809-2-0 BABU SAB BAVARCHI, S/o ABDUL KAREEM SAB 64 9916858932
672 KAF-2812-4-1 MOHAMMED ILYAS PEERWALE, S/o NAZEER SAB 64 9886156254
673 KAF-2814-3-0 SYED ZUBER KERUR, S/o SYED RASOOL KERUR 60 9341783637
674 KAF-2815-3-0 MOHAMMED UMAR KERUR, S/o SYED RASOOL KERUR 54 9886712066
675 KAF-2816-1-0 KHALEEL AHMED KARANCH, S/o K ABDULLA 18 9980293494
676 KAF-2817-2-0 ABDUL KHADAR BIN HUSSAIN ALQUALAGI, S/o HUSSAIN BIN 37 9740313270
677 KAF-2820-5-0 NABISAHEB MANNESAHEB TASHILDAR, S/o MANNESAHEB 57 7795514688
678 KAF-2821-2-0 AIJAZ ALI , S/o KHAJA ALI 70 7899065700
679 KAF-2822-2-0 MOHAMMAD GHOUSE , S/o ABDUL NABISSAB 29 9448335750
680 KAF-2823-2-0 MOHAMMAD ANWAR LAXMESHWAR, S/o ABDUL MUNAF 15 9343534400
681 KAF-2826-5-0 KHAJESAHEB AMIR SAHEB KAZI, S/o AMIRSAHEB 37 7899438766
682 KAF-2828-2-0 SYED SIDDIQUE , S/o SYED HAFIZ 38 9980658062
683 KAF-2831-2-0 SHEK AHAMED , S/o GAFFAR SAB 2 9611969680
684 KAF-2839-2-0 ABDUL MAJEED , S/o ABDUL GANI 24 9845487475
685 KAF-2841-2-0 ABDUL KHADAR JILANI , S/o SYED DAWOOD 4 9611083875
686 KAF-2843-2-0 MEHBOOB MOHAMMED SAHEB KAZI, S/o MOHAMMAD SAHEB 7 9036199179
687 KAF-2844-2-0 SUHAIL AHMED , S/o MUKTHAR AHMED 206 9880756157
688 KAF-2847-2-0 SYED HYDER , S/o SYED GAFUR 2 9141412795
689 KAF-2848-1-0 MOHAMMAD SHAFEEQ BOGDADI, S/o BASHIR AHAMED BOGDADI 62 9448391979
690 KAF-2849-1-0 MOHAMMED JAVEED GUBBI , S/o MOHAMMED YOSUFF 33 9481841678
691 KAF-2852-2-0 CHAND BASHA , S/o ABDUL SATTAR 21 9480150620
692 KAF-2854-2-0 MOHAMMED SHAH NAWAZ HEMAVATHI MOHAMMED SHAHNAWAZ, S/o HEMANATHI MOHAMMED ANWERULLA 15 9731685436
693 KAF-2856-2-0 SHAMS TABRAIZE , S/o MUHAMMED IBRAHIM SAB 14 9972800013
694 KAF-2861-3-0 NOOR AHMED FARASH, S/o ABDUL REHAMAN 14 9886945156
695 KAF-2865-5-0 BABU , S/o MOHAMMED SAHAB 4 9886352122
696 KAF-2869-5-0 ABDUL KHADAR , S/o HUSSAIN SAB 17 9448249779
697 KAF-2877-2-0 ADIL AHAMED BAIG , S/o SHABEER AHAMED BAIG 23 9845378054
698 KAF-2878-3-0 MASLUDDIN , S/o NASEER AHMED 2 9448606304
699 KAF-2887-2-0 MOULASAB BELAGOD, S/o IBRAHIM SAB 42 9980159901
700 KAF-2890-2-0 JABBAR SAHIB MULLA, S/o MULLA IMAM SAHIB 35 9449128757
701 KAF-2892-1-0 FAYAZ BAIG GHOUSE BAIG, S/o JILANI BAIG 10 9900664224
702 KAF-2896-4-0 JUNAID AHMED , S/o JAMEEL AHMED 5 9880786784
703 KAF-2899-2-0 MOHAMMAD IBRAR KHAN, S/o MOHAMMAD NAZIR KHAN 61 8595206947
704 KAF-2910-2-0 ALTAF ALI KHAN , S/o AZEEZ KHAN 55 9686621000
705 KAF-2911-3-0 ANWAR PASHA , S/o MOHAMMED IBRAHIM 76 9845844615
706 KAF-2915-1-0 MOHMED SHAFIQ BANKAPUR, S/o HAVDAR SAHEB 7 9980230970
707 KAF-2920-2-0 SYED AIJAZ , S/o SYED GHAZI 2 9740324156
708 KAF-2922-3-0 SIRAJUDDIN ABDULLAH, S/o ABDULLAH SHAMSHUDEEN MOHAMED 141 9243420123
709 KAF-2931-2-0 SYED ABDUL RASHEED , S/o JALALUDDIN DASTAGIR SYED 52 9972937324
710 KAF-2934-2-0 IMRAN KHAN TAMBOLI, S/o CHAMAN SAHEB 25 9900291876
711 KAF-2939-2-0 PEERSAB SURANAGI, S/o MADAR SAB 6 9886307450
712 KAF-2941-1-0 KALEEMULLA SYED, S/o SYED KHALID 50 9916963722
713 KAF-2944-2-0 NOOR AHMED PANALI, S/o MOHAMED HASAN SAB PANALI 101 9986483239
714 KAF-2947-1-0 MOHAMMED SAHEB YEKKUNDI, S/o DAVAL SAHEB 36 9945566392
715 KAF-2948-2-0 SYED ISHAQUE , S/o H SYED HUSSAIN 32 9901619191
716 KAF-2955-3-0 SYED AMANULLA , S/o SYED AZEEZ SAB 30 7795152687
717 KAF-2956-2-0 MAQBOOL HUSSAIN , S/o AHMED HUSSAIN 40 9632213777
718 KAF-2957-2-0 SYED MAHAMOOD , S/o SYED JAFFAR 152 9741543412
719 KAF-2958-2-0 SYED ARIFULLA , S/o SYED BASHU SAB 15 9341011394
720 KAF-2964-2-0 MOHAMED ASIF ULLA , S/o ABDUL JALEEL 3 9916331661
721 KAF-2967-3-0 SYED IBRAHIM , S/o SYED ABBAS 4 8123517616
722 KAF-2993-3-0 MAHABOOB SAB BUDEN SAB, S/o BUDEN SAB 50 9972974924
723 KAF-2995-4-0 HAFIZ ULLA , S/o AMEER JAN 18 9880656910
724 KAF-2997-2-0 SANAULLA KHAN RAZAK, S/o ABDUL RAZAK 221 9986335058
725 KAF-2998-4-0 AJAZ AHMED , S/o KHALEEL AHMED 35 9242248804
726 KAF-3002-2-0 NOOR MOHAMMED MAHBOOB MAHBOOB, S/o MAHBOOB MOHAMMED 183 9886823899
727 KAF-3004-2-0 REHAMAN SHARIFF KHASIM, S/o MOHAMMED KHASIM 48 9886532356
728 KAF-3006-2-0 MOHAMMED KHALANDER SAB , S/o MOHAMMED AKBAR SAB 1 9845446519
729 KAF-3025-5-0 SYED IQBAL SYED ALI, S/o SYED ALI 13 9845302010
730 KAF-3034-2-0 GUBBI KHAJA ABDUL RAHAMAN , S/o GUBBI KHAJA MOHIUDDIN 19 9449251022
731 KAF-3037-1-0 MOHAMMAD FUZAIL AHMAD, S/o AQUIL AHMAD 132 9845499076
732 KAF-3038-2-0 MOHAMMAD YOUSUF KALABURGI, S/o AKBAR SAHEB 35 9900610155
733 KAF-3039-2-0 MOHAMMED ABBAS , S/o SHA MOHAMED 6 9986897077
734 KAF-3044-4-0 MOHAMMED ZAKRIYA TURUVANUR SHAIK AHMED, S/o TURUVANUR SHAIK AHMED 24 9008355100
735 KAF-3047-2-0 ABDUL WAJID , S/o ABDUL JABBAR SAB 32 9902887046
736 KAF-3052-2-0 KAREEM PASHA , S/o GHOUSE BASHA SAB 27 9900660712
737 KAF-3056-2-0 MOHAMMED HUSSAIN , S/o FAKRUDDINSAB 31 9844010395
738 KAF-3058-2-0 MOHAMMED JAMEEL AHMED , S/o MOHAMED AMEEN 185 9972876841
739 KAF-3059-1-0 GHAFFAR SAB , S/o BASHEER SAB 26 8105549005
740 KAF-3067-1-0 SYED ARIF , S/o SYED ANWAR 17 9739936622
741 KAF-3077-2-0 HASEEB IRFAN KHADER, S/o MOHAMAD SANAULLA KHADER 224 9448671773
742 KAF-3078-2-0 MAHMADSAB HUSSAINSAB HIRUR, S/o HUSSAINSAB HIRUR 28 9741301761
743 KAF-3079-2-0 ANWAR , S/o MOHIDDIN ASB 13 0000000000
744 KAF-3089-2-0 JIYA ULLA KHAN , S/o ROUF KHAN 22 9535431278
745 KAF-3094-2-0 KADARBASHA GUNDBOUDI, S/o KASIM SAB 21 9845606817
746 KAF-3095-2-0 MOHAMMED RIYAZ CHOLACHAGUDD, S/o DAWAL SAHEB 48 9740954288
747 KAF-3097-3-0 ABDUL RASHEED , S/o MOHAMMED ISMAIL 11 8123130855
748 KAF-3105-2-0 SYED AKBAR RIASUDDIN , S/o RIASUDDIN 41 9538826550
749 KAF-3106-4-0 IMAMOHIDEEN PALTUR, S/o SYED RASOOL SAB 16 8453283195
750 KAF-3112-5-0 RAJESA DAVALAGI, S/o LADLESA DAVALAGI 70 9448418597
751 KAF-3113-2-0 AKRAM SHARIFF , S/o MAHABOOB SHARIFF 71 9343252264
752 KAF-3115-5-0 DADA BHAI CHOUDHARI, S/o AHMED SAHEB 32 9880251395
753 KAF-3118-5-0 NADEEM AHAMED , S/o ABDUL KHADER 3 9448106473
754 KAF-3124-2-0 SYED NAJMUDDIN HUSSAINI , S/o SYED KHUTBUDDIN HUSSAINI 125 9945511211
755 KAF-3126-2-0 MOHAMMED AEJAZ AHMED , S/o GULAM MOHAMMED 51 9972559830
756 KAF-3129-3-0 JIYAUDDIN KHAN JAHAGIRDAR, S/o GOUS KHAN JAHAGIRADAR 16 9448837512
757 KAF-3130-2-0 MOHAMMED KHASIM , S/o ABDUL REHMAN 16 9916281793
758 KAF-3131-2-0 MOHAMMED IMTIAZ , S/o MOHAMMED ISMAIL 37 9449853316
759 KAF-3133-2-0 ABDUL RAHIMAN HAWALDAR, S/o GOUSU SAHEB 39 8453283600
760 KAF-3134-2-0 MIR NIZAMUDDIN KHASIM, S/o P.E MOHAMMED KHASIM 126 9845338167
761 KAF-3140-3-0 ABDUL HAMID SAB CHANNAGIRI, S/o BASHIR AHMAD SAB CHANNAGIRI 36 9880819989
762 KAF-3148-2-0 SHABBIR AIYAN SHAIK, S/o GHOUSE MOHIDDIN SAB SHAIK 108 9538064433
763 KAF-3158-2-0 ASIF AHMED , S/o MOHAMMED ISMAIL 52 9980156122
764 KAF-3163-3-0 BASHESAB CHAKKADI, S/o DAVALSAB 62 9739613446
765 KAF-3166-2-0 SHAMEEM AHAMED MULLA, S/o ABDUL GANI 19 9448914902
766 KAF-3168-5-0 MUSTAK AHMED PEERZADE, S/o ISMAIL HUSEN 11 9448559685
767 KAF-3169-3-0 VAZEER PASHA ABDUL, S/o ABDUL KHADAR HUSSAIN 46 9886023530
768 KAF-3171-2-0 ABDUL REHMAN DHARWAD, S/o NANNI SAB 41 9845041253
769 KAF-3175-1-0 MADARSHA MAKANDAR, S/o HUSAINSHA 69 9003696569
770 KAF-3177-2-0 AALAM BASHA BELAGALI, S/o MAHMMED GOUSE 77 9972487912
771 KAF-3178-2-0 MOHAMMAD RAFIQ KAWAS, S/o ABDUL REHMAN 50 9008224284
772 KAF-3180-2-0 ABDUL KHADAR SIRUR, S/o ABDUL GANI 5 9844517021
773 KAF-3181-3-0 SARDARKHAN DHARWAD, S/o AMIRKHAN 47 9591430306
774 KAF-3183-2-0 MOHAMMED SHAFI BABUSAB KUMTA, S/o BABUSAB 40 9663222189
775 KAF-3189-3-0 JAKEER SAB BELIF, S/o LALESAB 50 9535887866
776 KAF-3190-3-0 SYED QAMARUDDIN QUADRI, S/o SYED BASHIRUDDIN 33 9916021201
777 KAF-3195-2-0 SYED MAHBOOB BASHA IDRUS , S/o SYED SADIQ IDRUS SAHEB 30 8904861015
778 KAF-3196-2-0 MOHAMMED SADIQUE , S/o MOHAMMED KHALEEL 8 9448255322
779 KAF-3198-4-0 SAYAD ABDUL KADAR PEERZADE, S/o SAYAD BADSHAMIYAN PEERZADE 8 9448752835
780 KAF-3199-3-0 KHALANDAR LOHAR LOHAR, S/o HAYATH SAHIB LOHAR 22 9448755261
781 KAF-3200-2-0 MUNAVAR PASHA GHORI SYED YUSUOFF, S/o SYED YUSUOFF 4 9845280117
782 KAF-3202-4-0 WAJID ALI KHAN , S/o H YOUSUF ALI KHAN 29 9980587177
783 KAF-3205-2-0 SHAIK IQBAL BASHA SHAIK, S/o SHAIK BABU SHAIK 5 9845475971
784 KAF-3208-1-0 MAHMMAD KHASHIM BASANAKOPPA, S/o HUSSAINMIYA BASANKOPPA 23 9972246705
785 KAF-3215-5-0 MAHABOOB BAGBAN, S/o HASAN SAB 40 9880107078
786 KAF-3217-2-0 NASRULLA SHARIFF , S/o ABDULLA REHAMAN 6 9964979977
787 KAF-3227-2-0 HASAN MOHINUDDIN , S/o GULAM MOHINUDDIN 50 9880827675
788 KAF-3229-2-0 ABDULLA , S/o YUSUFF SAB 42 9448217836
789 KAF-3230-4-0 MOHAMMED ZABIULLA , S/o MOHAMMED ISHAQ SAHEB 127 9141805198
790 KAF-3233-2-0 SHAFI , S/o MASTAN SAB 107 9886817182
791 KAF-3236-4-0 DASTAGIR SHARIFF , S/o MUZAMIL SHARIFF 17 9844264228
792 KAF-3237-2-0 SYED ABDUL QHUDDUS , S/o SYED ABDUR RAHEEM 24 9916447678
793 KAF-3247-2-0 MAZHARULLA KHAN CHANAGIRI KHASIM , S/o KHASIM KHANCHANNGERI AHMED 11 9242073891
794 KAF-3248-3-0 SYED IMTHIYAZ , S/o SYED AMEER 19 9036637836
795 KAF-3249-1-0 ABID HUSSAIN , S/o AHMED HUSSAIN 63 9448141245
796 KAF-3261-2-0 JAINULLABIN , S/o SHOEKATH ALI 16 9141787117
797 KAF-3262-2-0 SHAFI MOHAMMED , S/o KHAJA HUSSAIN 4 9739549587
798 KAF-3271-1-0 ISMAIL ZABIULLA , S/o KANCHIKERE CHAMAN SHARIFF 47 9964544485
799 KAF-3273-1-0 IMRAN SHAIKH, S/o LADALEMASHAK 4 9844151336
800 KAF-3274-2-0 BANDAGISA RUDRAWADI, S/o MAHIBUBASA 69 9663447884
801 KAF-3276-5-0 NOORULLA , S/o ABDUL SATTAR 40 9880245357
802 KAF-3278-3-0 MOHAMMED JALALUDDIN KHAN , S/o MOHAMMED SULTAN KHAN SAHEB 3 9686202586
803 KAF-3279-3-0 ABDUL RAHIMAN ADUR, S/o MARDAN SAHEB 40 9241003172
804 KAF-3280-4-0 SHAIK SHAMSHUDDIN , S/o ABDUL KHADER 19 9980775541
805 KAF-3281-1-0 ABDUL MUNAF GOUSUMIYA KHURSAPUR, S/o GOUSUMIYA S 47 9741129842
806 KAF-3287-3-0 KALEEM FAKHRUDDIN, S/o FAKHRUDDIN SAB 21 9741253442
807 KAF-3292-1-0 SHAHUL HAMEED , S/o KHANIMSAB MADAR 10 9449722545
808 KAF-3293-2-0 BASHEER BAIG , S/o GHOUSE PEER 10 9663451901
809 KAF-3294-2-0 MOHAMMED AHMED PASHA , S/o MOHAMMED MASTAN SAHEB 9 9902310208
810 KAF-3299-2-0 SYED SULTAN , S/o SYED GAFFAR NELAMANAGALA 45 9845811136
811 KAF-3300-2-0 BASHEER AHAMED MOHAMMED HANEEF, S/o MOHAMED HANEEF 81 9972026874
812 KAF-3303-1-0 SADIQ PASHA , S/o DASTAGEER PEERAN 50 9902202248
813 KAF-3305-2-0 MIR SAMIUDDIN ALI KHAN , S/o MIR NASIRUDDIN KHAN 65 8722387147
814 KAF-3308-3-0 ABBU BAKAR , S/o NAZEER MOHAMMED 33 9886544636
815 KAF-3310-3-0 CHAND PASHA , S/o SHARIFF KHAN 195 9880095704
816 KAF-3312-5-0 SYED MUSA , S/o SYED NUR 85 7899477501
817 KAF-3314-2-0 MOHAMMED IMRAN CHAKKAR, S/o ABDUL KHUDDUS CHAKKAR 56 9448120378
818 KAF-3320-3-0 MUSHEER KHAN, S/o ABDUL SATTAR KHAN 58 9886614408
819 KAF-3322-2-0 PAPASAB AMINSAB CHAND, S/o AMINSAB 1 7795616179
820 KAF-3331-4-0 ABDUL RAZAK KAZI, S/o ABDUL WAHID KAZI 2 9945801974
821 KAF-3334-2-0 ABDUL RAZAK ATTAR, S/o SHAHABUDDIN 64 0000000000
822 KAF-3337-1-0 MAHAMMAD RIZWAN MAHAMMAD, S/o MAHAMMAD ABDUR RAHMAN 2 9972683177
823 KAF-3338-2-0 ABDUL RASHEED KATHUKARCHI AMEED , S/o ABDUL AMEED KATHUKARCHI CHINAPA 62 7259712424
824 KAF-3339-2-0 MOHAMED KHURAM ULLA , S/o MOHAMED SHAFI 54 9448443506
825 KAF-3346-3-0 SYED SHABEER AHMED , S/o SYED MUNEER AHMED 75 9845682678
826 KAF-3348-2-0 NAYAZ AHMED PASHA , S/o J ABDUL JABBAR 11 9886699169
827 KAF-3350-2-0 ALLABANDA , S/o SARDAR ALI 18 9986453656
828 KAF-3352-2-0 ABDUL WAHAB MADAMBILLATH, S/o HAMZA MUSLIYAR 35 9901147843
829 KAF-3353-2-0 ISMAIL NAIKNADI, S/o NOORMOHAMMAD 17 9538495460
830 KAF-3358-2-0 MOHAMED SADIQULLA , S/o MOHAMED SIDDIQUI 1 9845088587
831 KAF-3363-3-0 MUSTAQ HAMAD KALBURGI, S/o UMMARASAB 1 9844132829
832 KAF-3371-3-0 IMAM HUSEN BIJAPUR, S/o SHILARSAB 17 9732929979
833 KAF-3374-4-0 IRFAN IQBAL BHATHARA, S/o IQBAL KADER BHATHARA 53 9845430007
834 KAF-3375-2-0 MOHAMMED IMRAN , S/o MOHAMMED IBRAHIM 1 9886895679
835 KAF-3378-1-0 AKBAR KALYAL, S/o BABU SAB 4 9448729672
836 KAF-3379-2-0 SHABBIR AHAMAD , S/o HUSEMIYA 34 9986461108
837 KAF-3380-3-0 AMANULLA SHARIFA , S/o IBRAHIM SHARIFF 25 9980743156
838 KAF-3383-2-0 IBRAHIM KHAJESA MULLA MULLA, S/o KHAJESA MULLA 68 9008441461
839 KAF-3386-2-0 PEERSAB ABDUL, S/o ABDUL HAMEED 12 9742924237
840 KAF-3393-4-0 MOHAMMAD ALI TAMBOLI, S/o BABAJAN 74 9945590506
841 KAF-3395-3-0 SALIM SONNEKHAN, S/o GANEEF SAB 9 9741910200
842 KAF-3405-3-0 NAWAZ KHAN ABDUL KUDOOS, S/o ABDUL KUDOOS 203 9379440085
843 KAF-3406-4-0 ABDUL RASHEED , S/o ABDUL AZEEZ 13 9916331160
844 KAF-3408-2-0 MOHAMMED RAFIQ CEEVARAM MALICK, S/o ABDUL MALICK 72 9845348764
845 KAF-3409-2-0 ABDUL RAHMAN , S/o MOHAMMAD MUSTAFA 14 9394823496
846 KAF-3410-2-0 HIDAYATHULLA KHAN , S/o AMANULLA KHAN 30 9880621774
847 KAF-3413-1-0 USMAN ALI KHAN , S/o L ALI KHAN 11 9740234236
848 KAF-3416-1-0 GHOUSE PASHA , S/o IQBAL AHMED 5 9742575797
849 KAF-3419-3-0 GHOUSE KHAN, S/o AZEEZ KHAN SAHEB 9 9845196479
850 KAF-3421-2-0 ABDUL RASHID SHAHAPUR, S/o ALLABAKSH SAHEB SHAHAPUR 63 9633091124
851 KAF-3422-1-0 MAHAMMAD AYUB BANGALORE, S/o DONGRI SAB 8 9902744292
852 KAF-3425-1-0 ABDUL JALEEL MAQTUM, S/o ABDUL GANI MAQTUM 39 9980917828
853 KAF-3426-2-0 ABDUL RAHEEM , S/o ALI SAB 9 9060911423
854 KAF-3431-1-0 MAHAMMAD GOUS HULAGERI, S/o ISMAIL SAB 10 9480028260
855 KAF-3432-1-0 LIYAKHAT ALI TILUVALLY, S/o MOHAMMAD HANIF SAB 26 9900637883
856 KAF-3435-1-0 MOHAMMAD ABID ALI JAIBUNDI, S/o MAHAMAD RAFIK MOKA 47 9980400030
857 KAF-3436-2-0 AFSAR MIYAN , S/o KHAJA HUSSAIN SAB 25 9980880768
858 KAF-3437-2-0 BASHA SAB GANAJUR, S/o CHAMANA SAB 45 9900637816
859 KAF-3438-3-0 MOHAMMED TAYYAB TOLGI, S/o ABDUL WAHAB 44 9448903033
860 KAF-3441-2-0 ABDUL NABI KOPPAL, S/o MABUBASHA 43 8971962820
861 KAF-3446-2-0 AFZAL SHARIEF , S/o MUSTAFA MOHAMMED KHADAR 62 9986533099
862 KAF-3447-1-0 MOHAMMED KHASIM , S/o HUSSAIN SAB 35 9880212340
863 KAF-3472-2-0 ABDUL HAMEED SAB GOULI BADA, S/o GOULIBADA HAJI ABDUL KAREEM SAB 68 9880905921
864 KAF-3474-2-0 RAJESAHEB HADIMANI, S/o VEERA BHADRAPPA MANNAPUR 44 9902647571
865 KAF-3477-2-0 ABDUL HAMEED KALYANI, S/o RAHAMATULLAH KALYANI 31 9880596786
866 KAF-3478-3-0 ALLAHBAX MAKANDAR, S/o BASHEER AHMED SAHEB 13 9448559760
867 KAF-3479-2-0 SHAIK NISAR AHMED , S/o SHAIK BASHEER AHMED 133 8553121999
868 KAF-3480-2-0 ABDUL GAFAR URF SALEEM MIRCHWALE, S/o AMIRJAN 36 9880631333
869 KAF-3481-3-0 ABDUL KARIM LOHAR, S/o ABDUL RAHIMAN 33 9880800062
870 KAF-3482-2-0 BABA FAQRUDDIN , S/o SHALAM SAB 8 9740363406
871 KAF-3483-2-0 LAL HUSENSAHEB MUDAGAL, S/o HUSEN SAHEB 9 9342853589
872 KAF-3485-1-0 SHABBER AHMED , S/o MOHAMMED HUSSAIN 15 9035507011
873 KAF-3486-4-0 ABDUL KARIM KHAZI, S/o BAHODDIN 27 9632283660
874 KAF-3487-4-0 ABDUL RAWOOF , S/o MOHAMMED AMEER 11 9036551228
875 KAF-3489-5-0 ILIYAS AHMAD KUBASAD, S/o ABDUL GANI KUBASAD 5 9448640418
876 KAF-3490-2-0 MOHAMED GHOUSE SHARIFF, S/o ABDUL RAZACK SHARIFF 215 9341259962
877 KAF-3497-4-0 MEHBOOB ALI SAYED, S/o HUSSAIN SAB SAYED 30 9741283010
878 KAF-3501-3-0 RAHAMAN KHAN BYADAGI, S/o JAMALA KHAN 24 9901116618
879 KAF-3506-2-0 AKBER BASHA , S/o ABDUL SAHEB 53 9448779234
880 KAF-3507-2-0 KHADIR AHAMED , S/o AMEER JAN 19 9844481278
881 KAF-3510-2-0 ARSHADULLA BAIG , S/o ABDUL JALEEL HASTHI 27 9972241367
882 KAF-3511-3-0 ABDUL KADAR RASOUL SHAH MAKANDAR, S/o RASOUL SHAH 65 9845299223
883 KAF-3513-3-0 SHAIKH SANAULLA , S/o MOHAMMED SAB 24 9242406589
884 KAF-3514-2-0 RAHAMATHULLA KHAN , S/o DASTAGIR KHAN 82 9141488510
885 KAF-3515-2-0 SHAPIULLA , S/o ABDUL SATTAR 38 9731702309
886 KAF-3521-2-0 NAVAB SAB , S/o ABDUL SUBHAN SAB 1 9740243709
887 KAF-3528-5-0 MOHAMMED ISMAIL BIDIWALE, S/o ABDUL RAHMAN 56 8147767707
888 KAF-3529-3-0 MOHAMMED ILYAS , S/o ABDUL BASHEER SAB 46 9449202200
889 KAF-3530-2-0 ABDUL MUNEER , S/o ABDUL SUBHAN 6 9241609839
890 KAF-3533-1-0 RAHAMATHULLA SHRIEFF , S/o JANAB SULTAN SHRIEFF SAHIB 20 7760083657
891 KAF-3536-2-0 GAFAR SHARIFF , S/o RAZAK SHARIFF 13 7899128289
892 KAF-3537-1-0 KUNJI ABDULLA KUNNOTH KUYYAN DIYIL, S/o DAROOTH KUNJI MUSA 9 9449733084
893 KAF-3541-3-0 SYED ANWAR FIRDOS , S/o SYED ANWAR 9 9844411341
894 KAF-3544-1-0 MOHAMMED ZABIULLA SAMIULLA, S/o MOHAMMED SAMIULLA 70 9900700338
895 KAF-3548-2-0 SYED MOHEYUDDEEN , S/o SYED DASTAGIR 100 9880441538
896 KAF-3549-5-0 SHAIK BAHADUR , S/o SHAIK HYDER SAHAB 47 9448622531
897 KAF-3555-2-0 BAKASH NANDAGUDI, S/o RAJAK SAB 20 9343664310
898 KAF-3561-4-0 MOHAMED SALAHUDDIN TAJMEER , S/o MOHAMMED TAJMEER 86 9986118500
899 KAF-3562-5-0 MOHAMMED AJMAL ARIFF , S/o KHASIM FARIFF 168 9900260607
900 KAF-3567-4-0 KHALID MAHMOOD , S/o SYED AHMED ALI 24 9880812010
901 KAF-3570-3-0 SYED IMRAN AZEEZ , S/o SYED ABDUL AZEEZ 193 9886737147
902 KAF-3577-3-0 ABDUL JABBAR , S/o ABDUL SUBHAN 20 9242151160
903 KAF-3581-5-0 ABDUL GAFAR MUSHRIF, S/o KHAJASAB 13 9448440483
904 KAF-3583-4-0 JAFAR SADIQ , S/o MAHAMAD SAB 65 9880152303
905 KAF-3587-4-0 HAZARATTALI DAVAL SAHEB AMARGOL, S/o DAVAL SAHEB 23 9242111686
906 KAF-3588-2-0 MOHAMMED UNIS HIREMANI, S/o ABDUL RAWOOF H 27 9448438854
907 KAF-3593-2-0 MURTUJA KHAN KARIM KHAN GUTTAL, S/o KARIM KHAN 41 9986191067
908 KAF-3594-2-0 KHALENDAR RAJANAHALLI, S/o ISMAIL SAB 18 9880785168
909 KAF-3596-1-0 SYED RAHAMATHULLA , S/o SYED BASHEER 4 9036669845
910 KAF-3598-1-0 NOOR AHMED , S/o NISAR AHMED 175 9620135323
911 KAF-3599-5-0 MOHAMMED MUZAMIL ARIF , S/o KASIM FEROZ ARIF 12 9342211440
912 KAF-3600-2-0 QUADRI SYED ZULKHADER , S/o SYED NADEEMULLA QUADRI 13 9886437080
913 KAF-3601-4-0 AHMED SHARIFF , S/o ABDUL RAHMAN SHARIFF 21 9341102893
914 KAF-3604-2-0 ABDUL MUNEER NAYAKWADI, S/o JAMAL SAHEB 34 9880104278
915 KAF-3617-3-0 SADIQ MOHAMAD SAGAR, S/o BABU 29 9945786616
916 KAF-3620-2-0 NAJEEB KHAN , S/o NAZEEER KHAN 47 7259136989
917 KAF-3630-2-0 SAYED HASHAM KHADRI MOHAMMADIA, S/o ABDUL RAJAK SAHEB KHADRI 21 9449693792
918 KAF-3633-2-0 HUSSINA KHAN , S/o AZEEZ KHAN 50 9880929448
919 KAF-3634-2-0 KHAJESA MASABINAL, S/o IBRAHIM MASABINAL 58 9880168034
920 KAF-3651-5-0 JAVID AHMED KHAN, S/o KHAN SHAFEEQ AHMED 204 9845287899
921 KAF-3655-2-0 SAFIULLA MIR, S/o MIR GULAMALI 11 9844291748
922 KAF-3658-3-0 NAZIR AHEMED BEPARI, S/o NABI SAB 5 9341202921
923 KAF-3659-2-0 NASIR AHAMED KHAN , S/o RAHIM KHAN 7 9008874364
924 KAF-3663-3-0 ASIF BEGH , S/o ABDUL NASHEER 12 9342888827
925 KAF-3665-5-0 GULAM MUSTAFA , S/o ABDUL AZEEZ 5 8710847910
926 KAF-3666-3-0 ABDUL LATIF MANIYAR, S/o ABDUL GAFUR 15 9036921678
927 KAF-3671-2-0 MAHBOOB SHARIFF , S/o AHAMED SHARIFF 33 9844004415
928 KAF-3672-3-0 ABDUL WAJID , S/o GOWSE MOHADDIN 32 9379802468
929 KAF-3684-3-0 SAIF UR RAHMAN , S/o HABEEB UR RAHMAN 44 9845942848
930 KAF-3693-5-0 ALLHABAKASH LOHAR, S/o NABI SAB LOHAR 38 9986942563
931 KAF-3697-3-0 SIRAJODDIN JANVEKAR, S/o TAJOODIN 33 9632511475
932 KAF-3698-3-0 HIFZUL RAHEMAN INAMDAR, S/o AZIZBEIG 42 9980307892
933 KAF-3699-2-0 SYED JAMEEL AHEMAD , S/o SYED USMAN 52 0000000000
934 KAF-3700-3-0 ABDULA REHAMAN KANDAGALLA, S/o KHASIMA SAHEB 11 8971841777
935 KAF-3702-2-0 MOHAMMAD IQBAL DHARWARKAR, S/o ABDULLA SAHEB 5 9845707843
936 KAF-3704-1-0 RAQEEBULLA SHARIFF , S/o MD SHARIFF SAHEB 56 9141876955
937 KAF-3706-2-0 SADIQULLA , S/o ABDUL LATHIF 5 9945621055
938 KAF-3707-4-0 GUDUSAB ABDULMAJIDSAHEB VENKATAPUR, S/o ABDULMAJIDSAHEB 28 9448036081
939 KAF-3709-3-0 SHAIK NAZEERUDDIN , S/o BABU MIYA 12 9845170113
940 KAF-3710-2-0 MOHAMMED ABRAR UL HAQ , S/o MOHAMMED MOHSIN UL HUQ 23 9886221737
941 KAF-3711-1-0 SYED SHAFI , S/o SYED ALI 10 9036640779
942 KAF-3712-2-0 MOHAMMED SANAULLA , S/o IBRAHIM KHALEEMULLA @ BASHA 12 9880973213
943 KAF-3714-2-0 SULEMAN SAHEB, S/o PAKIR SAHEB 10 9902184508
944 KAF-3715-2-0 SAYED ALAM QUADRI, S/o SAYED MUSTAFA 43 9341610599
945 KAF-3718-3-0 ABDUL SAHEB KADKOL KADKOL, S/o ZAINABBI 28 9886835312
946 KAF-3720-3-0 MOHAMMAD ALI MALIK SAHEB KOPPAD, S/o MALIK SAHEB 33 9986767182
947 KAF-3731-3-0 SYED GHOUSE PEER , S/o SYED ABDUL KAREEM 16 9591327466
948 KAF-3733-5-0 MEHABUB BAGWAN, S/o NABILAL 35 9611968428
949 KAF-3734-2-0 MOHAMED SIRAJUDDIN MOHAMED YUSUF, S/o MOHAMED YUSUF 41 9886852122
950 KAF-3736-1-0 SYED ABDUL NAYEEM HASHMI, S/o SYED ABDUL HALEEM HASHMI 8 9449689105
951 KAF-3738-2-0 SHAJAD , S/o SHAIKH MAHABOOB 130 9845973099
952 KAF-3739-2-0 ABDUL HAMID KARAJGI, S/o MOHAMMED BASHA KARAJGI 11 9886050759
953 KAF-3743-1-0 SYED ASGER RAZA HASHMI, S/o SYED ABDUL H 19 9481547763
954 KAF-3744-5-0 ABDUL RAHIM KHAN RAUF, S/o ABDUL RAUF KHAN 26 9916795349
955 KAF-3746-3-0 RAFIQ KHAN , S/o BUDDEN SAB 6 9448932884
956 KAF-3749-2-0 MAHAMMAD GOUS KUPPELUR, S/o ALLABAKSH 52 9845304473
957 KAF-3751-2-0 AMANULLA KHAN , S/o GHOUSE KHAN 12 8971639198
958 KAF-3753-4-0 SAIYEDA NIJAM , S/o SAIYED HUSAIN SAB 47 9620163122
959 KAF-3761-3-0 INAYATH BASHA SYED, S/o AMEER SAHEB SYED 62 9845683813
960 KAF-3772-3-0 MAHABOOB ALI KHAN JAHAGIRDAR, S/o AHMED KHAN 71 8553402173
961 KAF-3777-1-0 MOHAMED DASTAGEER , S/o FAZLUDDIN 57 8453604530
962 KAF-3779-2-0 INAYATHULLA KHAN , S/o IBRAHIM KHAN 167 9620603980
963 KAF-3788-3-0 MOHAMMED SIBGATHULLA SIBGHATULLA BHAI, S/o MOHAMMED ISMAIL 68 9449251488
964 KAF-3792-2-0 MOHAMMED ARIFULLAH BAIG , S/o MURTHUZA BAIG 160 9845526210
965 KAF-3801-3-0 HAROON RASHEED TAMBOLI , S/o BASHA 17 8951271798
966 KAF-3805-2-0 MEHBOOB PASHA , S/o SYED AZEEMUDDIN GAFFOOR 17 9341945236
967 KAF-3809-2-0 NAZEER AHMED , S/o SHAIK AHMED 57 9741591017
968 KAF-3813-1-0 HALLALLI GAFFAR KHAN FAQRULLA KHAN , S/o HALLALLI GAFFAR KHAN 25 9845392036
969 KAF-3821-5-0 THAMEEULLA MOHAMED FAYAZ MOHAMMED, S/o MOHAMMED FAYAZ 1 9964242894
970 KAF-3822-1-0 HIDAYATHULLA KHAN , S/o KHALILULLA KHAN 45 9880307385
971 KAF-3825-2-0 MOHAMED FIAZ AHMED , S/o SHEIK JAHANGIR 7 9008023014
972 KAF-3826-4-0 MOHAMED FIYAZ AHMED , S/o MOHAMED DASTAGIR SAHIB 20 9886072002
973 KAF-3834-2-0 G V AMANULLA KHAN, S/o G K VAHID KHAN 26 9611622804
974 KAF-3836-2-0 NASURULLA SHAREEF , S/o MUSTAFA SHAREEF 18 9900387842
975 KAF-3838-2-0 AMEER SYED, S/o SYED GHOUSE 14 9945640162
976 KAF-3841-4-0 MOHAMMED JAVEED , S/o IBRAHIM SAB 39 9916380599
977 KAF-3848-2-0 ABDUL JABBAR , S/o ABDUL AMEED KHAN 95 9611870917
978 KAF-3862-2-0 NAZEER AHMED HUSSAIN , S/o BASHEER AHMED 13 9845127865
979 KAF-3869-2-0 PYARU SAB , S/o BABA SAB 2 9844338815
980 KAF-3886-1-0 KALEEMULLA , S/o ABDUL RAAK 44 9845771413
981 KAF-3892-2-0 NAZEER AHMED , S/o VALI ASB 14 9241756744
982 KAF-3896-2-0 ALTAF AHMED , S/o WAZEER AHMED 220 9845253677
983 KAF-3897-4-0 SYED JALALUDDIN KHADRI , S/o SYED ABDUL RAHEEM 7 9980177114
984 KAF-3898-1-0 MOHAMMED IMTIYAZ , S/o DASTAGIR SAB 48 9448536333
985 KAF-3902-1-0 TOUSEEF AHMED , S/o FARUKE AHMED 98 9845033005
986 KAF-3904-3-0 MAHAMMAD YUSUF BETAGERI, S/o RAJE SAB 8 9448553052
987 KAF-3905-2-0 RIYAJ PASHA, S/o ANWAR PASHA 24 9880670995
988 KAF-3919-4-0 WAJEED PASHA , S/o ABDUL KHADER 1 9036153716
989 KAF-3922-2-0 MOHAMMED MAAZ , S/o MOHAMMED SARTAJ 63 9902361511
990 KAF-3923-2-0 HUMAYUN SHARIFF , S/o AHAMED SHARIFF 52 9740211646
991 KAF-3932-2-0 ABDUL RAHIM BEIG , S/o ANWAR BEIG 1 9945877675
992 KAF-3936-5-0 JABBAR KHAN, S/o MASTAN KHAN 4 9900932828
993 KAF-3937-2-0 AMANULLA KHAN PATHAN, S/o MOHAMMED KHAN 38 9880360881
994 KAF-3938-3-0 ISHAQ BAGALI, S/o MURTUZA SAHEB 34 9886055185
995 KAF-3940-2-0 SHABAZ KHAN , S/o AKBAR KHAN 169 9341873061
996 KAF-3950-2-0 HABEEB , S/o ABDUL KHUDUS 48 9448381562
997 KAF-3951-3-0 ABDUL RAHIM VARDI, S/o ABDUL MAJEED VARDI 26 9448536333
998 KAF-3960-3-0 ABDUL GAFFAR , S/o ABDUL QAIYUM 63 9620460378
999 KAF-3965-1-0 SAYED GOUSE MOHIUDDIN ZAFARULLAH JAHAGIRDAR, S/o SAYED DASTAGIR PASHA JAHAGIRDAR 38 9972133687
1000 KAF-3970-2-0 NABI SAB HAMSAGAR, S/o HAMEED SAB HAMSAGAR 51 9449134941
1001 KAF-3971-2-0 NAYEEM PASHA , S/o MURTUZA SAB 60 9900339242
1002 KAF-3973-3-0 SYED IQBAL , S/o SYED ABDUL LATHEEF 123 9972630496
1003 KAF-3977-3-0 RIZWAN AHMED KHAN, S/o SHAFIULLA KHAN 28 9945172524
1004 KAF-3979-2-0 GOUSE MOHIDDIN ROTIWALE, S/o ALLABAKSHI ROTIWALE 14 9663032737
1005 KAF-3980-3-0 IMAMASAB KAMAKHANDAVAR, S/o MOULASAB JAMAKHANDAVAR 211 9900616291
1006 KAF-3981-2-0 ABDUL BASITH , S/o ABDUL KARIM SAHEIB 15 9480378491
1007 KAF-3989-1-0 NISAR AHMED BASHA , S/o BASHA SAHEB 11 8892730760
1008 KAF-3995-2-0 HAFIZ ABDUS SAMAD , S/o ABDUL HAFEEZ 37 9945304685
1009 KAF-3997-2-0 ZAKIR HUSSAIN SYED ABDUL SAMAD KHAZI KHATIB, S/o SAYED ABDUL SAMAD 3 9844022660
1010 KAF-3998-2-0 MOHAMED FASIULLA , S/o MOHAMED ABDULLA 19 9242410470
1011 KAF-4000-3-1 SYED ABDUL MASOOD , S/o SYED ABDUL MUSTAK 29 9986185983
1012 KAF-4005-1-0 MOHAMED SHOWKATHULLA , S/o MOHAMED HABEEBULLA 33 7353290169
1013 KAF-4012-2-0 MUKHTAR SIDDIQ, S/o SIDDIQ AHMED 201 9448989898
1014 KAF-4014-3-0 NAYAZUDDIN , S/o ZIAUDDIN 48 9242410470
1015 KAF-4016-4-0 KHALEEL AHAMED KAZI, S/o SULTAN SAHEB 27 9448540247
1016 KAF-4021-2-0 SHAIK MAHABOOB , S/o ABDUL KHADAR 48 9341938189
1017 KAF-4027-5-0 MOHAMMED MUDASSIR SHARIFF , S/o MOHAMMED RAHMATHULLA SHARIFF 10 9844153538
1018 KAF-4028-3-0 MOHAMMED UMAR, S/o ABDUL KHADAR 1 8722881841
1019 KAF-4031-4-0 ABDUL RAHIMAN ABDUL SATTAR, S/o ABDUL SATTAR 56 9448927786
1020 KAF-4033-3-0 ASLAM PASHA BASHEER , S/o MOHAMMED KALEEMULLAH 47 9845773762
1021 KAF-4035-2-0 MAHAMMED HUSSAIN MULLA, S/o ABDUL RAUF MULLA 66 9916271445
1022 KAF-4036-2-0 ZAINULLA KHAN , S/o MOHIDDIN KHAN 44 9900409879
1023 KAF-4038-2-0 MAHBOOB ALI GUNDABOULI, S/o MOHAMMED KHASIM 43 9611224443
1024 KAF-4041-1-0 KHAJA VALI TALUR PATIL, S/o ALLA SABA TALUR PATIL 52 9886482224
1025 KAF-4047-3-0 BUDHIAL KHAN BUDEN SAB , S/o IMAM SAB 51 9342785784
1026 KAF-4054-1-0 SYED ALLA BAKASH , S/o SYED KHASIM 225 9845133425
1027 KAF-4059-2-0 ASHIF MULLA, S/o ABDUL RAJAK 18 9742576594
1028 KAF-4060-2-0 MOHAMMAD SHAFI BURBURI, S/o ABDUL GAFAR 8 9448027675
1029 KAF-4061-1-0 HAZARE SAB MASUTHI, S/o KARIM SAB 35 9845390876
1030 KAF-4064-3-0 NAZIR AHMED MISRIKOTI, S/o ABDULLAH SAHEB 22 9900904108
1031 KAF-4071-3-0 ABDUL KHADAR SAB KACHHI, S/o MADAR SAB 72 9590245194
1032 KAF-4072-1-0 SHAIK HAJIVALI , S/o SHAIK FAKRUDDIN SAHEB 31 9483994173
1033 KAF-4073-2-0 MOHAMMED SALEEM KUMBI, S/o MAKTUM HUSEN 30 9980221929
1034 KAF-4074-2-0 NASRULLAH SHARIFF , S/o GHOUSE MOHIUDDIN 7 9448326675
1035 KAF-4075-2-0 RASHID NAIMUDDIN, S/o SHAIK HUSSAIN SAB 43 9972981438
1036 KAF-4076-2-0 MOHAMMED IBRAHIM KHASIMALI, S/o KHASIMALI SAB K 24 9448948421
1037 KAF-4077-2-0 IMAMJAFAR BADEKHANAVAR, S/o PEERSAB 27 9980689797
1038 KAF-4080-2-0 MOHAMMAD ISMAIL MULLA, S/o ABDUL SATTAR 58 9743791256
1039 KAF-4081-2-0 GULAM KHADAR MITHAIGHAR, S/o MOHAMMED SHAFI 10 9611723122
1040 KAF-4082-2-0 SYED GHOUSE , S/o SYED MOOSA 13 9060000452
1041 KAF-4083-1-0 MOHAMMED IBRAHIM KAZI, S/o MOHAMMED GOUS 29 9945495878
1042 KAF-4085-2-0 RIZWAN AHMED YEREGATTI, S/o ABDUR RAZAK 13 9880329267
1043 KAF-4086-1-0 ASGAR IMAM , S/o SIADUR RAHAMAN 12 9036422473
1044 KAF-4092-2-0 ABDUL KHADAR SHAIKHJI, S/o MOHIUDDIN SAHEB 79 9880303336
1045 KAF-4093-2-0 MOHAMMED HANIF HAZARAT SAHEB JHOPADI, S/o HAZARAT SAHEB 4 9632007863
1046 KAF-4097-3-0 ABDUL HAMEED LAKKUNDI, S/o BABUSAB 45 9886595574
1047 KAF-4099-3-0 MAHAMMAD ABDULLA , S/o ABDULLA SHAIK 43 7899999643
1048 KAF-4103-3-0 IMTIYAZ HUSSAIN HULBANNI, S/o MAKTUM 53 9986281194
1049 KAF-4107-3-0 ASHAFAQ AHMED PATEL, S/o GIUSE MOHIUDIN 59 8147589525
1050 KAF-4108-2-0 HUSSAINI BAIG , S/o K KAREEM BAIG 35 9901230745
1051 KAF-4112-2-0 NISSAR AHAMED , S/o MOHAMMED HUSSAIN 61 9964884642
1052 KAF-4113-1-0 SHEIK MADAR , S/o ALI AMEER SAB 2 8970823251
1053 KAF-4117-2-0 SYED ABDUL GAFFAR , S/o SYED EDRIS 40 9945789225
1054 KAF-4120-2-0 IRSHAD AHAMD ATTAR, S/o MIRA SAB 3 9945999696
1055 KAF-4123-2-0 MOHAMMED SIRAJ GUNDLUPET KHASIM, S/o MOHAMMED KHASIM 2 9448424579
1056 KAF-4133-2-0 NAZEER AHMED, S/o FAREED AHMED 96 9880021438
1057 KAF-4143-2-0 SHAIK ABDUL GAFFAR SHAIK, S/o SHAIK ATTAR FAREED 33 9844499913
1058 KAF-4145-2-0 MOHAMMED GOUS DAFEDAR, S/o ABDUL SAB DAFEDAR 20 9845715117
1059 KAF-4147-1-0 MOHIYUDDIN PASHA , S/o TIN MAKER IMAM SAB 59 8762748376
1060 KAF-4148-3-0 BUDDEN SAHEB SARAWAD, S/o MODIN SAHEB 43 9482949815
1061 KAF-4150-4-0 ANSAR BASHA LOHAR, S/o L JABBAR SAB 73 9880122997
1062 KAF-4156-2-0 MOHAMMED ABDUL HAMEED , S/o MOHAMMED ABDUL SATTAR 23 9986775705
1063 KAF-4160-2-0 SAIYAD MAJID ACHAMMANAVAR, S/o RAJESAB 54 9880717220
1064 KAF-4162-2-0 ABDULASALAM BAGAVAN, S/o ABDULGAPUR BAGAVAN 48 9880833530
1065 KAF-4163-2-0 FAIROZ IBRAHIM MADRANGI, S/o IBRAHIM MADRAGI ILYAZ 4 9591565603
1066 KAF-4164-2-0 SAYYADALI MOHAMMADHUSAIN GOKAK, S/o MOHAMMADHUSSAIN MASTAN GOKAK 16 9964341781
1067 KAF-4165-2-0 JAVEED PASHA, S/o AMEER JAN SAHEB 48 9448721998
1068 KAF-4166-3-0 MOHAMMED KHAN PAPULLI, S/o P AZMUTHULLAH KHAN 75 9590157001
1069 KAF-4187-2-0 SYED AZEEZ , S/o SYED MAHMOOD 22 9448736543
1070 KAF-4189-2-0 INAMDAR , S/o SADIQ SAHEB INAMDAR 28 9964569663
1071 KAF-4193-1-0 MOHAMMED MOULASAB NADAF, S/o MOULASAB NADAF 66 9743818386
1072 KAF-4202-3-0 SYED MUZZUMMIL , S/o SYED MUSTAFA 22 9448843947
1073 KAF-4209-1-0 MOHAMMAD ANWAR , S/o MASTAN SAB 16 9480284147
1074 KAF-4210-3-0 MOHAMMED NASIR KAMALAPURAM, S/o KAMALAPURAM MOHAMMED ANVER 17 9844800078
1075 KAF-4211-2-0 SIDDIQ ALAM , S/o MOHAMMED SHALAM 45 9980510433
1076 KAF-4212-2-0 HAMEEDUDDIN NOORUDDIN , S/o NOORUDDIN 49 9880602061
1077 KAF-4214-1-0 MAHAMMAD INAYATHULLA , S/o MOHAMMAD ATTAULLA 38 9916479808
1078 KAF-4216-2-0 ABDULAMAJID MULLA, S/o GAFAR SAB 20 9900759114
1079 KAF-4223-3-0 ALLAUDDIN PAILWAN, S/o ANWAR SAHEB 13 7411097422
1080 KAF-4225-2-0 MAHEBUB SAB , S/o NABI SAB 54 9880215383
1081 KAF-4226-1-0 MOHAMMED JAMEEL AHMED , S/o MOHAMMED KHALEEL 67 9845646505
1082 KAF-4228-3-0 MUSTAF JAVEED RAYADURG MOHAMMAD, S/o RMD ISMAIL 64 9880538785
1083 KAF-4231-5-0 ISAQ HAJI SAHEB GULBARGA, S/o HAJI SAHEB 51 9448353616
1084 KAF-4233-1-0 CHAND PASHA , S/o KHAJA HUSSAIN SAB 24 9916637332
1085 KAF-4234-2-0 BADAGI MOHAMMED KHAYUM , S/o ABDUR RAHIM SAHIB BADAGI 4 9448563502
1086 KAF-4235-2-0 MAHABOOB BAGWAN, S/o AMINA SAHEB 20 0000000000
1087 KAF-4238-2-0 ALLABAKASH MULLA, S/o HAJI SAB 53 9886505087
1088 KAF-4241-2-0 NAZEER AHMED HUSEIN SAHEB AUSANGWALE, S/o HUSEIN SAHEB 18 9686136888
1089 KAF-4242-2-0 ABDUL MUNAF ATTAR, S/o MAHABOOB SAHEB ATTAR 12 9611096868
1090 KAF-4243-2-0 SYED NAZEER , S/o JAFFAR 23 9901958766
1091 KAF-4244-2-0 HUSEN SAB , S/o MAHABUBASAB HOSABHAVI 22 9035639947
1092 KAF-4245-2-0 DARVESH JAFARALI MULLA, S/o MOHAMMAD SIKANDAR 24 8050639402
1093 KAF-4246-3-0 NOOR MOHMMAD DHARWAD, S/o ALLAUDDIN SAB 4 7899301479
1094 KAF-4247-2-0 MAKABUL HASNA SAB SHIRAHATTI, S/o SAHEBI SHIRAHATTI 19 9880394152
1095 KAF-4248-1-0 DAVAL SAHEB ABDURRAHAMAN SAHEB BANI, S/o ABDURRAHAMAN 14 9916307071
1096 KAF-4249-3-0 JAILANI DAMBAL, S/o ABDUL GANI DAMBAL 17 9448432698
1097 KAF-4250-1-0 ABDUL RAJAK JAKATI, S/o ABDUL GANI SAHEB 21 9742813089
1098 KAF-4251-3-0 IMAM SAB HULLUR, S/o FAKRUDDIN 26 9880448751
1099 KAF-4252-2-0 DAVAL SAB LAL SAB SHIRAGUPPI, S/o LAL SAB SHIRAGUPPI 13 9901995801
1100 KAF-4253-5-0 ISMAIL SAB KALEGAR, S/o IMAMSAB KALEGAR 11 9845622761
1101 KAF-4254-2-0 GAREEB SAHEB DHALAYAT, S/o GOWSU SAHEB 16 9880516908
1102 KAF-4255-2-0 MAHAMMAD TAHEER DAMBAL, S/o MAHAMMAD SHAREEF DAMBAL 10 8884508038
1103 KAF-4256-2-0 SAYEDSAB KADAKOL, S/o MALIKSAB KADAKOL 30 9448640170
1104 KAF-4257-5-0 RAJESAB DESAI, S/o FAKRUSAB DESAI 28 9448629631
1105 KAF-4258-2-0 MOHAMMED YUNUS MANIK SAHEB VANTMURI, S/o MANIK SAHEB 20 9972819850
1106 KAF-4260-4-0 NISAR SAIDUSAB DODAMANI DODAMANI, S/o SAIDU SAB 31 9448259326
1107 KAF-4264-3-0 AHAMED KHAN , S/o GHOUSE KHAN 19 9448016319
1108 KAF-4267-3-0 SARIGO MOHAMMED KHASIM , S/o SHAIK SAHEB 37 9242230032
1109 KAF-4279-1-0 BUDENSAB KANDENAHALLY, S/o KALANDARSAB 22 9902025756
1110 KAF-4281-2-0 SAYED JAFFAR SAB KHELLADAR, S/o ASDUL SAB KHELLADAR 3 9980442330
1111 KAF-15001-3-0 SYED ABDUL MUNAF , S/o SYED ABDUL MANAN 4 9742775313
1112 KAF-15003-2-0 MOHAMMED ABDUL RAUF , S/o ABDUL QAYYUM 9 9449309585
1113 KAF-15007-2-0 KHASIM SAB , S/o MASHAQ SAB 1 9740308337
1114 KAF-15011-2-0 SHABBIR AHMED , S/o ABDUL KHADAR 19 9980585065
1115 KAF-15013-2-0 ALLAUDDIN , S/o RUKNUDDIN 55 9916015776
1116 KAF-15014-2-0 ABDUL RAHIM , S/o RUKNUDDIN 3 9448649657
1117 KAF-15017-2-0 MOHAMMED AKBAR MOHAMMED MASHAYAKH, S/o MOHAMMED MASHAYAKH 78 9916287786
1118 KAF-15019-2-0 ABDUL SHUKUR , S/o ABDUL NABI SAB 33 9740624446
1119 KAF-15024-2-0 MOHAMMED RAFI , S/o KHASEEM SAB 35 9449578299
1120 KAF-15030-2-0 WAHED MIYYA QURESH , S/o SHARFODIN QURESHI 24 9342018440
1121 KAF-15033-2-0 ABDUL MATEEN , S/o ABDUL HAFEEZ 77 9972770111
1122 KAF-15034-2-0 ABDUL KHADEER , S/o MOHAMMED IBRAHIM 85 9448577188
1123 KAF-15039-3-0 ABDUL SATTAR , S/o GHUDU BHAI 41 9986107416
1124 KAF-15040-4-0 ABDUL SATTAR , S/o ABDUL KHADAR 2 9845407509
1125 KAF-15045-3-0 FAROOQ PASHA , S/o MOHAMMED ISMAIL 71 9986131605
1126 KAF-15049-2-0 MOHAMMED IBRAHIM , S/o KASIM ALI 74 9880882294
1127 KAF-15051-2-0 HABEEBZAIN BILFAQIH , S/o HABEEB HUSSAIN BILFAQIH 10 9742660664
1128 KAF-15053-1-0 PATRU PATEL, S/o GHUDU PATEL 73 9901822352
1129 KAF-15054-2-0 ABDUL AZIZ , S/o MOHAMMED MASTAN 68 9740675504
1130 KAF-15057-2-0 MOULALI , S/o HUSAIN SAB 98 9448092573
1131 KAF-15058-2-0 PASHA MIYAN , S/o YAKUB SAB 100 9902567019
1132 KAF-15060-3-0 MOHAMMED HUSSAIN , S/o MOHAMMED KHASIM SAB 80 9901096695
1133 KAF-15067-1-0 MOHAMMED MASTAN SAB , S/o MOHAMMED SULTAN SAB 75 9740479008
1134 KAF-15068-2-0 ABDUL LATEEF JUNAIDI , S/o MOHAMMED QHUNDMEER PASHA JUNAIDI 99 9986197066
1135 KAF-15070-2-0 ANAVARALI , S/o ABDUL KHADAR 52 9739786100
1136 KAF-15075-2-0 MUBARAK YUSUFUDDIN , S/o MUBARAK SHAMSHUDDIN 66 9886688991
1137 KAF-15076-2-0 MOHAMMED MAQBOOL AHMED , S/o MOHAMMED RASOOL 27 9902425726
1138 KAF-15079-3-0 ABDUL GAFFAR , S/o ABDUL JABBAR 97 9738938189
1139 KAF-15082-2-0 MOHAMMED MASOOD ALI , S/o MOHAMMED ALI 69 7899464664
1140 KAF-15086-2-0 ABDUL MAJEED , S/o ABDUL GAFOOR 26 8710850840
1141 KAF-15089-3-0 ABDUL BASITH , S/o ABDUL KHADER 38 9901547770
1142 KAF-15090-2-0 ABDUL KAREEM , S/o GHDU BHAI SAB WACHWACHE 27 9886933326
1143 KAF-15091-4-0 ABDUL SATTAR , S/o AHEHMADULLA 5 9741092740
1144 KAF-15092-2-0 MOHAMMED YASIN , S/o OMER SAHEB 83 8050866514
1145 KAF-15093-5-0 MOHMMED YOUNUS , S/o NOORUDDIN 6 9901547770
1146 KAF-15094-3-0 ABDUL GAFOOR , S/o ABDUL RAZAK 15 9008119485
1147 KAF-15095-1-0 MAINUDDIN , S/o MOHIUDDIN 60 8050479451
1148 KAF-15098-4-0 BASHEER AHMED YADGIR, S/o ABDUL REHMAN 24 9740334788
1149 KAF-15099-2-0 ABDUL RAZAK , S/o KHASEEM KHAN 32 9480472995
1150 KAF-15104-2-0 SHAIK MOHAMMED SALEEM , S/o MOHAMMED MASHAK 60 9741377782
1151 KAF-15105-2-0 ABDUL RAHEEM , S/o HAJI MOHAMMED HUSSAIN 10 9740723128
1152 KAF-15109-1-0 ASRAR UL HAQ , S/o ABRAR UL HAQ 34 9845052113
1153 KAF-15110-2-0 NASIRUDDIN , S/o SHAIKH ALLUDDIN 59 9972081080
1154 KAF-15114-5-0 ABDUL RAZAQ , S/o AFEEQ AHMED SAB 7 9845096187
1155 KAF-15121-2-0 SHAIK ISAMUDDIN , S/o MANSUR MIYAN 17 9480757653
1156 KAF-15122-2-0 NAIMODDIN , S/o ALIMODDIN 61 9019380737
1157 KAF-15124-5-0 MOHAMMED ABDUL WAHEED , S/o MOHAMMED ABDUL RAZZAK 23 9343340069
1158 KAF-15125-3-0 SYED PEER PASHA QUADRI, S/o SYED HAFIZUDDIN QUADRI 71 9972478576
1159 KAF-15126-2-0 ABDUL RAHAMAN QURAISHI, S/o USMAN SAB 27 9900173748
1160 KAF-15127-2-0 KHURSHEED AHMED , S/o SHAIK AHMED SAB 65 9849528663
1161 KAF-15128-1-0 SAHEB PATEL, S/o MASHAK PATEL 49 9740488928
1162 KAF-15132-2-0 QAZI MOHAMMED ABDUL RAB , S/o QAZI MOHAMMED ABDUL GHANI 5 9902572027
1163 KAF-15137-2-0 ARIF MIRZA , S/o MIRZA ABID BAIG 87 9448577439
1164 KAF-15138-3-0 MOHAMMED IRFAN AHMED , S/o MOHAMMED OSMAN SAB 13 9448449761
1165 KAF-15142-1-0 ZUBAIR AHMED KHAN , S/o HABEEB KHAN 90 9972080024
1166 KAF-15143-4-0 SYED OMER IQBAL , S/o SYED IQBAL HUSSAIN 50 9448405593
1167 KAF-15145-2-0 MISBAHAUDDIN , S/o SHAHABUDDIN 21 9538931073
1168 KAF-15150-2-0 RUKUM PATEL , S/o SAHEB PATEL 11 9739222474
1169 KAF-15151-2-0 KHAJA AZIZUDDIN , S/o ABDUL SATTAR 92 9448435486
1170 KAF-15153-2-0 MOHAMMED AKBAR ALI , S/o SHAIK MAHBOOB ALI SAHEB 16 9986592629
1171 KAF-15154-3-0 MOHAMMAD ISHAQUE , S/o MOHAMMAD ABDUL HAMEED 17 7862177875
1172 KAF-15156-3-0 MOHAMMED TAQI , S/o MOHAMMED CHAND GOURI 23 9880388480
1173 KAF-15163-2-0 SEETI ABDUL VAHEED , S/o SHAIK CHAND 63 9449030809
1174 KAF-15166-2-0 SYED TAJAMMUL HUSAIN , S/o SYED SAYEEDUL HASAN 76 9844109786
1175 KAF-15167-3-0 SYED ABDULLA , S/o SYED AHMED 37 9008138397
1176 KAF-15172-4-0 KHAJA HUSAIN , S/o AHMED HUSAIN 67 9916142475
1177 KAF-15176-2-0 MOHAMMED BAKHAR , S/o MOHAMMED KHASIM 84 9741801102
1178 KAF-15177-1-0 SYED KHAJA HUSSAIN , S/o GULAM MOHIUDDIN SYED 8 9880882639
1179 KAF-15178-2-0 ABDUL JABBAR , S/o ABDUL RAHMAN 95 9341997809
1180 KAF-15180-1-0 SYED MAHABOOB , S/o SYED NABEE SAB 88 9900254460
1181 KAF-15182-3-0 MOHAMMED HABIB , S/o ABDUL RAZAK 61 8867109599
1182 KAF-15187-1-0 SULEMAN PATEL , S/o KHAJA PATEL 20 9845712484
1183 KAF-15189-2-0 MAHABOOB ALI , S/o DAWAL SAB 46 9740214570
1184 KAF-15192-2-0 SHAIK MEHBOOB , S/o SHAIK HUSAIN 12 9902387575
1185 KAF-15198-2-0 MOHAMMED IQBAL AHMED , S/o MOHAMED ABDUL RAZAK 6 9902489556
1186 KAF-15203-2-0 MOHAMMED SIRAJ HUSSAIN , S/o MOHAMMED JAFAR HUSSAIN 4 9036415448
1187 KAF-15204-1-0 MOHAMMED MUBEEN , S/o ABDUL QAYUM 17 9886844566
1188 KAF-15205-2-0 WALI AHMAD , S/o ABDUL MANNAN 23 9880225016
1189 KAF-15206-2-0 IBRAHIM , S/o MOHAMMED HANEEF 28 8105670786
1190 KAF-15207-2-0 MOHAMMED SALAHUDDIN , S/o ABDUL RAZAK 2 9886270058
1191 KAF-15215-2-0 SAMAD ZAKARIA , S/o ZAKARIA 15 9060247063
1192 KAF-15226-3-0 GULAM RABBANI , S/o GULAM JEELANI 3 9880798441
1193 KAF-15227-3-0 MOHAMMED DAWOOD NAWADE , S/o MOHAMMED KHAJA NAWADE 18 9945478962
1194 KAF-15228-3-0 ABDUL BAQI , S/o ABDULLA 48 9036503353
1195 KAF-15230-4-0 NIYAZ AHMED , S/o ISMAIL SAB 30 9342136351
1196 KAF-15233-2-0 MOHAMMED YOUSUF , S/o MOHAMMED AHEMAD SAB 32 9342401000
1197 KAF-15236-2-0 ASHFAQ ALI , S/o MAKHDOOM ALI 44 9972081316
1198 KAF-15237-2-0 MOHAMMED YUSUF , S/o MOHAMMED ISMAIL SAB 64 9611937342
1199 KAF-15243-2-0 BASIRODINA , S/o WAZEER SAB 73 9731049455
1200 KAF-15245-2-0 ABDUL RASHEED , S/o ABDUL KAREEM 58 9964633936
1201 KAF-15247-2-0 ABDUL RASHEED , S/o ABDUL KAREEM 48 9945330117
1202 KAF-15249-3-0 MOHAMED NAZEER HUSSAIN , S/o MOHAMED HUSSAIN 16 9481633213
1203 KAF-15250-2-0 ABDUL SATTAR , S/o MAIBOOB SAB 14 9740887504
1204 KAF-15252-2-0 ABDUL SAMAD , S/o MOHD AKBAR 69 9902394010
1205 KAF-15253-2-0 MOHAMMED NAJEEBUDDIN , S/o MOHAMMED ABDUL MAJEED 29 9900727411
1206 KAF-15255-2-0 MOHAMMED OSMAN ALI , S/o MOHAMMED MAHEMOOD ALI 33 9844952080
1207 KAF-15258-2-0 MOHAMMAD SIRAJ AHMED , S/o MOHAMMAD MAQBOOL AHMED 75 9448568028
1208 KAF-15259-2-0 SHAIK MOHAMMED ALEEMUDDIN , S/o SHAIK MOHAMMED SHAMSUDDIN SHAIK 64 9341291312
1209 KAF-15261-3-0 SYED ALI , S/o MODIN SAB 47 9731482477
1210 KAF-15262-3-0 MOHAMMED IQBAL HUSSAIN , S/o MOHAMMED GULAM HUSSAIN 68 8892136438
1211 KAF-15264-2-0 MOHAMMED MEHRAJ , S/o MOHAMMED HANEEF 13 9448605418
1212 KAF-15265-2-0 RUKMUDDIN , S/o FAKIR AHMED 7 9845790295
1213 KAF-15268-2-0 MIRZA AHMED BAIG , S/o MIRZA NAWAB BAIG 53 9449073504
1214 KAF-15269-4-0 SYED ALEEMODDIN , S/o SYED ZAINODDIN 21 9986408678
1215 KAF-15272-2-0 ABDUL RAHEEM , S/o MOHD JAFAR 31 9341125947
1216 KAF-15273-2-0 MOHAMMED CHAND PATEL , S/o MOHAMMED MASTAN PATEL 85 9972901409
1217 KAF-15276-2-0 MOHAMMED LIYAKATH ALI KHAN , S/o MOHAMMED AMEER KHAN 72 9342032731
1218 KAF-15277-3-0 ABDUL RASHEED , S/o MOHAMMED ABDUL BASHEER 52 9343247005
1219 KAF-15278-2-0 MOHAMMED DAWOOD KHAN , S/o MOHAMMED QASIM KHAN 80 9972897427
1220 KAF-15279-2-0 SYED ATTERULLA HUSSAINI , S/o SYED ASGER HUSSAINI 62 9036690569
1221 KAF-15284-4-0 MOHAMMED MUQEEMUDDIN , S/o MOHAMMED NASEERUDDIN 8 9663955786
1222 KAF-15286-3-0 MOHAMMED NAZEERUDDIN , S/o MOHAMMED RAHEEMUDDIN 15 8482230842
1223 KAF-15287-2-0 MOHAMMED RAFIUZZAMA , S/o MOHAMMED SHAMSUZZAMA 11 9916334775
1224 KAF-15288-3-0 IBRAHIMSAB , S/o ABDUL SAB QAINOOR 36 9845063182
1225 KAF-15289-4-0 LAYAK HUSSAIN , S/o GULAM MAHBOOB 18 9886040250
1226 KAF-15290-1-0 MOHAMMED YAQOOB , S/o MOHAMMED KHAJA 8 9379076172
1227 KAF-15291-3-0 ABDUL RAHMAN CHODIFAROSH, S/o MASTAN SAB 19 9535565875
1228 KAF-15292-3-0 FAQEER MOHAMMED , S/o ABDUL HAFEEZ 22 9916203381
1229 KAF-15294-4-0 MAHIBOOB AGARKHED , S/o ABDUL KAREEM 51 9972284566
1230 KAF-15295-2-0 MOHAMMED UMAR FAROOQ , S/o ABDUL LATEEF 62 9986030302
1231 KAF-15301-4-0 IMTIYAZ ALI , S/o MOHAMMED OSMAN ALI 14 9886733113
1232 KAF-15306-2-0 MAHBOOB ALI SIDDIQUI , S/o KUTBUDDIN 26 9902490982
1233 KAF-15308-1-0 ABDUL MAJEED , S/o SYED IMAM SAHEB 29 9538653294
1234 KAF-15309-2-0 MOHAMMED NIZAMUDDIN , S/o MOHAMMED HISAMUDDIN 94 9902424217
1235 KAF-15312-2-0 IBRAHIM KHAN , S/o BASHID KHAN 53 9342915500
1236 KAF-15315-2-0 ABDUL MUKHTAR , S/o ABDUL JABBAR 2 9343817423
1237 KAF-15316-2-0 MOHAMMED FERASAT ALI KHAN , S/o HYDER ALI KHAN 34 9448855220
1238 KAF-15318-1-0 ABDUL LAIQ , S/o ABDUL HAMEED 54 9611449353
1239 KAF-15320-2-0 IRFAN AHMED , S/o ABDUL GAFOOR 36 9902424446
1240 KAF-15328-3-0 MOHAMMED ABDUL KHADER , S/o MOHAMMED ABDUL RAZZAQ 77 9900101619
1241 KAF-15332-2-0 MOHAMMAD ALLAUDDIN , S/o MAHEBOOB ALI CHAND 25 8652647065
1242 KAF-15333-4-0 MOHAMMED NIZAMUDDIN KHURASHI , S/o NASEERUDDIN 12 9448594939
1243 KAF-15334-4-0 VAHEED MIYAN , S/o MOHAMMED ABDUL HAI 9 9448435381
1244 KAF-15335-1-0 CHAND PASHA , S/o ABDULLA SAB 37 9686720112
1245 KAF-15339-2-0 ABDUL RAHEEM , S/o ABDUL KAREEM 93 8884839689
1246 KAF-15350-2-0 MOHAMMED LIYAKAT AHMED , S/o ABDUL RAHMAN 21 9663667452
1247 KAF-15355-4-0 ABDUL KHADEER , S/o MAKDUM ALI 25 9743038294
1248 KAF-15356-2-0 SHAIK MAHBOOB , S/o SHAIK RUKNUDDIN 91 8095777704
1249 KAF-15366-3-0 MOHAMMED ZAHEERUDDIN KADODI , S/o AHMED MOHIUDDIN 28 9343081152
1250 KAF-15368-2-0 SHAIK MOHAMMED QADEER , S/o AHMED SAHEB 82 9886922701
1251 KAF-15370-1-0 RAFEEUDDIN , S/o KHAJA SAB 79 7259970817
1252 KAF-15371-3-0 MOHAMMED NAZEER AHMED , S/o PASHA MIYA 81 9880755160
1253 KAF-15372-3-0 KOHIRE ABDUL HAMEED KOHIRE, S/o DADAMIYYA KOHIRE 74 9986309315
1254 KAF-15375-2-0 MOHAMED YOUSUF , S/o MOHAMED ISMAIL 35 9739183975
1255 KAF-15376-2-0 SAYED MUSLEHUDDIN , S/o SAYED OSMAN ALI 42 9632020840
1256 KAF-15377-1-0 SHOUKATH ALI , S/o KHAJA KAMLUDDIN 7 9740483005
1257 KAF-15378-3-0 ABDUL RAHMAN , S/o CHANDSAB 16 9986366270
1258 KAF-15379-2-0 ABDUL RASHEED , S/o ABDUL FATHA 50 9000073218
1259 KAF-15381-2-0 EKBAL AHMAD , S/o MASTAN SAB 76 9742714130
1260 KAF-15382-4-0 AKRAM , S/o BHIKUMIYAN 51 9343884642
1261 KAF-15383-2-0 MOHAMMED ALI AHMAD , S/o MOHAMMED ISMAIL KAHN 78 9449917925
1262 KAF-15386-1-0 MOHAMMED SARDAR KHAN , S/o CHAND KHAN 29 8867899710
1263 KAF-15387-3-0 MOHAMMED MUZAFFARUDDIN , S/o MOHAMMAD MASIUDDIN 49 9886568415
1264 KAF-15388-2-0 AHMED MOHIUDDIN , S/o MOHAMMED AZIZUDDIN 44 9916441620
1265 KAF-15391-2-0 MOHAMMED JANI ALAM , S/o MOHAMMED WALI AHAMED 14 9341857603
1266 KAF-15392-2-0 MAQBOOL PASHA NAAZ, S/o SYED SHAH HUSSAINI 30 9008501314
1267 KAF-15394-2-0 MOHAMMED SIDDIQUE , S/o SHAIK MURTUZA 40 9945260368
1268 KAF-15395-2-0 SHAIKH AMEERUDDIN , S/o MOTHI PASHA 56 9036528713
1269 KAF-15396-2-0 MOHAMMED ALEEMUDDIN , S/o MOHAMMED SALAUDDIN 37 9845758066
1270 KAF-15399-2-0 MAHBOOB ALI , S/o AHMED ALI 20 9844598889
1271 KAF-15402-2-0 SYED MAZHAR HUSSAIN , S/o SYED GULAM HUSSAIN 81 9448278611
1272 KAF-15403-2-0 MOHAMED IQBAL , S/o MOHAMED SALAR 83 9481633685
1273 KAF-15404-3-0 MOHAMMED KHUDRATULLA KHAN , S/o MOHAMMED INAYATHULLAH KHAN 46 9341202161
1274 KAF-15405-2-0 SAYED JAFAR , S/o SAYED AMEER 24 9880194283
1275 KAF-15407-2-0 SEKA NIJAMARIDDIN , S/o SHEKHA MAHIBUBA SAB 32 9880485515
1276 KAF-15409-4-0 ZAMEER AHMED , S/o MOHAMMED PIRA 35 9343698283
1277 KAF-15411-2-0 SYED MOHIUDDIN KHADIR , S/o SYED DASTAGIR PASHA KHADRI 33 9900741930
1278 KAF-15412-2-0 ABDUL HASSAN , S/o GULAM HUSSAIN 19 9986438848
1279 KAF-15413-3-0 MOHAMED ASIF , S/o MOHAMMED ISMAIL 31 9886948203
1280 KAF-15414-2-0 SALAUDDIN , S/o ALLAUDDIN SAB 34 9916204601
1281 KAF-15415-2-0 JAWEED IQBAL , S/o ABDUL KAREEM 1 8050201939
1282 KAF-15416-4-0 MOHAMMED YOUSUF JAVEED , S/o MOHAMMED IBRAHIM 13 9739333134
1283 KAF-15417-2-0 MOHAMMED ABDUL SALEEM , S/o MOHAMMED ABDUL JALEEL 20 9448831014
1284 KAF-15418-3-0 SYIAD HUSEN , S/o SYED MURTHUJA 30 9880880820
1285 KAF-15420-3-0 KHAJA MOINUDDIN SHAIK, S/o SHAIK ABDUL KHADAR 45 9945681878
1286 KAF-15421-1-0 SHAIK HUSSAIN , S/o MEHBOOB SAB 42 8050880770
1287 KAF-15422-2-0 MOHAMMED YSEEN , S/o HAJI ALLABAKSHA 22 9886237912
1288 KAF-15424-2-0 SYED USMAN ALI , S/o SYED RUSTHUM ALI 3 9989928444
1289 KAF-15426-3-0 SHAMSHUDDIN , S/o MOHAMMED HUSSAIN 56 9945482332
1290 KAF-15429-2-0 ABDUL RASHEED , S/o ABDUL GAFFOR 54 9480102753
1291 KAF-15430-2-0 KHAJA MAINODDIN , S/o MODI SAB 58 9036662565
1292 KAF-15436-2-0 MAHBOOB ALI , S/o CHAND PASHA 47 9902561131
1293 KAF-15438-2-0 IBRAHIM SAB , S/o ABDUL SAB 70 9449274439
1294 KAF-15439-2-0 KHAJA PATEL , S/o MAHABOOB PATEL 10 9743322528
1295 KAF-15440-4-0 MOHAMMED IBRAHEEM BELKHARI, S/o SILAR SAB 84 9448947637
1296 KAF-15446-2-0 MOHAMMED ABDUL SHUKOOR , S/o SHAIK AHMED 39 9379114613
1297 KAF-15448-1-0 MOHAMMED JAWWAD AHMED , S/o MOHAMMED JAWEED AHMED 66 9886944111
1298 KAF-15449-2-0 MOHAMMED ABDUL WAJED , S/o MOHAMMED ABDUL GAFFAR 6 9980241465
1299 KAF-15450-1-0 GULAM YAZDANI , S/o GULAM MAHMOOD 5 9740345163
1300 KAF-15452-2-0 SYED SALAM PASHA , S/o GHUDU BHAI 4 9886605996
1301 KAF-15453-1-0 NAZIR AHMED , S/o MOHDIN SAHEB GUTTI 9 9886673444
1302 KAF-15455-2-0 MOHAMMED RIYAZ AHMED , S/o MOHAMMED USMAN 38 7259396540
1303 KAF-15458-1-0 SHAIK KHADEER , S/o KHAJA MOINODDIN 43 9880942296
1304 KAF-15460-1-0 SYED MANZUR UL HASSAN , S/o SYED MOHAMMED HUSSAIN 57 9342711695
1305 KAF-15462-4-0 SYED ALEEUMUDDIN , S/o SYED GOUS MOINUDDIN 28 9960753282
1306 KAF-15464-5-0 MOHAMMED AYAZ BAGWAN , S/o MOHAMMED HANEEF BAGWAN 31 9448135686
1307 KAF-15465-2-0 MOHAMMED JAFAR ALI , S/o ABDUL GANI 96 9448077878
1308 KAF-15468-2-0 NABI MIYA , S/o MOULANA SAB 63 9449291516
1309 KAF-15469-2-0 MOHAMMAD RAFEEQUE AHMED , S/o MOHAMMAD IBRAHIM 79 9845323923
1310 KAF-15470-2-0 MUCHALE GULAM MOHIUDDIN , S/o MOHAMMED ABDUL KHADAR 40 9739733442
1311 KAF-15474-2-0 MOHAMMED HASHIM , S/o MOHAMMED KHASIM 70 9535760278
1312 KAF-15476-2-0 MOHAMMED JAFFAR , S/o SHAIK MAHBOOB 39 9448650162
1313 KAF-15481-4-0 NAQEEB KHAN , S/o KAREEM KHAN 22 9448831032
1314 KAF-15483-2-0 ABDUL SAMAD , S/o KAREEM SAB 45 9242491918
1315 KAF-15484-4-0 SHAIKH MEHMOOD SHAIKH MEHBOOB , S/o SHAIKH MEHBOOB 59 9986724932
1316 KAF-15485-2-0 AZEEMUDDIN , S/o SHAIK IMMAM SAB 82 9845562390
1317 KAF-15489-2-0 MOHAMMED ABDUL WAHEED , S/o MOHAMMED ABDUL HAMEED 67 9902384651
1318 KAF-15491-4-0 MAHFOOZ AHMED , S/o MOHAMMED AKBAR ALI 55 9341023454
1319 KAF-15492-2-0 MOHAMMED LIYAQHAT ALI , S/o MOHAMMED GOHAR ALI 12 7760724730
1320 KAF-15493-2-0 MOHAMMED AHMED KHAN , S/o MOHAMMED MANSOOR KHAN 57 9448605495
1321 KAF-15497-1-0 MOHAMMAD RIYAZ AHMED KHAN , S/o MOHAMMED ABDUL SATTAR KHAN 11 9242241612
1322 KAF-15498-3-0 ABDULLAH KHAN , S/o SHAMSHEER KHAN 86 9742066238
1323 KAF-15499-1-0 SHAH BADAR QUADRI, S/o SHAH MAQDUM QUADRI 38 9448335910
1324 KAF-15503-2-0 MOHAMMED AKRAM PASHA , S/o MOHAMED CHOTEMIYAN 1 9449514416
1325 KAF-15504-3-0 ABDUR RAZAQ , S/o ABDUS SATTAR 43 9972083832
1326 KAF-15507-4-0 MOHAMMED ISMAIL ZARDI, S/o HAJI OSMAN ALI ZARDI 72 9880637211
1327 KAF-15508-3-0 MOHAMMED SALAHUDDIN , S/o JAMALUDDIN 65 9343271177
1328 KAF-15520-2-0 MOHAMMED MAHMOOD , S/o MOHAMMED ABDUL RAHEEM 18 0000000000
1329 KAF-15524-2-0 SYED OSMAN , S/o SYED ISMAIL SAB 89 9739738800
1330 KAF-15529-2-0 ABDUL AZIZ , S/o MASTAN SAB 86 9880123441
1331 KAF-15530-3-0 MOHAMMED HASHAM , S/o ABDUL JABBAR 41 8105333686
1332 KAF-15531-2-0 MOHAMED MANSOOR AHMED , S/o MOHAMED MAQBOOL AHMED 25 9900760857
1333 KAF-15533-1-0 KHAJA MOINUDDIN ALANDKAR, S/o MOHAMMED NAZEEMUDDIN ALANDKAR 36 9449452626
1334 KAF-15537-3-0 SYED MIYAN , S/o SYED JEELANI MIYAN 26 9019330485
1335 KAF-20004-2-0 MOOSA ALI KANNADIYANDA, S/o ALI 1 9741120287
1336 KAF-20009-2-0 AHAMED PULLOLI ABDULKADER, S/o PULLOLI MOHAMED ABDULKADER 21 9980169296
1337 KAF-20010-2-0 JAFAR AHMED ISMAIL, S/o ISMAIL 10 9845254825
1338 KAF-20014-4-0 ABDUL RAZAK MUSLIM AHAMAD, S/o AHAMAD 13 9242299772
1339 KAF-20015-3-0 MULKI ABDULLA , S/o IDINABBA BERAY 30 9900910590
1340 KAF-20017-4-0 KALIMULLAH KHAN , S/o AZEEZ SAB 4 9986211141
1341 KAF-20020-4-0 FARANGIPET ABDUL KHADAR MOHAMMAD , S/o FARANGIPET ABDUL KHADAR 12 9902108658
1342 KAF-20026-5-0 ABDUL MAZEED PALAKKI ABDULLAH, S/o PALAKKI ABDULLAH 8 9496424613
1343 KAF-20028-1-0 ANWAR BASHA YUSUF VITTAL, S/o YUSUF SAHEB VITTAL 16 8971375788
1344 KAF-20029-2-0 MOHAMMED GOAS ALI SAHEB , S/o ALI SAHEB 10 9590050639
1345 KAF-20032-2-0 MOHAMMED PARAKKAL KUNCHI, S/o MOIDEEN KUTTYKUNNIYEL 18 9448406406
1346 KAF-20033-3-0 SHEKABBA , S/o ADDU BYARI 22 9008421154
1347 KAF-20037-2-0 NOOR AHAMED , S/o ALTAF AHAMED 12 9141029729
1348 KAF-20043-2-0 ANWAR SHARIFF , S/o KHALIQ SHARIFF 18 9945575719
1349 KAF-20051-2-0 MOHAMMED YAHIYA , S/o ABDUL LATHIEF 7 9483633009
1350 KAF-20063-2-0 VAHED , S/o MOHAMMED AMEER 6 9141311530
1351 KAF-20074-2-0 THOUSEEF HAMAD HAMZA , S/o THIRTHAALLI SURATKAL 1 9731535958
1352 KAF-20075-5-0 ABDUL KAREEM ALUR RAHMAN, S/o ABDUL RAHMAN 22 9632771697
1353 KAF-20085-2-0 AFROZ JAN KUKKALLI, S/o ABDUL LATEEF 1 9448265923
1354 KAF-20090-2-0 MADUMAN HUSSAIN HAMMABBA , S/o MADUMAN HUSSAIN BEARY 13 7760862886
1355 KAF-20093-4-0 MARASANKA HASSAINAR , S/o KUNHAMMADE 89 9740258747
1356 KAF-20095-2-0 ABDUL HAMEED , S/o PANE MANGALORE BAVA BEARY 32 9980070064
1357 KAF-20099-4-0 ABDUL KHADER PAMBATHOTA ABUSALI, S/o KHADIR BEARY ABUSALI 65 9448730954
1358 KAF-20104-5-0 AHAMED ABDULLA THOTHIYANDABARIKE, S/o ABDULLA T 2 9632834796
1359 KAF-20112-1-0 HIDAYATHULLA PANEMANGALORE , S/o MAHAMOOD ALORE 18 9945008399
1360 KAF-20117-5-0 ABDUL KADAR BAVA , S/o HASAINAR 33 9741478414
1361 KAF-20122-1-0 UMMER MADANI NATEKAL , S/o BADUVA KUNHI 84 9481515550
1362 KAF-20123-4-0 SYED ZAHEER BELUR, S/o SYED UMAR 15 9448392416
1363 KAF-20125-2-0 ABDUL MAJEED , S/o MOHAMED GHOUSE 23 9886022768
1364 KAF-20131-1-0 HASANABBA , S/o KASIM 6 9986200716
1365 KAF-20136-2-0 KHADRI BYARI , S/o PANDITH HUSSAIN 12 9844897491
1366 KAF-20139-1-0 ABDUL AZEEZ MEENIKERE MAIDUTUTTI, S/o MAIDUKUTTI 14 9740297487
1367 KAF-20141-2-0 ALI KUNDANDA HASSAIN, S/o HASSAIN KUNDANDA 20 9599117587
1368 KAF-20151-1-0 SHEKH ABDULLA , S/o MOIDINE BEARY 73 9731688975
1369 KAF-20152-4-0 BELMA MOHAMMED YUSUF , S/o MOHAMMED 80 9964319919
1370 KAF-20154-4-0 MOHAMMED DASTAGIR , S/o MOHAMMED MASTAN 17 9141207744
1371 KAF-20157-2-0 MOHAMMED NAYEEMUR RAHAMAN , S/o SAYEED KHAZI 6 9483815618
1372 KAF-20162-5-0 GULAM MAHAMMED HALEANGADY , S/o ABDUL RAHIMAN 24 9986366400
1373 KAF-20171-2-0 SYED ANWAR , S/o SIKHARI AJEEJ 8 9902635171
1374 KAF-20173-1-0 NOOR MOHAMMED TATTAMANGAL ABDUL RAHIMAN, S/o ABDUL RAHIMAN TATTAMNGALAM HUSSAIN 13 9481973876
1375 KAF-20193-5-0 HAJEE MOHIYUDDIN ABDULLA , S/o ABDULLA 11 9845399814
1376 KAF-20196-1-0 ABDUL RAHEMAN , S/o AHMED 17 9845202391
1377 KAF-20203-2-0 MOIDEEN KUNHI PATTORI, S/o KONAJE PATTORI ABDUL KHADAR 90 9901148966
1378 KAF-20210-1-0 ABUBAKAR CHENATHIL AVULAKUTTI, S/o AVULAKUTTI 7 9945447032
1379 KAF-20212-2-0 AHMED JAN , S/o MOHAMMED HUSSAIN 25 9845250153
1380 KAF-20213-2-0 HAFEEZ UR RAHMAN , S/o MOHAMMED FASEEUDDIN 21 9844361062
1381 KAF-20215-3-0 MOHAMAD USMAN , S/o SABJAN SAB 17 9844268613
1382 KAF-20224-2-0 MAHAMAD ALI , S/o BADAKEREY YUSUF IBRAHIM 2 9632857874
1383 KAF-20226-3-0 ABOOBAKER IRUVAMBALLA , S/o HUSAIN KUNHI IRUVAMBALLA 54 9448215850
1384 KAF-20229-2-0 ABDUL KHADEER , S/o ABDUL RAWOOF GHOUSE 24 9844276583
1385 KAF-20235-2-0 AHMED FAKEER MAHAMOOD , S/o BANTWAL MAHAMOOD 2 9686508182
1386 KAF-20237-3-0 MOHAMMED GOODINABALI KELAGINA ROAD, S/o G K ABDULLA 83 9964372329
1387 KAF-20251-1-0 AHMADBAV , S/o YUSUF 25 9481512551
1388 KAF-20252-2-0 MAMMU MANIKOTH MAMMUNHI HAJI, S/o MANIKOTH MAMMUNHI HAJI 11 8861921773
1389 KAF-20255-2-0 WAJID KHAN , S/o JAMAL KHAN 14 7760044416
1390 KAF-20264-4-0 NIRONI BASHA , S/o NIRONI AHMED SAHEB 4 9483295024
1391 KAF-20269-2-0 HAMEED ULLALA HALEKOTE , S/o UMMARABBA ULLALA 44 9448222000
1392 KAF-20275-2-0 THUMBE MOHAMMED , S/o CHEAIYABBA BEARY 56 7760729028
1393 KAF-20279-1-0 MOHAMMED ABDUL RAHIMAN , S/o MAHMAD BYARI 12 9480487767
1394 KAF-20280-4-0 MOHAMMED PARE MANJANADY PUDIYAPORE, S/o IBRAHIM KUNHI 53 9008387004
1395 KAF-20282-2-0 ABDUL VAJAD , S/o ABDUL KAREEM 10 8892911928
1396 KAF-20288-2-0 ABDUL RAHIMAN , S/o AHMED BEARY 49 9880188927
1397 KAF-20297-4-0 ABDULLA MOHAMMED YUSUF , S/o YUSUF 86 9686987274
1398 KAF-20302-2-0 MUNEER AHMED , S/o SABULAL SAHEB 26 9844279176
1399 KAF-20307-2-0 UMMAR BAGLODY, S/o ISMAIL BEARY 88 9449953881
1400 KAF-20308-2-0 MOHAMMAD UJIRE , S/o KUNCHIPPI BEARY 11 9900903809
1401 KAF-20313-2-0 AFROAZ , S/o SHIEK AMEER 3 9449651389
1402 KAF-20318-2-0 BAJPE ABOOBAKAR BEARY , S/o MAMU BEARY 37 8197791546
1403 KAF-20328-2-0 ASHFAK AHMED KHAN , S/o BASHEER AHMED KHAN 14 9449855596
1404 KAF-20329-4-0 MOHAMMED KHASIM , S/o GHOUSE MOHIDIN 20 9141001634
1405 KAF-20336-2-0 MAHAMMAD SADU KUNHI KINHA, S/o K S MAHAMMAD 74 9632213088
1406 KAF-20349-2-0 MUSHEER AHAMED , S/o AZEEM MOHIDDIN 9 9242302658
1407 KAF-20368-3-0 AHMED KHAN, S/o SAYED KHAN 4 9243377090
1408 KAF-20376-2-0 MOHAMMED FAZLULLA PASHA, S/o ABDUL KHDUS 1 9448871162
1409 KAF-20385-4-0 ULLALA KUKKATTE MUSTHAFA , S/o KUKKATTE SULAIMAN 55 9845413529
1410 KAF-20388-2-0 FARANGIPETE ABDUL KHADER IBRAHIM, S/o IBRAHIM 5 9742553725
1411 KAF-20394-2-0 ISACK KHAN KARIM KHAN, S/o KOORNADKA KARIM KHAN 47 9342437466
1412 KAF-20399-2-0 UJIRE ABDUL HAMEED , S/o IJJABBA BEARI 79 9900799857
1413 KAF-20406-1-0 HANEEF THALEBAILU ABDUL KHADAR , S/o ABDUL KHADAR THALEBAILU ABDULLA 12 9480177772
1414 KAF-20408-3-0 HASAINAR MAHAMMAD MANNAPU , S/o MAHAMMAD BEARY 41 9449210313
1415 KAF-20414-4-0 AHAMMAD BANDADY , S/o ABDUL RAHIMAN BANDADY 62 9686045058
1416 KAF-20417-4-0 ABDUL RAHIMAN KATTATHAR , S/o MOIDU KUNHI 40 9740940876
1417 KAF-20418-4-0 USMAN BEARY BOLNADK MUDIKIMAR, S/o HUSSAIN BEARY 48 9945856186
1418 KAF-20419-3-0 USMAN , S/o SULEMAN BEARY 23 9481972966
1419 KAF-20438-4-0 ABBU SHEIK SAHEB HANLUR, S/o HUSSIAN SAHEB 14 9880842118
1420 KAF-20439-2-0 ISOOB SAB , S/o IDINABBA BYARI 7 9844995637
1421 KAF-20440-4-0 MAHAMOD RAFIQUE HUSSAIN KUNHI, S/o HUSSAIN KUNHI 3 9980778526
1422 KAF-20444-5-0 MOHAMMED GANGARA MAJALU, S/o SHEIK BEARY 68 8686934993
1423 KAF-20449-2-0 ADAM PADIL PUTTUR, S/o BANNUR ABDULLA 9 9880944651
1424 KAF-20452-2-0 MOHAMMAD KASIM , S/o UPPA KUNHI 21 9480484869
1425 KAF-20457-2-0 MUNAWER PASHA CHANNARAYAPATNA, S/o MOHAMED YUSOOF 18 9242287696
1426 KAF-20459-2-0 HAMZA MUSLIYAR THALABAIL BADUVANKUNHI, S/o THALABAIL BADUVANKUNHI 25 0000000000
1427 KAF-20466-5-0 BAPAKUNHI SOKE ABBAS , S/o BAPAKUNHI 26 9611028113
1428 KAF-20467-5-0 ABDULLA BEARY , S/o PAKRUNHI BYARI 94 9480155639
1429 KAF-20470-5-0 MURIYALA ISUBU , S/o IBRAHIM BEARY 60 9945566341
1430 KAF-20473-3-0 MOHAMMAD NADEEM KHADER, S/o MOHIUDDIN ABDUL KHADER 15 9008577071
1431 KAF-20476-2-0 ABBAS MOHAMMED SUNNANGALA , S/o MOHAMMED 75 9141573823
1432 KAF-20478-2-0 ABDUL KHADAR , S/o BADUVA KUNHI 85 8861996954
1433 KAF-20480-2-0 ABDUL REHAMAN , S/o SABJAN SAB 5 9886858336
1434 KAF-20482-3-0 ABDUL KHADAR AJJAVARA BEERA MOIDEEN, S/o BEERA MOIDEEN 17 9448328492
1435 KAF-20487-4-0 ISMAIL MADIKERI ALIYABBA, S/o ALIYABBA 3 9480251966
1436 KAF-20490-2-0 ABDULLA PUDIYAPORE ABDUL RAHAMAN, S/o ABDUL RAHAMAN PUDIYAPORE 17 8277235136
1437 KAF-20491-2-0 MOHAMED MANZUR HAQH , S/o ABDUL MAJEED 23 9448775857
1438 KAF-20493-1-0 MOHAMMED , S/o MAIDIN KUTTI 10 9481410739
1439 KAF-20497-2-0 ASHFAQH AHMED , S/o ABDUL GAFFAR G R 26 9480076676
1440 KAF-20504-1-0 MAMTHAJ ALI , S/o KHADAR BASHA 21 7760351095
1441 KAF-20515-4-0 MOHAMMED NAYAZULLAH , S/o ABDUS SHIKOOR 11 9880881802
1442 KAF-20522-1-0 ABDUL SAMAD MUSLIM HYDARALI, S/o MUSLIM IMMAM HYDARALI 19 0944837786
1443 KAF-20529-4-0 EDDINABBA ABDUL RAHIMAN MOHAMED, S/o ABDUL RAHIMAN 4 9886175583
1444 KAF-20532-3-0 MOHAMMED BASIR , S/o RAJABU BEARY 15 9902213999
1445 KAF-20536-2-0 SHAFI AHAMED , S/o BUDEN SAB 11 0000000000
1446 KAF-20537-2-0 CHENAPPARA HODHI ABOOBAKER , S/o SEMERAPAL MOHAMMED BEARY 64 9481956467
1447 KAF-20538-2-0 SYED KHALEEL , S/o JAMAL SYED AHAMAD 19 9483107418
1448 KAF-20542-4-0 ASIF SHARIFF , S/o HUSSAIN SHARIFF 22 9663354812
1449 KAF-20543-1-0 ULLAL ALEKALA MOHAMMAD , S/o ABDUL KADER 20 9980891075
1450 KAF-20544-2-0 KHADER CHIKMAGALORE ABDULLA, S/o A C RAHAMAN 13 9448436282
1451 KAF-20545-2-0 HABEEBUR RAHMAN HASSAN MOHAMMED, S/o ABDUL HAFEEZ SAHIB HASSAN MOHAMMED 13 8861666080
1452 KAF-20552-2-0 ABDUL BEARY , S/o BAVA ALIAS USMAN 91 9742764577
1453 KAF-20553-3-0 MOIDIN KUNHI , S/o ABDUL RAHIMAN 52 9481961754
1454 KAF-20555-3-0 ABDUL RAHIMAN PELAPPADY SHEIK, S/o MOHAMMAD 8 9845709816
1455 KAF-20556-3-0 ISMAIL KURTALA SANNA , S/o ABDULLA BEARY 16 9482654776
1456 KAF-20557-3-0 MOHAMMAD BYARI , S/o PODIYA BEARY 35 9591468902
1457 KAF-20582-5-0 MAHAMMAD ALI, S/o ABDUL RAHIMAN 70 9980554008
1458 KAF-20589-2-0 MOHAMMED UMAIR , S/o ABDUL SHAHEED 8 9986550854
1459 KAF-20592-1-0 MANSOOR MOHMOOD , S/o MAHMOOD PASHA 28 9945278044
1460 KAF-20593-2-0 HAMSA , S/o ALI 5 8105174698
1461 KAF-20594-1-0 MUSTHAFA ALIRA HAMSA, S/o HAMSA ALIRA 9 8274261082
1462 KAF-20607-5-0 MOHAMMAD ALI ADAMBALA, S/o HAJI A MAIDIN ABBA 29 9495130798
1463 KAF-20612-5-0 SIDDIK KALLADKA, S/o ABBONU ALIAS MOHAMMAD 43 9481264441
1464 KAF-20616-1-0 HABEEB RAHIMAN KALLADKA , S/o ABBONU KALLADKA 77 9964280892
1465 KAF-20618-3-0 MAHAMMAD HANEEF , S/o IBRAI BEARY M 50 9886079340
1466 KAF-20620-3-0 AHMED ABDUL RAHIMAN , S/o HAJI BENGRE MOHAMMED 92 8050123655
1467 KAF-20625-4-0 ANEEF KUMBRACHOD MAHAMMAD, S/o MAHAMMAD 38 9611611649
1468 KAF-20640-5-0 ABDUL KHADAR BASHA , S/o AHAMAD BAVA HEJAMADY KANNANGAR 6 9035549917
1469 KAF-20643-3-0 MOYDIN BEARY , S/o ABDUL BEARY 5 7829309671
1470 KAF-20650-2-0 ANDAR SAYED LIAQUTH AHAMAD , S/o ANDAR SAYED RASHEED AHAMAD 45 9845316491
1471 KAF-20653-2-0 SYED SHAFIULLA , S/o SYED AMEER 24 9880967878
1472 KAF-20654-2-0 UMAR AHMED KASHIM , S/o ABDUL KHADER 39 9632167007
1473 KAF-20663-2-0 MAYYADI BAIKAMPODY BEARY , S/o UMARABBA BAIKAMPADY 51 9538653599
1474 KAF-20677-4-0 HUSEN , S/o SULEMAN 9 9035610990
1475 KAF-20682-3-0 HABIBULLA KHAN , S/o HYDER KHAN 2 9980163190
1476 KAF-20686-4-0 ABDUL SAMAD HASSAN , S/o HASANABBA KANKANADY 76 9448384778
1477 KAF-20695-4-0 MOHAMMED IMTHIAZ , S/o ABDUL KAREEM 8 9448870003
1478 KAF-20699-3-0 IDMA ABDUL KHADER , S/o IBRAHIM IDMA 63 9449642139
1479 KAF-20705-3-0 SAYYADA ILIYAS PASHA P, S/o SAYYADA JAUAR 19 9448069010
1480 KAF-20721-3-0 SYED NASIR , S/o SYED SULEMAN B 3 9901715792
1481 KAF-20727-5-0 KOOTHAMBATTY YOUSUF USMAN , S/o YOUSUF 14 9480158637
1482 KAF-20743-2-0 ABDUL ALIM BANKAL , S/o MOHAMMED ISMAIL BANKAL 18 9743833195
1483 KAF-20750-2-0 ISMAIL , S/o ABDUL RAHIMAN PANEMANGALORE HAJI 46 9620176734
1484 KAF-20766-2-0 SHADULI ABBAS HAJI JOYAPURA, S/o ABBAS HAJI 15 9449688810
1485 KAF-20771-5-0 FAYAZ AHMED , S/o ANWAR 4 8050118072
1486 KAF-20783-2-0 IBRAHIM BYARI , S/o MOYIDIN BYARI 16 9448357448
1487 KAF-20785-2-0 BAJPE HAJIBBA IBRAYI , S/o HAJIBBA BEARY 72 9611064192
1488 KAF-20787-2-0 IMTIAZ ALI HOSHARIPET ABDUL SAMAD, S/o H ABDUL SAMAD 15 9242106212
1489 KAF-20789-1-0 MOHAMMED IMADAD ULLA KHAN , S/o MOHAMMED SAMI ULLA KHAN 16 9743820396
1490 KAF-20790-1-0 TARIKERE MAHABOOB NOORULLA , S/o MAHABOOB PEER 20 7760936175
1491 KAF-20800-2-0 ABDUL RAHIM SHARIFF , S/o JAGAR MOHIUDDIN SHARIFF 28 9902211806
1492 KAF-20805-2-0 SAYED ABUBAKER SADIQ SYED MOHIDDINA, S/o SYED AHMED 61 9902197246
1493 KAF-20809-2-0 SHAHEED PASHA , S/o SHABBIR HUSSAIN 34 8748029545
1494 KAF-20811-1-0 UMMER PADUBIDRI BEARY ANDUNHI, S/o ANDURHI BEARY 27 9902207136
1495 KAF-20814-2-0 KOPPA MOHIDIN SAB NASARULLA , S/o BHANDIGADI KHADAR MOHIDIN SAB 16 9902182149
1496 KAF-20817-3-0 HOSAMANE USMAN , S/o SUPUNHI BYARI 57 9731138038
1497 KAF-20825-5-0 ABBAS , S/o SAIBU BEARY 81 9535432248
1498 KAF-20827-3-0 MOHAMMED NASIR HUSSAIN , S/o KANDAK ISMAIL 28 9964630484
1499 KAF-20836-2-0 ABDUL KHADER KOPPAL , S/o ABBU BEARY 58 9632093737
1500 KAF-20854-5-0 ISMAIL , S/o SEEDIYABBA 42 9343427958
1501 KAF-20863-2-0 MOHAMMAD HUSSAIN , S/o MALAR MOIDINABHA 66 9901566947
1502 KAF-20864-4-0 SHAKEER ABDUL KHADER, S/o GURPUR MAHAMOOD 3 9141929798
1503 KAF-20875-3-0 KUDROLI MOHAMMED SHAFI , S/o KUDROLI AHAMED SAHEB 10 7259794935
1504 KAF-20896-4-0 SALEEM BAJPE , S/o PEJAVAR ABDUL KHADER 7 9964718254
1505 KAF-20903-4-0 SEEDHI KUNHI , S/o ISUBU BYARI 71 9008522210
1506 KAF-20904-4-0 RAJABU , S/o ABDULLA BEARY 59 9902047515
1507 KAF-20912-4-0 MAHAMMAD , S/o ABDUL RAHIMAN 67 9972054541
1508 KAF-20924-2-0 ABBAS VITTAL ABBUBACKER, S/o VITTAL ISMAIL ABBUBACKER 78 9611474946
1509 KAF-20928-2-0 MUKARIMOLE HASAINAR , S/o MUKARIMOLE ARABI BEARY 93 9443213785
1510 KAF-20933-4-0 MOHAMMED FAROOQ AHMED , S/o MOHAMMED AHMED MOHAMMED HANEEF 27 9886695109
1511 KAF-20944-2-0 AZHAR HUSSAIN SARVAR, S/o GULLENPET ABDUL RAWOOF 9 9164354482
1512 KAF-20947-2-0 MOHAMED JUNEED , S/o DANTARMAKI MOHAMED IQBAL 5 9844438949
1513 KAF-20952-1-0 SAYED MOHAMAD SADIQ SAYED, S/o SAYED USUF 19 9449510342
1514 KAF-20954-2-0 ABDUL KHADER SETTIBETTU , S/o AHMAD 1 9019715488
1515 KAF-20969-4-0 RIYAZ AHAMED , S/o SYED RASOOL 6 9448078382
1516 KAF-20974-5-0 THAJUDDEEN ARKULA KOTE , S/o HUSSAIN AKRULA KOTE 36 9448835682
1517 KAF-20976-1-0 MOHAMMED HANEEFU , S/o ABDUL KHADAR 7 9448013184
1518 KAF-20989-3-0 ABDUL SAMAD ABDUL AZIZ, S/o ABDUL AZIZ SHANTHI GRAMA GAFUR 2 9448742032
1519 KAF-20991-5-0 THUMBE AHMAD ABUBACKER , S/o DANDEGOLI MELMANE AHMAD 82 9844910972
1520 KAF-21006-1-0 ARAFATH AMIN NOORULLAH , S/o NOORULLA KM 87 9845655722
1521 KAF-21009-4-0 ABDUL AZEEZ CHOLATOTHIL, S/o CHENAMADATH AHAMED HAJEE 19 9400210210
1522 KAF-21010-5-0 UMARUL FAROOQ , S/o THOKUR MOHAMMED 69 9986911792
1523 KAF-21018-1-0 MOHAMAD , S/o MOYIDU KUTTY 31 9964215023
1524 KAF-21031-2-0 VAHEED KHAN , S/o IMAM KHAN 27 9164713295
1525 KAF-30007-3-0 SAYED MUGUTSHAH ABDUL SATTAR PEERZADE, S/o ABDUL SATTAR HUSHENSHAH 76 9945902770
1526 KAF-30009-2-0 NANNUPASCHA MOKHASHI, S/o IDRUSSAB 24 9611867594
1527 KAF-30011-1-0 GUDUSAB AANCHI, S/o MAHMADASAB 95 9900672140
1528 KAF-30012-2-0 YAKUB MOMINA, S/o IMAMASAHEB 85 9880083250
1529 KAF-30019-2-0 ABDULA KHADAR ALLABHAKSHA SAIYYAD, S/o ALLABHAKSHA SAIYYAD 25 9379138165
1530 KAF-30026-2-0 JULFEQUAR ALI SAYYED, S/o USMAN ALI SAYYED 51 9242168812
1531 KAF-30028-2-0 MOHAMMAD UNUS SALEEM , S/o SHAIK MAHBOOB 4 9242471606
1532 KAF-30033-2-0 NIYAZ AHMED DARGA, S/o APPASAHEB DARGA 102 9739638846
1533 KAF-30038-2-0 ABDUL RAHEMAN FANIBAND RAJESAB, S/o FANIBAND RAJESAB 103 9620315738
1534 KAF-30044-2-0 JAMIUDDIN SYED ABU MOHAMMED MOHIDDINA, S/o SYED ABU MOHAMMED SYED MOHIDDINA 8 9986313993
1535 KAF-30046-2-0 ABDUL RAZZAK SARANG, S/o SARANG IBRAHIM 40 9986913993
1536 KAF-30047-5-0 MOHAMMED SALEEM BANTAVAL, S/o MOHD HUSSAIN SAHEB 20 9035538253
1537 KAF-30048-3-0 HASSAN KHAN , S/o ABDULAJIJ KHAN 1 9986913993
1538 KAF-30052-2-0 RASULBEG JAMADAR, S/o MANULABEG 97 9739733910
1539 KAF-30056-2-0 HASSAN SAHEB HADDU, S/o MOHAMMED AMIR 7 9035538253
1540 KAF-30060-3-0 TAIYAB MOKASHI, S/o NAZEER AHMED 1 9686706012
1541 KAF-30061-2-0 MUHAMMAD HUSAIN MUQASI, S/o DADAMIYAN 40 9844607259
1542 KAF-30064-1-0 IQBAL AHMAD MUHUMMAD GORI BABAN WALE, S/o MUHUMMAD GORI 2 9343175353
1543 KAF-30066-5-0 GULAM MOHAMMED ALIAS GULAB BAGWAN, S/o GUDUSAHEB 69 9880192261
1544 KAF-30067-2-0 ARIF BEG MIRZA, S/o KHATAL BAIG 88 8105000462
1545 KAF-30071-1-0 UMARSAB ABDUL KHADAR DADAMIYA PEERJADE, S/o PEERJADE ABDUL KHADAR DADAMIYA 93 9343235636
1546 KAF-30073-2-0 SARFARAZ BAGBAN, S/o ISHAQ 110 9886090368
1547 KAF-30076-2-0 RAJESAHEB IMAMSAHEB SOUDAGAR, S/o SOUDAGAR IMAMSAHEB RAJESAHEB 86 9886632808
1548 KAF-30077-2-0 DADAHAYAT ABDUL SATTAR KOTWAL, S/o ABDUL SATTAR BACHUMIYA KOTWAL 81 9845535176
1549 KAF-30080-2-0 MAHAMMADRAFIQ BABUSAB DHARWADKAR, S/o BABUSAB A DHARWADKAR 70 9242609872
1550 KAF-30084-5-0 MOHAMED SAHEB , S/o DASTIGIRSAHEB TARTHARI 6 9449518920
1551 KAF-30087-4-0 MOHAMADI KABAL ALLABAX BAGBAN, S/o ALLABAX BAGBAN 89 7411647077
1552 KAF-30088-4-0 MOHAMAD ZAFRULLA QAWAMODDIN GOREPEERZADE, S/o QAWAMODDIN SIRAJUDDIN GOREPEERZADE 18 8867678153
1553 KAF-30093-2-0 MANSOOR DADWAD, S/o MOHAMMED HANIF 105 9986271792
1554 KAF-30094-2-0 NISAR AHMED JAMADAR, S/o MOHMMED ISMAIL 36 9844002824
1555 KAF-30095-2-0 BABA SAHEB MAKANDAR, S/o HASAN SAHEB 99 9370941616
1556 KAF-30098-2-0 BASEER AHMAD MANSOORALI SHAIK, S/o MANSOORALAI 34 8904848599
1557 KAF-30099-4-0 GOUSSAB MIRJANAIK, S/o MEERASAB MIRJANAIK 38 9880402748
1558 KAF-30107-2-0 KUTBUDDIN BALPRAVESH, S/o APPALAL BALPRAVESH 48 9986842470
1559 KAF-30108-2-0 BASHIR AHMED GOLANDAJ, S/o RAJESAHEB 15 9739109158
1560 KAF-30109-2-0 KHAN SAB HALIMNAVAR, S/o BAPUSAB IMAMSAB HALIMNAVAR 104 9620548635
1561 KAF-30113-2-0 ABDUL GAFUR KHAN UMAR KHAN , S/o UMAR KHAN 24 9448023592
1562 KAF-30114-2-0 HABIB AHEMAD SOUDAGAR, S/o KAJA AHEMAD 43 9900544206
1563 KAF-30115-3-0 MEHBOOB SAHEB NALBAND, S/o DASTGIR SAHEB 46 9740500679
1564 KAF-30117-2-0 LALA SAB SHEKHAJAMAKHANDI, S/o SAHI BASAB 23 9845265012
1565 KAF-30119-2-0 HUSENASAB MEERASAB HUNNUR, S/o MEERASAB HUNNUR 8 9731022578
1566 KAF-30120-4-0 IQBAL MIRASAHEB SHAIKH, S/o MIRASAHEB 67 9035056760
1567 KAF-30124-5-0 ALLAUDDIN RUKUNDI, S/o AJIJADDIN 54 8722519519
1568 KAF-30126-2-0 ABDUL MUNAF SHAIK HUSAIN SHAIK, S/o SHAIK HUSSAIN 21 0000000000
1569 KAF-30128-1-0 ABOOBAKER SULTAN , S/o ABDUL KADIR BASHA 22 9482559716
1570 KAF-30129-2-0 BABU MALDAR, S/o MOHAMEED HANIF 35 9663006569
1571 KAF-30130-2-0 ABDUL MALIK BHALLI , S/o MOHD ISMAIL BHALLI 38 9482559716
1572 KAF-30139-4-0 MARUPMUNAP SANDARAVALE, S/o BABA SAB 14 7259369052
1573 KAF-30140-4-0 MERASAB IMAMSAB DESAI, S/o IMAMSAB DESAI 63 8123613508
1574 KAF-30151-2-0 SIRAJUDDIN DAWAD, S/o BASHIR AHAMAD 64 9986131023
1575 KAF-30153-2-0 ANWAR SHAIKH, S/o RAJESAB 9 9591879434
1576 KAF-30155-2-0 MAHAMMAD ALI MULTANI, S/o NANNU SAHEB 71 9740565964
1577 KAF-30160-2-0 FAKARUSAB NAOF, S/o NABI SAB NAOF 22 9740542856
1578 KAF-30161-3-0 NOORUDDIN SOUDAGAR, S/o IBRAHEEM SAHEB 73 7259745380
1579 KAF-30162-2-0 SAHEB JAN HUBLIKAR, S/o ABDUS SALAM 45 9845926608
1580 KAF-30165-2-0 AMINUDDIN MAINODDIN SHAIKH, S/o MAINODDIN 66 9448348481
1581 KAF-30166-2-0 ALLAUDDIN MOMIN, S/o BASHIR AHAMED 49 7795139255
1582 KAF-30170-1-0 NAZEER AHAMAD ATTAR, S/o ABDUL KAREEM 10 9741046925
1583 KAF-30175-2-0 MAHAMMAD SHAFI SAYED, S/o AHMED 23 9986811573
1584 KAF-30176-2-0 SHABBIRAHMED ISMAIL KAZI, S/o ISMAIL MOHAMMED KHAZI 11 0988071757
1585 KAF-30182-3-0 GULJAR AHAMAD KANNUR, S/o NASARODDIN 26 9916185771
1586 KAF-30183-4-0 ALLABAKASH AIRANI, S/o ISHAQUE SAHEB AIRANI 60 9448392159
1587 KAF-30187-2-0 RAPHIK ABUL RASHID KHAN, S/o ABULA RASHID 55 8553274676
1588 KAF-30188-3-0 MALIK JAN MANSOOR, S/o ALLABKASH 50 9480752097
1589 KAF-30189-2-0 FARIDSAB ATTAR, S/o SULTAN SAB 39 9845245512
1590 KAF-30191-5-0 AZIZAJADDIN JINABADE, S/o MAHMADSAHEB 53 9916230325
1591 KAF-30197-4-0 AMIN BAPU NEJAKAR, S/o BAPU NEJAKAR 57 9008895019
1592 KAF-30199-3-0 IRFAN SHAIKH, S/o ABDUL QADIR 20 9740961679
1593 KAF-30204-4-0 MOHAMMED YASEEN GUDA, S/o MOHAMMED YOUSUF GUDA 26 9845483386
1594 KAF-30205-3-0 MEHFOOZ HUSSAIN MANIYAR, S/o MOHAMMED GHOUS 65 9342991319
1595 KAF-30207-2-0 SARFARJ KILLEDAR, S/o MEHBOOB SAHEB 83 8147190787
1596 KAF-30209-5-0 SHAIKH SHUEB , S/o SHAIKH MOHAMMED TURKEWADIKAR 27 9740102772
1597 KAF-30210-2-0 RAFIK MAHMADALI HIPPARAGI, S/o MAHMADLI 44 9980991528
1598 KAF-30215-2-0 HASAN SAB MALIK SAB NADAF, S/o MALIK SAB NADAF 16 8867176338
1599 KAF-30216-2-0 GHAUS MOHADDIN BABASAHEB MUJAWAR, S/o BABA SAHEB BAWASAHEB MUJAWAR 43 9740757088
1600 KAF-30218-1-0 AMIR ALI KHOJA, S/o KHOJA RAZABALI ALLI BHAI 37 9242070786
1601 KAF-30219-1-0 JAMAL SAHEB SHAMSHER SAHEB HUKKERI, S/o SHAMSHER SAHEB 111 9341136915
1602 KAF-30223-3-0 MUNIRUDDIN ABDUL GAFUR HOSANGADI, S/o ABDUL GAFUR HOSANGADI 4 9481952786
1603 KAF-30225-2-0 ISMAIL DESAI, S/o NIJAMUDDIN 91 9901585062
1604 KAF-30227-2-0 ABDUL SHUKUR MIRJANKAR, S/o USMAN SAHEB 25 9449900849
1605 KAF-30228-5-0 NOORUL AMEEN RUKNUDDIN , S/o ABDULA QADIR 44 9035538253
1606 KAF-30236-2-0 MOHAMMED IQBAL MADICAL, S/o JAFFAR 5 9482559716
1607 KAF-30239-1-0 HASAN ASHRAF KASIMJI, S/o ABUBAKER 13 9742508503
1608 KAF-30240-2-0 SIDDIQUE HASAN SHABBAR , S/o MEERAN MOHIDDIN 37 9538331199
1609 KAF-30241-3-0 MOHAMMED FAROOQUE , S/o MOHAMMED ALI 14 9686220005
1610 KAF-30242-4-0 ABDUL KADIR , S/o ABDUL HAMEED 6 9035333927
1611 KAF-30244-4-0 SHABBER JUBAPU HASSAN, S/o JUBAPU MOHAMMAD 12 9916899554
1612 KAF-30245-2-0 MOHAMMED GOUSE MULLA, S/o LATE HEERAN 32 9886611398
1613 KAF-30246-2-0 MOHIDIN KOLA MOHAMED ALI, S/o MOHIDIN ABOOBAKAR 41 9880344430
1614 KAF-30247-2-0 SYED IBRAHIM FOUZAN , S/o SYED ZAINUL 33 8095688146
1615 KAF-30249-4-0 MOHAMMED MEERA AHMAD FAKKI SIDDIBAPU, S/o AHMAD FAKKI 18 7760485208
1616 KAF-30251-4-0 JAFFER ARMAR MOHAMED, S/o ARMAR KADER 3 9886986470
1617 KAF-30254-2-0 IMTIYAZ HUSAIN , S/o ASLAM BAPU RUKNUDDIN 17 9880725961
1618 KAF-30262-3-0 MOHAMED TAMEEM , S/o SYED HASAN 36 9845795934
1619 KAF-30275-3-0 MOHOMED SADIQUE SAYED, S/o ASAD 17 9986538276
1620 KAF-30276-4-0 MOHAMMED GORI SALAHUDDIN TAPALWALE, S/o SALAHUDDIN 21 9480536861
1621 KAF-30277-4-0 GOUSAMODIN MANIYAR, S/o KHATALSAB 87 9845256418
1622 KAF-30279-3-0 ABDUL MAJID DADEMINYA SHABASH KHAN, S/o SHABASH KHAN DADEMINYA BUDDE SAB 101 9902216147
1623 KAF-30282-2-0 SHABBIR MOHAMMAD ISAQ CHAMAN SHAIKH, S/o CHAMAN SHAIKH 28 9620166268
1624 KAF-30289-5-0 GADKARI , S/o MINHAJAHMED ABDULKARIM 82 8951176755
1625 KAF-30293-2-0 INAYATULLA ISMAIL SAHEB SHAPURI, S/o ISMAIL SAHEB SHAPURI 9 9986747865
1626 KAF-30294-2-0 KHASEEM RAZVI SHIROOR, S/o JANGLI SAB MAKTUM SAB 19 9480005001
1627 KAF-30297-4-0 MOHAMMAD YUSUF GHEEWALE, S/o ABDUL WAHAB 109 9886158123
1628 KAF-30300-2-0 ABDUL KARIM SUNTHI , S/o SAUD AHMED 28 9880268023
1629 KAF-30301-1-0 HUSENSAB PACHAPUR, S/o FAKRUSAB 52 9763444156
1630 KAF-30302-2-0 SALAHUDDIN BEPARI, S/o ABDUL GANI 47 9901306729
1631 KAF-30305-2-0 ASLAM DESAI, S/o ABDUL WAHAB 79 9972046616
1632 KAF-30306-3-0 ALLAUDDIN INAM DAR, S/o INAMDAR HASHAM SAB LATIFSAB 77 8123628862
1633 KAF-30310-2-0 ABDUL SAMAD MAVINAHALLI, S/o ABDUL KARIM 29 9341382330
1634 KAF-30312-4-0 MAHBOOB MOMIN, S/o DASTGEER 96 7795082393
1635 KAF-30314-4-0 SIKANDAR GAUNDI, S/o HANIPH 80 9970525204
1636 KAF-30324-3-0 ABDULLA NAIKWADI, S/o MOHAMAD SAHEB 56 9986981170
1637 KAF-30328-1-0 MOHAMMED BILAL AJAEIB, S/o AJAEIB AHMED SAHEB 42 9986913993
1638 KAF-30329-2-0 MAIBUBSAB NADAF, S/o MIRASAB 72 9008850384
1639 KAF-30331-2-0 BAPU GAUNDI, S/o KHAJA SAB 92 9535981455
1640 KAF-30333-2-0 RAPIK DADEVALE, S/o DASTAGIR MODIN DADEVALE 62 9900553970
1641 KAF-30334-2-0 MAKTUM TASHIL DAR, S/o SARADAR SAB 106 9880110278
1642 KAF-30335-2-0 SHAMSHODDIN PALEGAR, S/o MUKHTUM SAHEB 42 9901745348
1643 KAF-30338-5-0 RASUL SAHEB SANADI, S/o MODINSAB 108 9731793925
1644 KAF-30340-3-0 SHABBIR MAKANDAR, S/o GOUS 58 9900224554
1645 KAF-30341-2-0 HAJRAT MULLANI, S/o SHAMASHODDIN 75 9743791392
1646 KAF-30342-4-0 MUBARAK SARAVAN, S/o BABALAL 32 9036252313
1647 KAF-30345-2-0 SADIQ NILAWAR MOHAMED, S/o MOHIDDIN 2 9538015003
1648 KAF-30349-1-0 MOHAMMED FARHAN , S/o MOHAMMED ASLAM 30 9448679660
1649 KAF-30350-2-0 MOHAMMEDSHAFI ABDUL RAHEMAN MATTE, S/o ABDUL RAHEMAN 13 9448860509
1650 KAF-30355-4-0 MOHAMMED JIFRI , S/o MOHAMMED SAHEB 11 7204384812
1651 KAF-30356-2-0 RAJA AHMED BAGVAN, S/o APPALAL BAGVAN 61 9972841494
1652 KAF-30361-2-0 MUNEER AHMED KOLHAPURI, S/o BANDANAWAJ KOLHAPURI 41 9141810897
1653 KAF-30362-5-0 ABDUL JAMEEL BANGALORE WALE, S/o ABDUL HAMEED 7 9945009663
1654 KAF-30363-4-0 KHALID ABDUL GAFFAR MUJAWAR, S/o ABDUL GAFFAR S MUJAWAR 78 9964224607
1655 KAF-30364-1-0 SHAPHIYADDIN MALLADI, S/o HUSENASAB M 10 9341166489
1656 KAF-30365-2-0 JAKIR HUSSAIN RUKNUDDIN, S/o ABDU RAOOF 27 9986913993
1657 KAF-30366-3-0 SYED ABDUL RAWOOF SYED MOHIDDINA, S/o SYED MOHIDDIN 19 9008030784
1658 KAF-30370-4-0 ABDUL RASHID AJMUDDIN KADAGI, S/o AJMUDDIN KADAGI 12 9845730685
1659 KAF-30372-2-0 SAYEED AHMED MUDGAL, S/o NOOR AHMED 90 9916560520
1660 KAF-30373-2-0 ABDUL QUDUS SOUDAGAR, S/o ABDUL RAZAK 35 9916138761
1661 KAF-30374-4-0 ZAKRIYA AHMED SOUDAGAR, S/o ABDUL RAZAK 29 8123627598
1662 KAF-30380-2-0 ILAYI MAKANDAR, S/o AZAM 68 8884112483
1663 KAF-30381-4-0 MUNIRADDIN RUKUNDI, S/o THAJODDIN 31 8867678199
1664 KAF-30386-3-0 IMAM HUSEIN MADAKI, S/o ABDUL KARIM SAHEB 98 8050495295
1665 KAF-30387-2-0 ILAHI SAPASAGARE, S/o VAJIR 30 9945456250
1666 KAF-30390-2-0 JAKHARIYA AHMAD BEPARI, S/o ABDUL RAHMAN 94 9241363977
1667 KAF-30395-2-0 KHUTUBUIDDIN CHOUDHARY, S/o JANGU SAB 15 9900549624
1668 KAF-30403-2-0 IQBAL ATTAR, S/o MAHUDDIN 84 9739065091
1669 KAF-30408-3-0 AMIRULLA CHAMANSHAIKH, S/o TAJODDIN 5 9880005681
1670 KAF-30413-2-0 LIYAKAT KHAJI, S/o IBRAHIMSAB 107 9902896204
1671 KAF-30414-3-0 TAYEERHUSEN SHAIKH, S/o RASID SHAIKH 74 8123268510
1672 KAF-30417-2-0 AMIN JEHANGIR SAIT, S/o JEHANGIR 100 9448147174
1673 KAF-30418-3-0 MOHAMMED NISAR MOHTESHAM, S/o MOHAMMED JAFAR 39 9886551514
1674 KAF-30419-3-0 MASOOD AHMED SUNEHRI, S/o SUNEHRI MOHAMMED 34 9742273344
1675 KAF-30420-3-0 RAPHIK KARANJE, S/o GULABA SAB 3 9448420552
1676 KAF-30423-1-0 HUSEN SAB HOONUR, S/o HYDAR SAB 33 9902013813
1677 KAF-30426-1-0 MOHAMMED MEERA , S/o ABDUL KHADIR 31 9986913993
1678 KAF-30429-1-0 IMRAN SAYAD, S/o MURTUJA 59 9986812613

for more details visit http://karhaj.in/


Subscribe to Comments RSS Feed in this post

2 Responses

  1. what about UP ?

  2. please send me qurrah list 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

replica oakleys fake oakleys cheap oakleys fake oakleys replica oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys replica oakleys wholesale jerseys shop